ítéletidő szinonimái

főnév
 • vihar, zivatar, ítélet (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): ítéletnap, utolsó ítélet, végítélet, büntetés, bírságnap (régies), dies irae (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szenzáció

főnév
 • újdonság
 • botrány
 • látványosság, attrakció

akkreditál

ige
 • elfogad, hitelesít
 • felhatalmaz, megbíz, meghatalmaz
 • hitelez
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ítéletidő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

impertinens

melléknév
 • illetlen, pimasz, szemtelen, arcátlan

hazárd

melléknév
 • kockázatos, vakmerő, merész, rizikós

harmadjára

határozószó
 • harmadszorra, harmadízben, harmadszor

göndör

melléknév
 • hullámos, bongyor (tájnyelvi), fodros, fodor, csigás, kondor, bodor, bodros, loknis, fürtös, kígyózó, gyűrűs, kibodorított, göndörített, gyapjas, bodri (tájnyelvi), kondri (tájnyelvi), kunkori (tájnyelvi), idres-bodros (tájnyelvi) Sz: kondor, mint a malac farka; kondoregyenes, mint a sínszeg

irat

főnév
 • okirat, írás, okmány, igazolás, akta, ügyirat, dokumentum
 • (régies): írásmű, iromány

kapaszkodó II.

főnév
 • feljáró, emelkedő, kaptató, meredek, kepesztelő (tájnyelvi), lófingató (tájnyelvi)
 • karfa, fogó, fogódzó, fogantyú, fogózék (tájnyelvi)
 • köröm (régies)

sikkaszt

ige
 • csal, hűtlenül kezel (választékos), sikít (szleng), megfaggyúz (szleng), surint (régies)
 • (régies): lop, elvisz, eltüntet, eltulajdonít, elemel, elsinkófál (bizalmas), megcsap (szleng), elcsakliz (bizalmas), megfúj (szleng)

filigrán

melléknév
 • aprólékos, minuciózus (idegen)
 • kecses, könnyed, légies, éteri, finom, pici, parányi
 • karcsú, törékeny, vékony, kis termetű

fen

ige
 • élesít, élez, köszörül, csiszitol (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): ken, dörgöl, dörzsöl
 • súrol, váslal (tájnyelvi), csiszol

dugdos

ige
 • rejt, bújtat, takargat, rejteget, eldug, elpalástol, dugdoz (tájnyelvi), duggat (tájnyelvi), dugicsál (tájnyelvi)

fonoda

főnév
 • fonó, fonalgyár, fonóműhely

kása

főnév
 • pép, habarcs (régies)
 • nyák, püré
 • köles
 • rizs
 • dara

kiáltvány

főnév
 • hirdetmény, nyilatkozat, manifesztum (idegen), proklamáció (idegen), szózat, ediktum (régies), dekrétum, felhívás, deklaráció

lelkifurdalás

főnév
 • bűntudat, lelkiismeret-furdalás, önvád, kétség

kovácsol

ige
 • alakít, kalapál
 • megedz, tesz (valamilyenné)
 • kialakít, megalkot
 • sző

itt-ott

határozószó
 • néhol, helyenként, elszórtan, szórványosan, egyes helyeken, imitt-amott, tél-túl (tájnyelvi)
 • néha, hébe-hóba, olykor-olykor, hellyel-közzel, elvétve, elütve-vétve (tájnyelvi)

illetéktelen

melléknév
 • jogosulatlan, nem meghatalmazott, nem hivatalos, avatatlan, hívatlan, hozzá nem értő, inkompetens (idegen), kívülálló

jövet I.

határozószó
 • idefelé, jövőfélben

kordon

főnév
 • kötél, záróvonal
 • sorfal

játszik

ige
 • játszadozik, játszódik (tájnyelvi), hancúrozik, rajcsúrozik
 • fogad (valamire), tippel, megtesz, megjátszik
 • zenél, húz, muzsikál, hangicsál (régies)
 • föllép, szerepel, megjelenít, alakít, előad, megszemélyesít, komédiázik, jelenetez, domborít (régies)
 • színlel, mímel, tettet, alakoskodik, színészkedik
 • babrál, birizgál (bizalmas), matat, piszkál
 • bolondozik, szórakozik, tréfál, viccel
 • cicázik, kacérkodik, enyeleg, flörtöl, kokettál
 • elő-előtűnik, meg-megjelenik, mutatkozik, irizál (régies), szivárványozik (régies)
 • mérkőzik, kiáll (valaki ellen)

hegyvidék

főnév
 • hegység, felvidék, felföld

kalászos

főnév
 • gabonaféle, gabona

kosztol

ige
 • étkezik, eszik, táplálkozik, kajál (bizalmas)
 • ellát, élelmez, etet, tart