lényegében szinonimái

határozószó
 • tulajdonképpen, tulajdonképp, valójában, voltaképpen, igazában, alapjában véve, eredetileg
 • egyáltalán, egyáltalában
 • elvégre, utóvégre, végre is, végül is, végtére is
 • végeredményben, mindent tekintetbe véve, mindent összevéve, végelemzésben (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

óraütés

főnév
 • kongatás, ütés

szétszakad

ige
 • elszakad, darabokra szakad, széthasad, széjjelhasad, szétreped, széjjelreped, kettéreped
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lényegében szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

leckéztet

ige
 • korhol, dorgál, kioktat, fedd, szid
 • oktat, nevel, moralizál (idegen)

konyul

ige
 • kókad, lankad, fonnyad, hervad, megereszkedik, konnyad (tájnyelvi)
 • legörbül, aláhajlik, lebiggyed
 • kimegy a formájából, (kalapszél) pördül

klérus

főnév
 • papság, papi rend

kézipoggyász

főnév
 • személypoggyász, kézitáska, bőrönd

leitat

ige
 • lerészegít, berúgat, becsípet, felöltöztet (tájnyelvi)
 • felitat, felszárít

mancs

főnév
 • tappancs (bizalmas)
 • (bizalmas): kéz, pracli (bizalmas), jatt (szleng), evező (szleng)

útravaló

főnév
 • úti élelem, elemózsia, élelemkészlet, muníció (tájnyelvi)
 • útiköltség, útipénz, viaticum (idegen)

jogcím

főnév
 • jogalap, ürügy, indok, érv, titulus (régies)

járdaszegély

főnév
 • szegélykő, kerékvető

fő, fől

ige
 • forr, rotyog, zubog, puhul, kovad (tájnyelvi)
 • készül
 • kitikkad

kan

főnév
 • hím, bak, apaállat
 • vadkan, vaddisznó
 • (bizalmas): kujon (bizalmas), kéjenc, nőcsábász, nőbolond, donjuan (idegen)

másolópapír

főnév
 • fénymásolópapír
 • indigó, átírópapír, karbonpapír
 • kopírpapír (régies), pauszpapír, kopírozó (tájnyelvi)

megkonstruál

ige
 • megalkot, megszerkeszt, megtervez, létrehoz, elkészít
 • eltervez, elgondol, elképzel

belelép

ige
 • beletapos, belegázol, belemegy, beletoccsan, beletapicskol (tájnyelvi), beleszottyan (tájnyelvi)

omlik

ige
 • szétválik, szétporlad, mállik, himlik (tájnyelvi)
 • roskad, dől, hull, lehull, rogy, zúdul, duvad (tájnyelvi)

mulató, mulatóhely

főnév
 • szórakozóhely, kaszinó, bár, klub, lokál, orfeum (régies), kabaré (régies), tinglitangli (bizalmas)
 • csárda

leolvas

ige
 • megállapít
 • felismer, kikövetkeztet
 • (pénzt): leszámol, leszámlál (tájnyelvi), megszámol
 • (tájnyelvi): megszüntet (rontást, varázslatot), távol tart

lazsál

ige
 • tétlenkedik, henyél, lóg (bizalmas), lebzsel, lustálkodik, lóg (bizalmas), lopja a napot, lógatja a lábát, bliccel (bizalmas), sumákol (szleng), amerikázik, tökölődik (durva), mereszti a seggét (durva)

lövészárok

főnév
 • lövészsánc
 • fedezék

morfológia

főnév
 • (szaknyelvi): alaktan, szóalaktan

letekeredik

ige
 • lecsavarodik, legombolyodik, lepereg, lejön, lehenteredik (tájnyelvi), lesodoringózik (tájnyelvi)

korrekt

melléknév
 • tisztességes, becsületes, megbízható, szavahihető, tisztakezű, kifogástalan, feddhetetlen (jellem)
 • sportszerű, fair (idegen)
 • igazságos, tárgyilagos, pártatlan, objektív, helyes, pontos, hibátlan, helyénvaló, szabályszerű, méltányos

mágnesesség

főnév
 • mágnesség, mágneses erő, magnetizmus (régies), vonzerő, delejesség (régies)

mozgolódik

ige
 • mocorog, fészkelődik, izeg-mozog, vackolódik (tájnyelvi), nyüszkölődik (tájnyelvi), nem találja helyét, hemzseg (régies)
 • készülődik, indul
 • (tájnyelvi): tevékenykedik, serénykedik, sürög-forog, sürgölődik, tüsténkedik
 • nyugtalankodik, elégedetlenkedik, lázong (választékos), tözög (régies), zendül (választékos), forrong, revoltál (régies)
 • szervezkedik