kacsint szinonimái

ige
 • hunyorít, hunyik (tájnyelvi)
 • pislant, les (valamire), pislog

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vegyészet

főnév
 • kémia, vegytan, elemtan (régies), boszorkánykonyha (bizalmas)

csügged

ige
 • lankad, fárad, letörik (bizalmas), lekonyul (bizalmas), szomorkodik, búsul, kesereg, elkedvetlenkedik, elszontyolodik, elkámpicsorodik, elkenődik (bizalmas), elborul, elanyátlanodik, elkeskenyedik (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kacsint szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

járulék

főnév
 • tartozék, függelék, pótlék, kiegészítés, toldalék (régies), adalék, aggalék (régies), kellék, sallang, szerelék (régies), affixum (régies), attribútum (szaknyelvi)
 • (régies): melléklet, pótkötet
 • illetmény, járandóság
 • díj, tagdíj

hócipő

főnév
 • hótaposó, hótapsi (bizalmas)
 • kalucsni

hever

ige
 • fekszik, nyugszik, elnyúlik, alszik
 • henyél, lebzsel, heverészik, lopja a napot, döglik (durva), lajhárkodik, lustálkodik, tesped, hentereg (tájnyelvi)
 • hányódik, kallódik, láb alatt van, elfekszik, elterül, szétnyúlik, útban van, kusnyad (tájnyelvi)

háborúellenes

melléknév
 • pacifista, békebarát (választékos), békepárti

jókora

melléknév
 • nagy, jelentős, tetemes, tekintélyes, takaros, csinos, gazdag, busás
 • figyelemre méltó, nagyszámú, szépszámú
 • (esőzés): kiadós, bőséges, alapos, számottevő, kiterjedt, országos
 • (szoba): tágas, hatalmas, téres (régies)

keresetlen

melléknév
 • egyszerű, természetes, hamisítatlan, mesterkéletlen, kendőzetlen, őszinte, palástolatlan, spontán, ösztönös, közvetlen, nyílt, akaratlan, cifrázatlan, önkéntelen, hevenyészett, díszítetlen, nyers, szókimondó, natív (szaknyelvi), valódi, ősi, eredeti, naiv

svindli

főnév
 • csalás, szédelgés, szélhámosság
 • becsapás, szemfényvesztés
 • csalós kártyajáték

fráter

főnév
 • ember, férfi, pasas (bizalmas), fickó, alak, krapek, pali (bizalmas), muksó (bizalmas), mókus (bizalmas), ürge (bizalmas)
 • tökfej, semmirekellő, csirkefogó, tökfilkó
 • szerzetes, testvér, barát

fontosság

főnév
 • jelentőség, nagyság, jelentékenység, komolyság, nyomaték, horderő, tekintély

eladósodik

ige
 • tartozik (valakinek), adósságba veri magát, túlköltekezik, leég (szleng) Sz: nyakig úszik az adósságban; teste-lelke zálogban van

garat

főnév
 • torok, pharynx (szaknyelvi)
 • nyelőcső, nyeldeklő (tájnyelvi)
 • (szaknyelvi): torkolat, beömlőnyílás, száj

kétféle

melléknév
 • kétfajta, különböző, felemás, alternatív (idegen)

kinyal

ige
 • kiürít, kitisztít
 • elfogyaszt
 • (kinyalja magát): kicsinosítja magát, kicsípi magát, kiöltözik

lúd

főnév
 • liba, pile (tájnyelvi), pipe (tájnyelvi), zsiba (tájnyelvi), bizsi (tájnyelvi), buriska (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): vadliba, vadlúd

krach

főnév
 • csőd, összeomlás, bukás, bankrott (régies)
 • árzuhanás
 • baj, csapás, kellemetlenség
 • robbanás

kajál

ige
 • (szleng): eszik, táplálkozik, falatozik, kosztol (bizalmas), étkezik, zabál (szleng), abrakol (szleng), burkol (szleng), tömi a majmot (szleng)

jacht

főnév
 • hajó, vitorlás

kegyes

melléknév
 • kegyteljes (régies), nagylelkű, jóságos, jótevő, szíves, humánus
 • leereszkedő, engedékeny
 • vallásos, szenteskedő, kenetes, kenetteljes, istenfélő, jámbor, ájtatos, hű, buzgó, malasztos, religiózus (régies), pietás (régies)
 • (régies): piarista, kegyesrendi
 • (régies): kegyelmes, irgalmas, könyörületes
 • (régies): kedves, szép, gyönyörű (nő)

középút

főnév
 • középszer (választékos)

káosz

főnév
 • zűrzavar, bábeli zűrzavar, összevisszaság, felfordulás, kavarodás, rendetlenség, fejetlenség, tohuvabohu (választékos), zavarék (régies), keverék (régies)

honos I.

melléknév
 • származó, lakó, helybeli, eredeti, valódi, tősgyökeres
 • (régies): szokásos, divatos, divatozó, elterjedt, meggyökerezett

kényszerít

ige
 • erőltet, rászorít, kötelez (valamire), rávesz, kierőszakol, rátukmál, presszionál (idegen), kénytet (régies), kénytelenít, kárhoztat, kényszerget (tájnyelvi), muszájít (tájnyelvi), oktrojál (idegen), pászogat (tájnyelvi), szorongat, rábír, nyektet (tájnyelvi), késztet, rávisz, sarokba szorít, terrorizál Sz: megkívánja tőle, mint az úrdolgát

köztudat

főnév
 • közhit, köztudomás, közfelfogás
 • közvélemény