kellemetlen szinonimái

melléknév
 • zavaró, idegesítő, kényelmetlen, bántó, nyomasztó, élvezhetetlen, visszatetsző, rossz, dísztelen (tájnyelvi) Sz: kellemetes, mint a keszőce húsvét napján; kellemes, mint karácsonykor a seggberúgás
 • kedvezőtlen, nyugtalanító, aggasztó, aggályos, zsenáns (idegen), zsenánt (bizalmas), kínos, kényes, visszás, fonák, nemszeretem, rázós (szleng), szorult (helyzet), terhes, bajos, áldatlan, gázos (szleng), cikis (szleng)
 • ellenszenves, visszataszító, utálatos, kiállhatatlan, barátságtalan, mogorva

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hallgatás

főnév
 • némaság, hangnélküliség
 • szilencium, nyelvkötés (régies), csend
 • (valakiről, valamiről): mellőzés
 • titoktartás, diszkréció
 • elnémulás, némaság, terméketlenség, szótlanság
 • visszahúzódás
 • szélcsend
 • odafigyelés, hallgatódzás, fülelés, neszelés

magasság

főnév
 • testmagasság, testhossz, nagyság, termet
 • égbolt, ég, menny, mennybolt, magas, világűr
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kellemetlen szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kanca

főnév
 • nőstény ló, kabala (tájnyelvi), kabla (régies)
 • nőstény szamár

idény

főnév
 • évad, évszak, szezon
 • időszak
 • kampány (szaknyelvi)

hozzávaló II.

főnév
 • kellék, alapanyag, tartozék, alkatrész, járulék, szerelék (régies), toldalék, cugehőr (bizalmas), kelme, ingrediencia (régies)

haragos II.

főnév
 • ellenség, rosszakaró, ellen (választékos), vetélytárs, rivális, ellenlábas

kasznár

főnév
 • intéző, gazdatiszt, magtárnok (régies)
 • sáfár, ispán, majoros (régies)

kifejlődik

ige
 • kibontakozik, kinevelődik, kiteljesedik, megizmosodik, fölcseperedik, kikupálódik (tájnyelvi), kialakul, keletkezik, megnő, kinövi magát, kiformálódik, kibomlik, kiérlelődik, megérik, beérik, kiforr, kivakaródzik (tájnyelvi)

szélcsend

főnév
 • szélszünet, tengercsend (régies)
 • nyugalom, eseménytelenség, háborítatlanság
 • béke

girland

főnév
 • virágfüzér, koszorú
 • füzérdísz

gáncsoskodik

ige
 • hibát keres, akadékoskodik, a kákán is csomót keres, akadályokat gördít az útjába (valakinek), kerékkötője (valaminek)
 • kötözködik, kötekedik, nehézségeket támaszt, aprólékoskodik, kukacoskodik, okvetetlenkedik, bakafántoskodik (régies), szarakodik (szleng)

elintézés

főnév
 • elrendezés, lebonyolítás, megoldás, eligazítás, elsimítás, végrehajtás, véghezvitel, megvalósítás

gyalogjáró

főnév
 • gyalogos, járókelő, pedintér (régies)
 • járda, gyalogjárda, flaszter, palló, gyalogkő, járópálya (régies), járdony (régies)

kikérdez

ige
 • kifaggat, kihallgat, kivallat, faktat (tájnyelvi), kitudakoz, kitudakol, inkvirál (idegen), kifarcinál (tájnyelvi)
 • egzaminál (régies), vizsgáztat, felkérdez, feleltet, számon kér

klasszis

főnév
 • (régies): osztály, rend, csoport
 • tehetség, kiválóság, kitűnőség

megadás

főnév
 • visszaadás, visszafizetés, megfizetés, kiegyenlítés, megtérítés, visszatérítés, lerovás
 • megítélés, engedélyezés
 • meghódolás, behódolás, kapituláció (idegen), fegyverletétel
 • belenyugvás, beletörődés, lemondás, rezignáció

lavíroz

ige
 • ügyeskedik
 • vitorlázik (szleng)
 • (szaknyelvi): ferdéz, krejcol (szaknyelvi)
 • (régies): kertel, köntörfalaz, hímez-hámoz
 • (szleng): néz, kémlel

keltezés

főnév
 • dátum, kelet

kaliba, kalyiba

főnév
 • kunyhó, viskó, vityilló, bódé, bodega, sufni (bizalmas), góré (régies), burdéj (tájnyelvi), koleda (tájnyelvi), kusornyó (tájnyelvi), gugyesz (tájnyelvi)

kezes II.

főnév
 • jótálló, szavatos, zsiráns (idegen), túsz (régies), védnök, érteígérő (régies)

lám

módosítószó
 • íme, ecce (idegen)
 • ugye

kérdéses

melléknév
 • kétséges, bizonytalan, vitatható, kérdőjeles, megkérdőjelezhető, problematikus, kétes, eldöntetlen, megoldatlan, megfejtetlen, ismeretlen
 • ingatag, félremagyarázható, pontatlan
 • említett, tárgyalt, szóban forgó

igenlés

főnév
 • helyeslés, megerősítés, helybenhagyás, beleegyezés, jóváhagyás, erősítés, bólintás, fejbólintás, biccentés, tanúságtétel
 • akarás, kívánás, törekvés

kicsinyel

ige
 • lebecsül, lekicsinyel, kevésre becsül, megvet, lenéz, csekélybe vesz (régies), semmibe vesz, fittyet hány, negligál (idegen), fitymál, bagatellizál (idegen), aláértékel

látogat

ige
 • meglátogat, felkeres, vizitel (régies), vizitál (tájnyelvi), néz (tájnyelvi)
 • eljár, frekventál (idegen), hospitál (idegen)
 • hallgat