rajzol szinonimái

ige
 • megrajzol, felvázol, skiccel, ábrázol, illusztrál, firkál (bizalmas)
 • ír, följegyez, kanyarít, leír, ró (választékos)
 • körvonalaz, kontúroz (idegen)
 • vonalaz, megvonalaz, becsíkoz, meghúz, megvon
 • bemutat, előad, lefest, elbeszél, ecsetel, elmond, elmesél, jellemez, érzékeltet
 • (szleng): rabol, lop, kizsebel, elsinkófál, elcsen

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

serpenyő

főnév
 • sörpeny (régies), palacsintasütő, sütőedény, kaszrol (régies), serbli (tájnyelvi)
 • tányér (mérlegé)
 • malteroskanál, habarcsoskanál, merítőkanál (szaknyelvi), fándli (szaknyelvi)

metszőolló

főnév
 • nyesőolló, kerti olló
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rajzol szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

próbababa

főnév
 • bábu
 • próbakisasszony, manöken, modell

összetép

ige
 • széttép, szétszaggat, elszaggat, összeszaggat, megsemmisít

örömrivalgás

főnév
 • ováció, ujjongás, örömujjongás, üdvrivalgás

nyaktörő

melléknév
 • életveszélyes, kockázatos, merész, vakmerő, meredek

rabol

ige
 • lop, haramiáskodik (régies), fosztogat, zsákmányol, dézsmál, prédál (régies), ragadoz (régies)
 • eltulajdonít, elvesz, elszed, kirámol (szleng), kicsontoz (szleng), kipucol (szleng), kifoszt, kirabol
 • elrabol, elragad (választékos), eloroz (választékos), elhurcol
 • harácsol, szerez, összelop, lopkod, happol (bizalmas), zabrál (pejoratív)
 • (szaknyelvi): benyúl, cserél (kártyában)

rohamkocsi

főnév
 • rohammentő
 • URH-s kocsi, URH (bizalmas)

miniatűr II.

főnév
 • miniatúra
 • (szaknyelvi): karcolat, kroki

merül

ige
 • besüllyed, lesüllyed, süpped, alábukik, belemélyed, lemerül
 • tűnik, vész
 • belehatol, hatol
 • mélyed, temetkezik

könnyen

határozószó
 • könnyedén, könnyűszerrel, gond nélkül, játszva (bizalmas), simán, fél kézzel (bizalmas), játszi könnyedséggel (választékos), jószerrel, könnyedesen (tájnyelvi), gálántul (tájnyelvi)
 • hamar, gyorsan, szaporán (tájnyelvi), kényelmesen, egyszerűen, nehézség nélkül, fáradság nélkül, egykönnyen (választékos), zökkenő nélkül (választékos), zökkenőmentesen, ellenállás nélkül, vonakodás nélkül (választékos)
 • könnyelműen, felületesen, felszínesen

mozgolódik

ige
 • mocorog, fészkelődik, izeg-mozog, vackolódik (tájnyelvi), nyüszkölődik (tájnyelvi), nem találja helyét, hemzseg (régies)
 • készülődik, indul
 • (tájnyelvi): tevékenykedik, serénykedik, sürög-forog, sürgölődik, tüsténkedik
 • nyugtalankodik, elégedetlenkedik, lázong (választékos), tözög (régies), zendül (választékos), forrong, revoltál (régies)
 • szervezkedik

röfög

ige
 • görrög (tájnyelvi), hörtyög (tájnyelvi)

sorra

határozószó
 • rendre, sorban, sorjában, időrendben, rendben
 • sorba

feltüzel, föltüzel

ige
 • eltüzel, eléget
 • fellelkesít, felbuzdít, felloval, felbiztat, tűzbe hoz, felajz, felszít

terminus

főnév
 • határidő, időpont, határnap, lejárat (szaknyelvi)
 • időtartam, ciklus, időköz
 • szakszó, szakkifejezés, terminus technicus (szaknyelvi), műkifejezés, műszó, mesterszó (régies)
 • elnevezés, megnevezés, megjelölés

szívbeteg

melléknév, főnév
 • szívbajos, szíves (bizalmas)

rákezd

ige
 • hozzáfog, belefog, elkezd, nekikezd, belekezd, hozzálát, nekilát, nekiáll

precíziós

melléknév
 • precíz, pontos, érzékeny, finom

repülő II.

főnév
 • aeronauta (idegen), aviatikus (idegen), pilóta
 • repülőtiszt
 • repülőgép, madár (szleng), sárkányrepülő

szimatol

ige
 • szaglál, szaglász, bűzöl (tájnyelvi), csapáz (szaknyelvi)
 • sejt, sejdít, gyanít, orront (régies), megérez
 • figyel, vizsgálódik, fürkészik, vizslat, kémlelődik, kémkedik, nyomoz, szaglász, spionkodik, keres, kutat, puhatolódzik, tudakozódik

ráüt

ige
 • rávág, rácsap, ráhúz, ráver, rásóz (bizalmas), rálegyint, rásújt, rásuhint
 • rányom, rányomtat
 • (tojást): ráönt, hozzátesz
 • rátör, rátámad
 • hasonlít (valakihez, valakire)

packázik

ige
 • pimaszkodik, szemtelenkedik, arcátlankodik, kukoricázik (bizalmas), szórakozik (bizalmas)

rézkarc

főnév
 • rézmetszet, réz, eau-forte (választékos), radierung (idegen)

szita

főnév
 • rosta, szűrő