nyaralás szinonimái

főnév
 • üdülés, pihenés, vakáció, szabadság(bizalmas)(szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

alakítás

főnév
 • formálás, kiformálás, megformálás
 • (szerepé): megjelenítés, ábrázolás, kreáció, megszemélyesítés, előadás, játék
 • szervezés, alapítás, létrehozás, létesítés

térfogat

főnév
 • köbtartalom, űrtartalom, befogadóképesség, űrméret, kiterjedés, terjedelem, kubatúra (régies), volumen, kapacitás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nyaralás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nehezedik

ige
 • súlyosbodik, fokozódik, hárul, háramlik, nyom, nyomasztólag hat, súlylik (tájnyelvi), súlyoslik (tájnyelvi)
 • nyugszik, támaszkodik

mellék

főnév
 • tájék, vidék, mente (valaminek)
 • mellékvonal, mellékállomás
 • (régies): oldal

megszorít

ige
 • szorossá tesz, meghúz, megfeszít
 • megfog, megmarkol, megragad
 • beszorít, bekényszerít, szorongat
 • csökkent, korlátoz, szigorít, gátol, megszab, megnyirbál, szűkít, redukál, megnyes, szűkebbre szab, limitál, kontrahál (régies)

másolat

főnév
 • kópia, másodpéldány, levonat, másodlat (régies)
 • hasonmás, fakszimile, reprint
 • xerox, fénymásolat, stencil
 • utánzat, reprodukció, repró, poszter
 • hamisítvány

nézet

főnév
 • világnézet, szemlélet, álláspont, felfogás
 • állásfoglalás, elgondolás, vélemény, vélekedés, meggyőződés

orvosol

ige
 • gyógyít, gyógykezel, kezel, kúrál
 • enyhít
 • jóvátesz, helyrehoz, rendez, megold, kijavít, kárpótol, kártalanít, korrigál, reparál, megszüntet

legel

ige
 • legelészik, füvel (tájnyelvi), gyepel (tájnyelvi), füvez (régies), harapdos (tájnyelvi), parézik (tájnyelvi)
 • bitangol (tájnyelvi)

lassacskán

határozószó
 • lassanként, fokozatosan, apránként, kényelmesen, sájára (régies)
 • andantino (szaknyelvi)

japáncédrus

főnév
 • japánciprus, sarlófenyő

lényegében

határozószó
 • tulajdonképpen, tulajdonképp, valójában, voltaképpen, igazában, alapjában véve, eredetileg
 • egyáltalán, egyáltalában
 • elvégre, utóvégre, végre is, végül is, végtére is
 • végeredményben, mindent tekintetbe véve, mindent összevéve, végelemzésben (régies)

öltözet

főnév
 • ruházat, ruha, ruhanemű, toalett, viselet, gála, ornátus (idegen), öltözék, mez, ancúg (bizalmas), kosztüm, szerelés (szleng), szerkó (szleng), cucc (bizalmas), bőr (szleng)

panel

főnév
 • épületelem, födémelem, betonblokk
 • szerelőlap, építőelem
 • panelház, panellakás, panelépület

életműködés

főnév
 • vegetáció (szaknyelvi), életfolyamat

smucig

melléknév
 • (bizalmas): szűkmarkú, fösvény, zsugori, fukar, garasos, filléres, krajcároskodó, kicsinyes, spórolós (bizalmas), kuporgató, sóher (bizalmas), skót (bizalmas), zsebrák (régies), kupori (tájnyelvi), faszari (tájnyelvi), szarrágó (durva), olcsójános (szleng), spúr (szleng), snassz (bizalmas)

ráköt

ige
 • ráerősít, odaerősít, odaköt, hozzáköt, rögzít, odarögzít, rámadzagol
 • (ráköti magát vkire): ráerőszakolja magát, ráakaszkodik, nyakába varrja magát

nyavalyás

melléknév
 • beteges, kórságos (régies), nyeszlett, nyamvadt, nyomorult (régies)
 • (régies): epilepsziás, nyavalyatörős
 • haszontalan, vacak, istenverte (pejoratív), átkozott, alávaló, utálatos, nyomorult, hitvány, megveszekedett

náthás

melléknév
 • taknyos (bizalmas), grippés, hűléses, takonykóros (tréfás), szortyos (tájnyelvi), szortyogós (tájnyelvi), szuszka (tájnyelvi), csepeg az orra
 • influenzás

oktáv II.

főnév
 • oktáva (szaknyelvi), hangköz

ráesik

ige
 • ráhull, ráomlik, rádől, ráhuppan (bizalmas), rápotyog (bizalmas), rázuhan, rápottyan, rápuffan (bizalmas), ráborul, rászakad, rázúdul

nyomorult

melléknév
 • szenvedő, szánalomra méltó, szerencsétlen, istenverte, átkozott, boldogtalan, nyamvadt (tájnyelvi), sorsüldözött, peches, rossz csillagzat alatt született
 • rokkant, magatehetetlen, nyomorék, nyavalyás
 • nincstelen, riherongy (tájnyelvi), szegény ördög, semmirekellő, ágrólszakadt, jöttment, hajléktalan, szűkölködő Sz: olyan, mint a kivert kutya(szleng)
 • nyomorúságos, vacak, siralmas, szánalmas, szánalomra méltó, ínséges, szegény, gyámoltalan
 • alávaló, hitvány, féreg, aljas, becstelen, alantas, cafat, gaz, komisz, bitang
 • értéktelen, silány, gyatra, nyűtt, kopottas, viseltes

menetel I.

ige
 • masíroz, vonul, gyalogol, marsol (tájnyelvi), masírol (tájnyelvi), kutyagol (bizalmas), baktat

ont

ige
 • áraszt, önt, zúdít, okád, lövell
 • kibocsát, kisugároz, sugároz
 • termel

rajzol

ige
 • megrajzol, felvázol, skiccel, ábrázol, illusztrál, firkál (bizalmas)
 • ír, följegyez, kanyarít, leír, ró (választékos)
 • körvonalaz, kontúroz (idegen)
 • vonalaz, megvonalaz, becsíkoz, meghúz, megvon
 • bemutat, előad, lefest, elbeszél, ecsetel, elmond, elmesél, jellemez, érzékeltet
 • (szleng): rabol, lop, kizsebel, elsinkófál, elcsen