ráköt szinonimái

ige
 • ráerősít, odaerősít, odaköt, hozzáköt, rögzít, odarögzít, rámadzagol
 • (ráköti magát vkire): ráerőszakolja magát, ráakaszkodik, nyakába varrja magát

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

miért II.

főnév
 • ok
 • cél, értelem, talány

összefüggő

melléknév
 • folyamatos, egységes, logikus, kapcsolatos, rendszeres, koherens (szaknyelvi), egybefüggő, állandó, szakadatlan, megszakítatlan, folytonos, következetes
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ráköt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

professzor

főnév
 • egyetemi tanár, prof (bizalmas)
 • (régies): középiskolai tanár
 • (bizalmas): szakértő, szaktekintély, nagymenő (szleng), penge (szleng), nagyágyú (szleng), császár (szleng)

összeütközés

főnév
 • csata, háború, ütközés
 • karambol, szerencsétlenség, baleset
 • összetűzés, összecsapás, csetepaté, megütközés, incidens, konfliktus, nézeteltérés, nézetkülönbség, affér (bizalmas), viszály, kollízió (idegen), csatározás, civakodás, civódás, perpatvar, veszekedés

örvény

főnév
 • forgatag, forgó, víztölcsér, tölcsér, limány (tájnyelvi), sellő (tájnyelvi), örvénylés, kavargás, buzgár (tájnyelvi)
 • légörvény, forgószél

nyaralóhely

főnév
 • üdülőhely, üdülő, fürdőhely (régies)

radiátor

főnév
 • fűtőtest, hősugárzó, melegítő
 • (szaknyelvi): hűtő

rokoni

melléknév
 • vérségi, vér szerinti, atyafiságos (régies), atyafiúi (régies), testvéries

mintakép

főnév
 • minta, eszmény, eszménykép, ideál, példa, példakép

mészáros

főnév
 • hentes, húsárus, kaszab (régies), sakter (idegen), székálló (tájnyelvi), vágólegény, böllér, vágó (régies)

könyvbarát

főnév
 • könyvgyűjtő, könyvbolond, könyvkukac (tréfás), könyvmoly (választékos), bibliofil (idegen)

mulató, mulatóhely

főnév
 • szórakozóhely, kaszinó, bár, klub, lokál, orfeum (régies), kabaré (régies), tinglitangli (bizalmas)
 • csárda

röpdolgozat

főnév
 • röpi (szleng), röpke (szleng), röppentyű (szleng), repcsi (szleng), röpdoli (szleng)

soványodik

ige
 • vékonyodik, karcsúsodik, fogy, aszik, aszalódik, sorvad, satnyul, zsugorodik, sápad (választékos), hitványodik (tájnyelvi), hitványkodik (régies), (jószág) apaszt (tájnyelvi), ványad (tájnyelvi), ösztövéredik (régies)
 • (választékos): fogy, fogyatkozik, csökken, csappan, apad

felültet, fölültet

ige
 • feltesz, felszállít, ráültet
 • becsap, rászed, lóvá tesz, lépre csal, kelepcébe csal, bolonddá tesz, félrevezet, beugrat, bepaliz (bizalmas), a bolondját járatja (valakivel), átejt (bizalmas), kijátszik (valakit), behúz a csőbe (szleng), belógat (szleng)
 • (régies): felizgat, felingerel, felzúdít, felzendít, felláraszt (régies)

tervezet

főnév
 • terv, elképzelés, tervvázlat, tervjavaslat, javaslat, ajánlat, projektum (régies), elaborátum (idegen), fogalmazvány, piszkozat, vázlat, skicc (bizalmas), séma

szívtelen

melléknév
 • rideg, kőszívű, keményszívű, könyörtelen, részvétlen, irgalmatlan, kíméletlen, lelketlen, érzéstelen, érzéketlen, hideg, fagyos, kegyetlen, embertelen, inhumánus (idegen)

ramazúri

főnév
 • felfordulás, kavarodás, ribillió, zűrzavar, zrí (szleng), lárma, zsivaj, grimbusz (szleng), balhé (bizalmas), hepaj (bizalmas), kravál (régies), hűhó, jelenet, cirkusz, veszekedés
 • mulatozás, csendháborítás

presszó

főnév
 • eszpresszó, kávézó, cukrászda

részeges

melléknév
 • iszákos, alkoholista, piás (szleng), boriszák (tájnyelvi), boroshordó, zákányos (tájnyelvi), korhely, borissza, italos, nagyivó, kocsmatöltelék, kocsmás (tájnyelvi), iszós (tájnyelvi), kortyondi (tájnyelvi)

színész

főnév
 • komédiás, színjátszó (régies), teátrista (régies), színművész, előadóművész, szereplő, aktor (régies), Thália papja (választékos)
 • (pejoratív): ripacs, csepűrágó, pojáca

reagál

ige
 • visszahat
 • felel, válaszol

pajzán

melléknév
 • pajkos, csintalan, évődő, hamis, hamiskás, huncut, kacér, dévaj (választékos)
 • kétértelmű, szabados, sikamlós, csiklandós, pikáns, borsos

ricinus

főnév
 • csodafa, törökmag, hashajtóbab, krisztustenyere (tájnyelvi), jézustenyere (tájnyelvi), jónásfája (tájnyelvi)
 • ricinusolaj

szívbeteg

melléknév, főnév
 • szívbajos, szíves (bizalmas)