nézet szinonimái

főnév
 • világnézet, szemlélet, álláspont, felfogás
 • állásfoglalás, elgondolás, vélemény, vélekedés, meggyőződés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ezredes1

melléknév
 • évezredes, ezredéves, millenáris (idegen)

elpiszkolódik

ige
 • bepiszkolódik, elmocskolódik, elpiszkozik (tájnyelvi), elszurtosodik, beszennyeződik, elszennyeződik, elszennyesül (tájnyelvi), eldögél (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nézet szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nagy sikerű

melléknév
 • szenzációs (bizalmas), nagy hatású, sikeres

megtrágyáz

ige
 • beganéz (tájnyelvi)
 • (régies): megfűszerez

megreggelizik

ige
 • (tájnyelvi): megfrüstököl (tájnyelvi), megfölöstökömözik (tájnyelvi)

mandzsetta

főnév
 • kézelő, kisgallér (tájnyelvi)
 • karvédő
 • (szaknyelvi): csőkarmantyú
 • (szaknyelvi): gumipárna

nemesség

főnév
 • nemesi cím, nemesi rang, kutyabőr
 • birtokosság, lovagság, nemesi rend, arisztokrácia
 • elit
 • kiválóság, méltóság, előkelőség, fenség
 • fennköltség, emelkedettség
 • nagylelkűség, nemeslelkűség, generozitás (idegen), kitűnőség, jelesség

olvasójel

főnév
 • könyvjelző

lazaság

főnév
 • ernyedés, ernyedtség, lezserség
 • hanyagság, fegyelmezetlenség
 • engedékenység

labirintus

főnév
 • útvesztő, tömkeleg (régies), tévkert (régies), csalkert (régies), tévút

istápol

ige
 • segít, gyámolít, gondoz, gondoskodik (valakiről), segélyez, véd, gondja van (valakire), gondját viseli (valakinek), törődik (valakivel), pártfogol, patronál, támogat, felkarol, segítségére van
 • gyógyít

leitat

ige
 • lerészegít, berúgat, becsípet, felöltöztet (tájnyelvi)
 • felitat, felszárít

orvvadász

főnév
 • vadorzó, lesipuskás

ösztönzés

főnév
 • késztetés, indítás, indíttatás, impulzus (szaknyelvi), lökés, inspiráció
 • biztatás, buzdítás, unszolás, nógatás, rábeszélés, serkentés, indíték

elcsuklik

ige
 • megbicsaklik, félrecsuklik, megakad

sértődés

főnév
 • sértődöttség, megbántódás, neheztelés, harag

radiátor

főnév
 • fűtőtest, hősugárzó, melegítő
 • (szaknyelvi): hűtő

nincstelen

melléknév, főnév
 • koldusszegény, koldus, vagyontalan, pénztelen, földtelen, éhenkórász, nyomorgó, nyomorult, nélkülöző, szűkölködő, földönfutó, ágrólszakadt, csóró, semmitlen (tájnyelvi) Sz: szegény, mint a templom egere

nagyhét

főnév
 • húsvét hete, szenthét (tájnyelvi), sanyarúhét (tájnyelvi)

odaadó

melléknév
 • lelkes, buzgó, önfeláldozó, áldozatos, áldozatkész, rajongó, szenvedélyes, segítőkész, bőkezű, adakozó, önzetlen, ragaszkodó, hűséges, testi-lelki, megbízható, állhatatos, bizalmas

puhatol, puhatolódzi

ige
 • puhatolózik, tapogatózik, fürkész, szimatol, tudakol, kémlel, vizslat, nyomoz, vizsgálódik, szaglász, érdeklődik, informálódik, faggatódzik, kérdezősködik, szondáz

nyaralás

főnév
 • üdülés, pihenés, vakáció, szabadság(bizalmas)(szleng)

méhész

főnév
 • méhtenyésztő, méhesgazda, dongós (tájnyelvi)

oklevél

főnév
 • diploma, képesítés, bizonyítvány, jeleslevél (régies), képesítőlevél (régies)
 • okirat, okmány, adománylevél (régies), pergamen (régies)
 • bulla, dekrétum

rabol

ige
 • lop, haramiáskodik (régies), fosztogat, zsákmányol, dézsmál, prédál (régies), ragadoz (régies)
 • eltulajdonít, elvesz, elszed, kirámol (szleng), kicsontoz (szleng), kipucol (szleng), kifoszt, kirabol
 • elrabol, elragad (választékos), eloroz (választékos), elhurcol
 • harácsol, szerez, összelop, lopkod, happol (bizalmas), zabrál (pejoratív)
 • (szaknyelvi): benyúl, cserél (kártyában)