legel szinonimái

ige
 • legelészik, füvel (tájnyelvi), gyepel (tájnyelvi), füvez (régies), harapdos (tájnyelvi), parézik (tájnyelvi)
 • bitangol (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

minősítés

főnév
 • kvalifikáció, osztályzat, klasszifikáció (idegen), képesítés, megítélés, jellemzés
 • cím, rang
 • helyezés

figyelmetlen

melléknév
 • vigyázatlan, elővigyázatlan, gondatlan, szétszórt, szórakozott, nemtörődöm, hanyag, elszóródott eszű (régies), sükebóka (tájnyelvi)
 • tapintatlan, udvariatlan, indiszkrét, figyeletlen (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a legel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lábas, lábos

főnév
 • főzőedény, serpenyő, kasztrol (tájnyelvi)
 • edény

kivonszol

ige
 • kihurcol, kicibál, kihúz

kissé

határozószó
 • egy kicsit, kicsit, kicsinykét, valamicskét, némileg, némiképp, kismértékben, kis fokig, meglehetősen, enyhén szólva, egy kevéssé
 • részben, valamennyire, valamelyest, részint, enyhén, alig, gyöngén (régies), finoman, kicsidég (tájnyelvi), kisség (tájnyelvi), kist (tájnyelvi)

kerekded

melléknév
 • gömbölyded, gömbölyű, legömbölyített, kikerekített, ovális, tojásdad
 • arányos, szabályos

lazaság

főnév
 • ernyedés, ernyedtség, lezserség
 • hanyagság, fegyelmezetlenség
 • engedékenység

lót-fut

ige
 • futkos, szaladgál, szaladozik, rohangál, futkároz, futkározik, futkorász, futkorászik, lohol, inal, futos (tájnyelvi)
 • talpal, jár, cafrangol (tájnyelvi), karistol (tájnyelvi), lókhecel (tájnyelvi), lóstat (tájnyelvi), trappol (bizalmas)

ugyanannyi

névmás
 • épp annyi, éppen annyi, megannyi (régies), szintannyi (régies), egyannyi (tájnyelvi), dettó

ízetlen

melléknév
 • sótlan, sótalan, se íze, se bűze, se sava, se borsa
 • seízű, íztelen, unalmas, lapos, ócska, elcsépelt, közhelyes, sekélyes, közönséges, semmitmondó, se íze, se bűze, se sava, se borsa, száraz, szellemtelen, színtelen, kedélytelen
 • kedvetlen, kedélytelen
 • rosszízű, sületlen, tapintatlan, illetlen, ízléstelen, ostoba, idétlen, durva, otromba

iránti

melléknév
 • szembeni (bizalmas)

flóta

főnév
 • fuvola

jogcím

főnév
 • jogalap, ürügy, indok, érv, titulus (régies)

magatartás

főnév
 • magaviselet, magaviselés (régies), viselkedés, viselkedésmód, megjelenés, élésmód (régies), attitűd, habitus, modor, fellépés, közeledés, közeledésmód, hozzáállás, viszonyulás, beállítottság
 • kiállás

megfékez

ige
 • megzaboláz, megrendszabályoz, ártalmatlanná tesz, leküzd, úrrá lesz (valamin), erőt vesz (valamin), megszelídít, lecsillapít, lecsendesít, pacifikál (idegen), kordában tart, leigáz, féken tart, erőt vesz Sz: zabolán hordoz; rakoncára fog
 • (tüzet): elolt, elfojt, lokalizál (szaknyelvi), megállít
 • (lázadást): eltipor, letör, leszerel, visszaver, visszaszorít, elnyom, útját állja

beesteledik

ige
 • bealkonyodik, bealkonyul, besötétedik, bebarnul (tájnyelvi), beszürkül (tájnyelvi) Sz: leszáll az este; beáll az est; leszáll az alkony; lemegy a nap; leáldozik a nap (választékos); lenyugszik a nap; leszáll a nap; leszentül a nap (tájnyelvi); lehanyatlik a nap; lebukik a nap; alábukik a nap; estére fordul az idő

obsit

főnév
 • (régies): elbocsátás, elbocsátó levél, szabaduló levél

mintakép

főnév
 • minta, eszmény, eszménykép, ideál, példa, példakép

legfőképpen

határozószó
 • leginkább, elsősorban, különösképpen, jobbára, túlnyomórészt, főleg, leggyakrabban, kiváltképpen, többnyire, fölötte, par excellence (idegen), dandárján (tájnyelvi), nagyobbadán (tájnyelvi)

különleges

melléknév
 • kivételes, rendkívüli, különös, sajátságos, speciális, specifikus, nem mindennapi, extravagáns (idegen), sajátos, sajátszerű, excentrikus, szokatlan, furcsa, eredeti, egyedülálló, ritka, originális, spéci (szleng) Sz: szem nem látta, fül nem hallotta
 • kiemelkedő, elsőrangú, kivételes, osztályon felüli, extra, csodálatos, bámulatos, elképesztő, páratlan, példátlan, utolérhetetlen, utánozhatatlan, tüneményes, nagyszerű, remek, mesés, mesébe illő

letelik

ige
 • eltelik, kitelik, lejár, eljár, elmegy, lepereg, elmúlik
 • elrepül, elröpül, elszalad, elillan, tovaszáll, tovatűnik, eliramlik

miféle

névmás
 • milyenfajta, minemű
 • micsoda, milyen, mily

lék

főnév
 • rés, nyílás, nyiladék (régies), hasadék (régies), vék (tájnyelvi)
 • repedés

koksz

főnév
 • fűtőanyag, tüzelőanyag, tüzelő
 • (szleng): kábítószer, narkó (bizalmas)
 • doppingszer

libben

ige
 • lebben, repdes, lippeg (régies), hibban (tájnyelvi)
 • szökell, táncol

miniatűr II.

főnév
 • miniatúra
 • (szaknyelvi): karcolat, kroki