panel szinonimái

főnév
 • épületelem, födémelem, betonblokk
 • szerelőlap, építőelem
 • panelház, panellakás, panelépület

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

evangélikus

melléknév
 • lutheránus, ágostai, protestáns, helvét hitvallású, lutyi (tréfás)

vihog

ige
 • vihorászik, kuncog, kacarászik, nevetgél, hinnyog (tájnyelvi), vicsog (tájnyelvi), vinnyog (tájnyelvi), vihároz (tájnyelvi)
 • (ló): nyerít (pejoratív), felnyerít, nyihog
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a panel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

összefekszik

ige
 • együtt hál, közösül, lefekszik (valakivel) (bizalmas)
 • lefektet (bizalmas)

nomád

melléknév
 • sátorlakó, pusztai, vándorló, költöző, barangoló, kóborló, vándor
 • (pejoratív): civilizálatlan, barbár, vad

nehezedik

ige
 • súlyosbodik, fokozódik, hárul, háramlik, nyom, nyomasztólag hat, súlylik (tájnyelvi), súlyoslik (tájnyelvi)
 • nyugszik, támaszkodik

merész

melléknév
 • bátor, vakmerő, elszánt, talpraesett, rettenthetetlen, halálmegvető, hősies, belevaló (bizalmas), vagány (bizalmas)
 • arcátlan, hetyke, szemtelen, emberkedő
 • kockázatos, bravúros, kalandos, hazárd, rizikós, esztelen, nyaktörő, meredek (szleng)
 • meglepő, újféle, modern
 • kihívó, szeméremsértő, szégyentelen

ösztönzés

főnév
 • késztetés, indítás, indíttatás, impulzus (szaknyelvi), lökés, inspiráció
 • biztatás, buzdítás, unszolás, nógatás, rábeszélés, serkentés, indíték

pitvar

főnév
 • előház, tornác, előtér, előterem, pitar (tájnyelvi)
 • szívüreg, átrium (szaknyelvi)

megfékez

ige
 • megzaboláz, megrendszabályoz, ártalmatlanná tesz, leküzd, úrrá lesz (valamin), erőt vesz (valamin), megszelídít, lecsillapít, lecsendesít, pacifikál (idegen), kordában tart, leigáz, féken tart, erőt vesz Sz: zabolán hordoz; rakoncára fog
 • (tüzet): elolt, elfojt, lokalizál (szaknyelvi), megállít
 • (lázadást): eltipor, letör, leszerel, visszaver, visszaszorít, elnyom, útját állja

megbecsül

ige
 • becsben tart, értékel, méltányol, honorál, tiszteletben tart, nagyra becsül, tisztel, venerál (régies), respektál, megemberel (tájnyelvi), tisztel-becsül, kalapot emel (valaki előtt)
 • elismer, megjutalmaz, kitüntet
 • felbecsül, kikalkulál (tájnyelvi), taksál
 • (megbecsüli magát): megembereli magát, jól viselkedik

kiegészítés

főnév
 • pótlás, pótlék, járulék, beszúrás, toldalék, toldás, szupplementum (idegen), addenda (régies), függelék, melléklet, appendix (régies), adalék, komplementum (idegen)

megkonstruál

ige
 • megalkot, megszerkeszt, megtervez, létrehoz, elkészít
 • eltervez, elgondol, elképzel

pór

főnév
 • paraszt, földművelő, földműves, szántóvető (régies), nemtelen (régies)
 • plebejus

ráragaszt

ige
 • rátapaszt, hozzáragaszt, odaragaszt
 • (betegséget): megfertőz

ért

ige
 • felfog, megért, hall, felér ésszel, átlát, lát, tisztán lát, leesik a tantusz (szleng), veszi a lapot (bizalmas)
 • kapiskál (bizalmas), sejt, pedz (bizalmas)
 • (valamit valamire): vonatkoztat, tulajdonít, ráért, hozzáért
 • (valamihez): jártas (valamiben), bennfentes (valamiben), konyít (valamihez), a kisujjában van, hajaz (valamihez), mestere (valaminek), kiismeri magát (valamiben), fekszik (valakinek), ismer, ken-vág, üt-vág Sz: tudja a tempót

szittya

melléknév, főnév
 • szkíta

soványodik

ige
 • vékonyodik, karcsúsodik, fogy, aszik, aszalódik, sorvad, satnyul, zsugorodik, sápad (választékos), hitványodik (tájnyelvi), hitványkodik (régies), (jószág) apaszt (tájnyelvi), ványad (tájnyelvi), ösztövéredik (régies)
 • (választékos): fogy, fogyatkozik, csökken, csappan, apad

pantomim

főnév
 • némajáték

őszes

melléknév
 • deres, szürke, szürkés, őszülő

pénzverde

főnév
 • pénzverő, pénzverőhely

skrupulus

főnév
 • kétség, kétely, kétkedés, bizonytalanság, hitetlenkedés, tamáskodás, aggály, aggodalom, aggódás
 • töprengés, lelkifurdalás, önvád, töredelem (régies)

parkíroz

ige
 • (régies): parkosít, kertesít
 • parkol, áll, állomásozik, vesztegel, várakozik

nyalánkság

főnév
 • csemege, édesség, finomság, desszert, nass (bizalmas), ínyencség, ínyencfalat, delikatesz, cukmisság (tájnyelvi)
 • torkosság, pákosztosság (tájnyelvi)

piktográfia

főnév
 • (szaknyelvi): képírás

sorra

határozószó
 • rendre, sorban, sorjában, időrendben, rendben
 • sorba