felszakad, fölszakad szinonimái

ige
 • felnyílik, feltépődik, felhasad, felbomlik, felreped, felpattan, felfakad, felválik, felrugallik (régies), fölfejlik (régies)
 • megújul, felidéződik, felemlítődik, felelevenül, megidéződik
 • oszladozik, szétoszlik
 • kifakad, kitör, feltör

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

által

névutó
 • keresztül, segítségével, útján, révén

vicinális I.

melléknév
 • (régies): helyiérdekű
 • (régies): partikuláris (idegen)
 • kicsinyes
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a felszakad, fölszakad szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

felfordulás, fölford

főnév
 • rendetlenség, összevisszaság, zűrzavar, kuszaság, kavarodás, fejetlenség, káosz, felbolydulás, rendzavarás, balhé, hajcihő (bizalmas), cirkusz, kalamajka, ramazúri, diliház (bizalmas), bolondokháza, hacacáré (bizalmas), ribillió, zenebona, anarchia, rumli (bizalmas), zsibvásár, kupleráj (pejoratív), konflagráció (idegen), konfúzió (választékos), dúveszte (tájnyelvi), kuferc (tájnyelvi)

emelőszerkezet

főnév
 • emelőmű, elevátor, emeltyű (régies), nyilaló (tájnyelvi)

eltartó

főnév
 • gondozó, gondviselő

elégedetlen

melléknév
 • kielégületlen, elégületlen (régies), békétlen, zúgolódó, elégedetlenkedő, lázongó, lázadozó, háborgó, viszálykodó, zsémbes, mogorva, zsörtölődő, nyűgös, nyugtalan, frusztrált (választékos) Sz: ha leül is, jaj, ha felkel is, jaj; a szar is ízetlen neki; a jó szag is büdös neki; nem elég kerek neki a világ

felnő, fölnő

ige
 • megnő, felnövekszik, felserdül, felcseperedik, felnőtté válik, cseperezik (tájnyelvi), felgingárodik (tájnyelvi), megiperedik (tájnyelvi), felsúdul (tájnyelvi), felterem (tájnyelvi), kifejlődik
 • kivirul, kivirágzik
 • felnevelkedik Sz: veri az anyja tolla; kinőtt az Isten markából; benőtt a feje lágya; nem lehet már az ágy alá dugni; liba volt, most lúd; nem játszik már dióst

fonoda

főnév
 • fonó, fonalgyár, fonóműhely

népréteg

főnév
 • népcsoport, embercsoport

démon

főnév
 • ördög, sátán, gonosz, szellem, jelenés, dzsinn (idegen), rém, fantom
 • vamp (idegen), vámpír (idegen)

csuhé

főnév
 • (tájnyelvi): csuha (tájnyelvi), suska (tájnyelvi), kukoricahaj (tájnyelvi)

anekdota

főnév
 • adoma, eset, história, elbeszélés, történet, sztori (bizalmas), tréfa

dollár

főnév
 • dolcsi (szleng), zöldhasú (szleng), dezső (szleng), suska (szleng), delák (szleng), méz (szleng)

földtan

főnév
 • geológia (szaknyelvi), földtudomány

gőg

főnév
 • gőgösség, elbizakodottság, önhittség, önteltség, dölyf, felfuvalkodottság, fennhéjázás, pöffeszkedés, dagály (régies), szuperbia (idegen), prepotencia (idegen), kajtosság (tájnyelvi), hivalkodás, pökhendiség, beképzeltség, önimádás, arrogancia (idegen)
 • önérzet, büszkeség, kevélység, rátartiság

irkál

ige
 • írogat, firkál, firkant, papírra vet, irkafirkál, firkálgat (bizalmas), írsokál (tájnyelvi)

heherész

ige
 • nevetgél, vihorászik, kacarászik, kuncog, göcög (régies), göcörög (bizalmas)

felszeg, fölszeg

ige
 • (kenyeret): megszeg, megkezd, belevág, felvág
 • (ruhát): felvarr, felhajt, beszeg, eldolgoz

felépítés, fölépítés

főnév
 • megépítés, létrehozás, megvalósítás, megteremtés
 • alapozás, alapítás
 • alkat, fizikum
 • szerkezet, konstrukció, kompozíció, struktúra, váz

firkant

ige
 • odavet, vakarít (tájnyelvi), fickant (tájnyelvi)

hazahoz

ige
 • hazaszállít, hazavisz, hazacipel, hazavonszol (pejoratív), hazacefréztet (tájnyelvi)

felvilágosít, fölvil

ige
 • tájékoztat, informál, megmagyaráz, megvilágít, megértet (valakivel valamit), felokosít (tájnyelvi), kiokosít, megokosít (tájnyelvi), kitanít (bizalmas), útbaigazít, feleszel (tájnyelvi), felnyitja a szemét (valakinek), beavat (valamibe), felhomályosít (tréfás)

epés

melléknév
 • epebajos (bizalmas), epebeteg
 • csípős, maliciózus, szarkasztikus (választékos), rosszmájú, szatirikus, maró, szúrós, gúnyos, kaján, kárörvendő, fullánkos, éles, metsző, csúfondáros, gonoszkodó, pikírt (bizalmas), bosszús, haragos, harapós, mérges, dühös, elkeseredett, keserű, kesernyés, fanyar, morózus

foglalkozásszerűen

határozószó
 • hivatásszerűen, hivatalból

hegemónia

főnév
 • fölény, uralom, vezérszerep, vezető szerep, fensőbbség