ripacs szinonimái

főnév
 • komédiás, csepűrágó, pojáca, paprikajancsi, kókler, szemfényvesztő, hisztrió (régies)
 • bohóc
 • (tájnyelvi): himlőhely, himlő, ragya, forradás, pörsenés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kiadó II.

főnév
 • könyvkiadó, nyomtató (régies)
 • kiadóhivatal
 • csomagkiadó (régies)

tehetős

melléknév
 • jómódú, módos, gazdag, vagyonos, jól szituált, dús (régies), birtokos, pénzes, bírós (tájnyelvi), jómagabíró (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ripacs szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

regiszter

főnév
 • névmutató, jegyzék, lajstrom (régies), névsor, névjegyzék
 • nyilvántartás, tárgymutató
 • hangfekvés

pénzbírság

főnév
 • pénzbüntetés, büntetés

parkolás

főnév
 • parkírozás, megállás, várakozás

orbánc

főnév
 • dabroc (régies), Szent Antal tüze (régies), erysipelas (szaknyelvi)

részes I.

melléknév
 • részvevő, érdekelt, osztályos, részesülő

sikkaszt

ige
 • csal, hűtlenül kezel (választékos), sikít (szleng), megfaggyúz (szleng), surint (régies)
 • (régies): lop, elvisz, eltüntet, eltulajdonít, elemel, elsinkófál (bizalmas), megcsap (szleng), elcsakliz (bizalmas), megfúj (szleng)

nagyszabású

melléknév
 • nagy, grandiózus (választékos), nagyméretű, nagymérvű, nagyarányú, gigantikus, monumentális (választékos), lenyűgöző, impozáns, kolosszális (bizalmas), szédületes, eget verő, remek

mutatós

melléknév
 • szép, szemrevaló, csinos, elegáns, fess (bizalmas), ízléses, látszatós (tájnyelvi)
 • tetszetős, látványos, dekoratív, reprezentatív

kuvik

főnév
 • halálmadár, vészmadár, bagoly, csuvik (régies), kukurém (tájnyelvi)

népréteg

főnév
 • népcsoport, embercsoport

sokszög

főnév
 • poligon (szaknyelvi)

szaporít

ige
 • dugványoz
 • termeszt, tenyészt
 • növel, gyarapít, bővít, sokszoroz, többszöröz, többít, sokasít, fokoz, nagyobbít

forgás

főnév
 • pörgés, örvénylés, kavargás, gomolygás, körben járás, kerengés, rotáció (szaknyelvi), perdület (szaknyelvi), forgatag (tájnyelvi)
 • váltakozás, irányváltoztatás, körfordulat
 • forgalom
 • kelep (szaknyelvi), piruett (szaknyelvi), megperdülés, orsó

törvénykezés

főnév
 • igazságszolgáltatás, bíráskodás, ítélkezés, judikatúra (idegen)
 • perlekedés, pörlekedés (tájnyelvi), pereskedés

támolyog

ige
 • tántorog, imbolyog, dülöngél, ingadozik, inog, szédül, szédeleg, csetlik-botlik, botladozik, bukdácsol, botorkál, lézeng, ténfereg, vánszorog

ritkul

ige
 • gyérül, szétszóródik, (tömeg) szétoszlik, szétszéled
 • hígul

recept

főnév
 • vény, recipe (régies), gyógyirat (régies), gyógyrendelet (régies), rendelvény (szaknyelvi), recefice (tájnyelvi)
 • módszer, eljárás, szabály, megoldás, példa

sas

főnév
 • sasmadár, saskeselyű
 • griffmadár (régies)
 • (tájnyelvi): horog, karika, szeg
 • (szleng): repülős, ejtőernyős

tájt

névutó
 • tájban, körül, felé
 • környékén, tájékán

rostokol

ige
 • vesztegel, várakozik, pihen, kuruttyol (tájnyelvi)

pestis

főnév
 • dögvész, döghalál, dögmirigy (régies), csoma (régies), fekete halál (régies), mirigyhalál (régies)

semmi II.

főnév
 • nulla, zéró (bizalmas), zérus (bizalmas)
 • nuku (szleng), nudli (bizalmas), túró (szleng), csipisz (tájnyelvi), bolhafing (durva), medvegumi pirítva
 • nihil (idegen), megsemmisülés, nemlét
 • levegő, űr, messzeség
 • senki, porszem, jelentéktelenség

táltos

főnév
 • ló, paripa
 • varázsló, sámán, bűbájos (régies), javas, léleklátó, csillagtudó