oktáv I. szinonimái

melléknév
 • nyolcadrét (régies)

oktáv II. szinonimái

főnév
 • oktáva (szaknyelvi), hangköz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hozzáér

ige
 • érint, megérint, tapint, illet, megfog, hozzányúl, hozzáér, értőzik (tájnyelvi)

szamárkenyér

főnév
 • buzogányrózsa, forgácsbika, labdatövis, tüskevirág
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a oktáv szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nyersolaj

főnév
 • nafta (régies), kőolaj, ásványolaj

mindenfelé

határozószó
 • mindenüvé, minden irányban, mindenhova, erre is, arra is
 • mindenütt, mindenhol, körös-körül, sokfelé, úton-útfélen, széltében-hosszában, jobbra-balra, országszerte, szerteszerint (régies)

méreget

ige
 • méricskél (bizalmas), mértékel (szaknyelvi), mércsigél (tájnyelvi)
 • végigmér, taksál, szemrevételez, figyelget, fixíroz (bizalmas)
 • latolgat, fontolgat, tekintetbe vesz

megfutamodik

ige
 • elmenekül, elfut, elszökik, meglóg (bizalmas), futásnak ered, kereket old, meghátrál, elszalad, eliramodik, elinal, meglép (bizalmas), odébbáll Sz: sarkával fenyegeti az ellenséget; hátul van a sebe, vitéz katona volt; inába száll a bátorsága; lábába száll a bátorsága; bocskorába száll a bátorsága; száz vitézt is hajt maga után; felköti a nyulak bocskorát; nyúllá válik; illára veszi a dolgot
 • meghátrál, enged (valakinek) , visszakozik, retirál (régies), visszatáncol, meghunyászkodik

odaadás

főnév
 • átadás, kézbesítés, juttatás, továbbítás
 • rajongás, lelkesedés, szerelem, szenvedély, hév, vonzalom
 • lelkiismeretesség, elmélyedés, felelősségérzet, átélés, buzgóság, kedv, buzgalom, törekvés, tetterő
 • önfeláldozás, altruizmus
 • hűség, ragaszkodás

összeesik

ige
 • összeroskad, összeomlik, összerogy, összecsuklik, elterül, lerogy, leroskad, lerogyad (tájnyelvi), elesik, elbukik, felbukik, eldől, elnyal (szleng)
 • eszméletét veszti, elájul, elalél, kollabál (idegen), laskad (tájnyelvi)
 • elagg, megrokkan, összemegy, meglottyan (tájnyelvi), összetöpörödik, elerőtlenedik, legyengül
 • egybeesik
 • megegyezik, összevág

letelepedik, letelep

ige
 • letelepül, megtelepedik, megtelepszik, megtelepül, fészket rak (választékos), megállapodik, megállapszik (tájnyelvi)
 • letáboroz, tábort ver, tábort üt, lesátoroz, gyökeret ver, tanyát üt
 • leül, elhelyezkedik, helyet foglal, leteszi magát, leereszkedik, leteperedik (tájnyelvi), levackolódik (tájnyelvi)
 • leteszi a fenekét (bizalmas), letottyan (bizalmas), lelöttyen (tájnyelvi), letevődik (tájnyelvi)

lelkifurdalás

főnév
 • bűntudat, lelkiismeret-furdalás, önvád, kétség

kaki

főnév
 • (bizalmas): kaka (bizalmas), bélsár, széklet, ürülék, nagydolog (bizalmas), fekália (szaknyelvi), fécesz (szaknyelvi), excrementum (szaknyelvi), szar (durva), trutyi (szleng)

lövész

főnév
 • lövér (régies), gyalogos (régies), puskás, muskétás (régies), nyúl (tréfás)
 • céllövő, sportlövő

összetartozás

főnév
 • kapcsolat, egymáshoz tartozás

pénzügyőr

főnév
 • finánc (régies), vámos, vámtisztviselő

elmegyógyász

főnév
 • elmeorvos, ideggyógyász, pszichiáter

szabadul

ige
 • kijön (börtönből), kiszabadul (fogságból), menekül, menekedik (régies)
 • (tájnyelvi): leszerel (katona), obsitot kap
 • (régies): (inas) felszabadul

részeg

melléknév
 • ittas, illuminált, piás (szleng), elázott (bizalmas), boros, italos, kapatos, berúgott, becsiccsentett (bizalmas), spicces (bizalmas), pityókás (bizalmas), beszívott, bekávézott, kótyagos, mátos (tájnyelvi), itókás (tájnyelvi), benyakalt (tájnyelvi), beszopott, beszeszelt, zákányos (tájnyelvi), tintás (szleng), siker (szleng), szittyós (szleng), mólés (szleng) Sz: a maga keze verte meg; a felső várat megvette a bor; a bécsi kapun se tudna bemenni; alkoholos befolyásoltság alatt áll; az eget is bőgőnek nézi; azt sem tudja, fiú-e vagy lány; be van rúgva, mint az öreg ágyú; be van kötve a feje; beitta a süveget; bekapta a rongyot; bekötötte a fejét három sarokra; bekötötték a fejét csillagos keszkenővel; belenézett a kancsóba; belepte a köd a szemét; benne ám a buzgóság; bepókhálósodtak a szemei; bevárta a végét; borgazda fért az eszéhez; csorgóra áll a kalapja; duplán lát; egész csapig van; elázott a malomkerék kövestől; eltemették a tele hordóba; elütötte a gyászkocsi; elvesztette a csibukját; erősen veszekszik a tele bugyogóval; ez se szalmaszálon szítta; ez is betette az ajtót; ez is ott volt a tűzoltásnál; ez is csapot látott; fejébe állt Boris néni; fejébe ment a bor; fejébe ment a borszesz; fejlövése van; fél kengyelben áll (tájnyelvi); fél keréken van (tájnyelvi); félre van a rúdja; félrecsapta a kalapját; felütötte a sisakot; földszint van; följebb járt a víznél; gazos a feje (tájnyelvi); gőzöl a feje; hamvasban van; hitt a kulacsának; hordóban felejtette az eszét; jó helyen járt; jó félben van; jó vérében van; jól felhörpintett urunk vérében; jól bevett a Krisztus véréből; jól bevett a szentelt vízből; jól betekintett a korsóba; jól feltöltött a fekete süveg alá; jól bekapott; jól elkeltek a süldői; jól el van látva; jól a kalap alá szedett; jól megvetette magának az ágyat; kancsóba fohászkodott; keresztbe áll a szeme; kifogott a kulacsán; kutyához vágta a csapot; leverték a lábát; lökd meg, bor buggyan belőle; mázsás a haja; megcsókolgatta az üveg száját; megitta az eszét; megjárta fejét a budai törökvér; megverte a jobb keze; minden cégérnek köszön; nagy fejjel van; nagyon belenézett az üvegbe; negyven cseppnél többet ivott; nehezebb a feje, mint a fara; nem értem, törökül beszél-e vagy tatárul; nem hallotta a harangszót; nem előre, hanem hátra tántorog; olyan, mint a csap; ott járt, ahol nem búsulnak; pókhálós a szeme; részeg, mint az ágyú; részeg, mint a csap; rózsás színben látja a világot; sokat vizsgálta a csillagot; sokat szűrt a foga közt; szédeleg a lába, tántorog a feje; tele van az iszákja; tele van, mint a barát allelujával; több nála, mint kettő; többet ivott, mint a veréb szokott; úgy néz ki, mint Mózes a moslékban; utolérte a buzgóság; utolérte a bor; van egy kis nyomás benne; vas főkötő van a fejében; völgynek eresztett
 • önfeledt, elragadtatott, mámoros

ól

főnév
 • karám, akol, pajta, ketrec, kutrica (tájnyelvi), szárnyék (régies), istálló

nyárutó

főnév
 • augusztus, Kisasszony hava (régies), Szűz hava (régies), nyolcadhó

önfeledt

melléknév
 • elragadtatott, mámoros, bódult, lelkesült, boldog, gyönyörittas (választékos), diadalittas (választékos), örömittas, részeg, ittas, megrészegült, eufórikus (idegen), eksztatikus (idegen), emelkedett (hangulat)
 • önkéntelen, ösztönös, reflexszerű

rendelés

főnév
 • parancs, utasítás, előírás, meghagyás, megbízás
 • preskripció (idegen)
 • idézés, hívatás, kéretés
 • (régies): szabás, törvény
 • dekrétum, parancsolat (régies), végzés
 • fogadóidő, vizsgálat, vizit (idegen)
 • igénylés

opus

főnév
 • mű, munka, alkotás
 • kompozíció

mizerábilis

melléknév
 • nyomorúságos, szánalmas, siralmas
 • nyomorgó, szűkölködő
 • silány, gyatra, gyarló, hitvány, selejtes, értéktelen, szegényes, ócska, rossz, vacak, olcsó, dibdáb, gyepér (tájnyelvi), tré (szleng)
 • rossz, alávaló, semmirekellő, semmiházi, senkiházi, nyavalyás, cudar
 • szerencsétlen, boldogtalan

örökbefogadás

főnév
 • adoptálás, adoptáció

repülő I.

melléknév
 • párolgó, illanó, illó
 • szálló, lebegő
 • vágtató, száguldó, sebes, gyors