kisül szinonimái

ige
 • megsül, elkészül
 • kiég, kiszárad, elperzselődik
 • kitudódik, kiderül, kibújik a szög a zsákból, kiugrik a nyúl a bokorból
 • eredményez, kiviláglik, következik, napfényre jut, napfényre kerül

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fütyörész

ige
 • trillázik, fütyül, fütyörög (tájnyelvi), futyorász (tájnyelvi)

műhely

főnév
 • üzem, üzemegység, szerelőcsarnok, szerviz, gyár (régies), officina (régies), csereria (tájnyelvi)
 • műterem, atelier (idegen)
 • alkotóközösség, stúdió
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kisül szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kikezel

ige
 • meggyógyít, kigyógyít, kikúrál, kiorvosol (tájnyelvi)

kaméleon

főnév
 • köpönyegforgató, kétkulacsos, szélkakas

jóhiszemű

melléknév
 • naiv, hiszékeny, együgyű, gyanútlan, mit sem sejtő, jólelkű, nyíltszívű

hűtlen

melléknév
 • hitszegő, hitehagyó, csalárd, szószegő, áruló, álnok, hűtlenkedő, megbízhatatlan, állhatatlan, csapodár, csalfa, csélcsap, illojális, galád, perfid, aposztata (idegen), házasságtörő

kipuhatol

ige
 • megtudakol, kinyomoz, kifürkész, kikutat, kitud, kérdezősködik, kiderít, kémkedik, kikémlel, kiszimatol, kitapogat, körüljár, kivizslat (régies), rekognoszkál (idegen), kitimporál (tájnyelvi)

kosztol

ige
 • étkezik, eszik, táplálkozik, kajál (bizalmas)
 • ellát, élelmez, etet, tart

táltos

főnév
 • ló, paripa
 • varázsló, sámán, bűbájos (régies), javas, léleklátó, csillagtudó

hashajtó

főnév
 • hashajtó szer, hajtószer, purgatívum (szaknyelvi), purgó (régies, bizalmas), tisztító (régies), hastisztító (régies), szalajtó (régies), fostató (tájnyelvi, régies)

hang

főnév
 • zörej (szaknyelvi), nesz, hangfoszlány
 • zönge
 • énekhang
 • beszédhang
 • mukkanás (bizalmas), nyikkanás (pejoratív), pissz (választékos), pisszegés (választékos), kukk (bizalmas)
 • szó, vox (választékos)
 • hangnem, tónus, alaphang, beszédmód, modor, stílus
 • előadásmód, orgánum

érintkezés

főnév
 • kontaktus, kapcsolat, ismeretség, összeköttetés, viszony, kötelék, kapocs, összefüggés, találkozás, kontiguitás (idegen), kontingencia (idegen), kommunikáció
 • (nemi): közösülés, párosodás, coitus (idegen), nemi kapcsolat

hegemónia

főnév
 • fölény, uralom, vezérszerep, vezető szerep, fensőbbség

köret

főnév
 • körítés, garnírung (bizalmas)

lábikra

főnév
 • vádli (bizalmas), ín (régies), szárhús (régies), inakása (tájnyelvi), vastaghús (tájnyelvi), árvahús (tájnyelvi), lábkása (tájnyelvi)

ahány

névmás
 • amennyi
 • valahány, valamennyi

mellesleg

határozószó
 • mellékesen, közbevetőleg, érintőleg, futólag, közbevetve, odavetőleg, zárójelben, azonkívül, amellett még, egyébként, egyébiránt, kitérésképpen

marsall

főnév
 • tábornagy

kiszalad

ige
 • kifut, kimegy, kisiet, kirohan, kilohol, kirobog, kinyargal, kiszáguld, kivágtat, kiront, kipucol (szleng), kiiszkol
 • túlfolyik, kicsordul, felhabzik, kiömlik, kifolyik, kiárad, kiáramlik, kilép (medréből)
 • (a kezéből): kicsúszik, kiesik
 • (vkinek a száján vmi): kimond, kiejt, elszólja magát, kiszól (tájnyelvi)

kiismerhetetlen

melléknév
 • problematikus, kétértelmű, dodonai, megoldhatatlan, megfejthetetlen, talányos, rejtelmes, titokzatos, kideríthetetlen, megmagyarázhatatlan, kifürkészhetetlen

komputer

főnév
 • számítógép, elektronikus számítógép, pécé (bizalmas), számológép (régies)

málé1

főnév
 • (tájnyelvi): kukorica, tengeri (tájnyelvi), törökbúza (tájnyelvi)
 • kukoricalepény, prósza (tájnyelvi)
 • puliszka (tájnyelvi)
 • kukoricaliszt, máléliszt

kiürül

ige
 • kifogy, kiüresedik
 • (szervezetből): kitisztul, kipurgálódik (szaknyelvi)
 • elnéptelenedik

kapocs

főnév
 • csat, boglár (régies), kösöntyű (régies), fibula (szaknyelvi), agraffe (idegen)
 • összefüggés, kapcsolat, viszony
 • híd
 • kötőtag, kötelék, kopula (idegen), nexus

korai

melléknév
 • kora, idő előtti, kiforratlan, meggondolatlan, elhamarkodott, elsietett, hirtelen, időszerűtlen, éretlen
 • hajnali, reggeli, jókori (régies)
 • korán érő, zsenge, primőr
 • régi, ősi, kezdeti, kezdetleges, primitív

márka

főnév
 • cégjelzés, védjegy, védőjegy, árujegy, árujel, címke
 • minőség