ráesik szinonimái

ige
 • ráhull, ráomlik, rádől, ráhuppan (bizalmas), rápotyog (bizalmas), rázuhan, rápottyan, rápuffan (bizalmas), ráborul, rászakad, rázúdul

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

zagyvaság

főnév
 • értelmetlenség, összefüggéstelenség, ostobaság, badarság, bolondság, szamárság, mellébeszélés, süketelés (szleng), zagyvalék, marhaság (bizalmas), hülyeség, blabla (bizalmas), halandzsa (bizalmas), hadova (szleng), kamu (szleng), hanta (bizalmas)
 • összevisszaság, kuszaság, ziláltság, rendezetlenség

beleköp

ige
 • belepök (tájnyelvi), belehákol (tájnyelvi)
 • (valamibe) (szleng): megzavar, felborít, beleavatkozik, beleártja magát
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ráesik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pótülés

főnév
 • pótszék
 • csapóülés, utóülés, tyúkrázda (bizalmas)

összehoz

ige
 • közel hoz, megismertet, összeismertet, bemutat (valakit valakinek)
 • összeboronál, összekalapál, összekovácsol, összeházasít
 • (véletlen): összesodor, összevet
 • (bizalmas): összeállít, létrehoz, megalkot, megír
 • (pénzösszeget): összeszed, összegyűjt, előteremt, megkeres, összespórol (bizalmas), előkapar, összetarhál (szleng)

öntöz

ige
 • locsol, permetez, esőztet, harmatoz (régies)
 • nyirkosít, vizez, nedvesít, fröcsköl, spriccel (bizalmas), behint, fecskendez, fecskend (tájnyelvi), irrigál (idegen)
 • áztat, füröszt, áraszt, átitat

nonstop

melléknév
 • szünet nélkül, folytonosan, folyamatosan, megállás nélkül, éjjel-nappal, mindig

puhatol, puhatolódzi

ige
 • puhatolózik, tapogatózik, fürkész, szimatol, tudakol, kémlel, vizslat, nyomoz, vizsgálódik, szaglász, érdeklődik, informálódik, faggatódzik, kérdezősködik, szondáz

riadt

melléknév
 • ijedt, rémült, nyúlszívű, félős

miféle

névmás
 • milyenfajta, minemű
 • micsoda, milyen, mily

mennydörög

ige
 • zeng, dörög, morajlik, égzeng (tájnyelvi), dübörög Sz: hömbörgetik a hordót; odafönn kugliznak az angyalok; Szent Péter kuglizik; szól már a nagybőgő (tájnyelvi)
 • veszekedik, harsog, szitkozódik, átkozódik, gyalázkodik, vitatkozik, káromkodik, ordít, üvölt, kiabál

kosztüm

főnév
 • jelmez, mez
 • komplé, együttes
 • ruházat, viselet, öltözék, ruha

morfológia

főnév
 • (szaknyelvi): alaktan, szóalaktan

roncsol

ige
 • mar, tép, szaggat, zúz, röcsköl (tájnyelvi)
 • tönkretesz, pusztít, megrongál, elront, rongál
 • (szleng): hajt, száguld, dönget (szleng)

skrupulus

főnév
 • kétség, kétely, kétkedés, bizonytalanság, hitetlenkedés, tamáskodás, aggály, aggodalom, aggódás
 • töprengés, lelkifurdalás, önvád, töredelem (régies)

felszabadít, fölszab

ige
 • megszabadít, kiszabadít, szabaddá tesz, szabadon enged, szabadon bocsát, szabadlábra helyez, kienged, elbocsát
 • felment, visszafoglal, visszahódít, visszaszerez, visszavesz
 • fölment, mentesít, megvált, kivált
 • (veszélyt) elhárít
 • egyenjogúsít, emancipál (idegen)
 • önállósít, nagykorúsít
 • (tájnyelvi): megpofoz, megver

terem1

ige
 • tenyészik, fejlődik, gyarapodik, nő, növekszik, sarjadzik, burjánzik, termést hoz
 • hoz, ad, szolgáltat, kifejleszt, megérlel
 • gyümölcsözik, jövedelmez
 • létrejön, keletkezik, születik
 • (valamire): alkalmas, megfelelő
 • odatoppan, becsöppen, megjelenik, beállít, ott terem, belép, eléugrik, eléáll

színész

főnév
 • komédiás, színjátszó (régies), teátrista (régies), színművész, előadóművész, szereplő, aktor (régies), Thália papja (választékos)
 • (pejoratív): ripacs, csepűrágó, pojáca

ráfog

ige
 • ráirányít, rászegez, nekiszegez, rátart
 • gyanúsít, meggyanúsít, vádol, megvádol, bevádol, megrágalmaz, rágalmaz, bemárt (bizalmas), rákölt (régies), rászínel (régies), ráken, rámond, rásüt, ráhazudik (régies), imputál (régies)

portó

főnév
 • illeték, pótdíj, pótilleték, büntetőilleték
 • szállítási díj

rendelet

főnév
 • jogszabály, határozat, szabály, dekrétum, ediktum (régies), rendelkezés, rendszabály, utasítás, pátens (idegen), ordré (régies), parancs, direktíva (idegen), intézkedés, végzés, ukáz (régies)
 • bulla
 • diploma
 • előírás, recept, rendelvény (szaknyelvi), vény

szétmállik

ige
 • elmállik, széjjelmállik, szétfoszlik, széjjelfoszlik, szétmegy, széjjelmegy, elporlad, szétporlad, szétmorzsolódik, széjjelmorzsolódik, szétesik, szétomlik, elszakad (tájnyelvi)

ráncigál

ige
 • rángat, cibál, húzkod, húzgál, huzigál, húzogat, tépáz, tépdes, cincál (tájnyelvi), gyámbál (tájnyelvi)
 • (bizalmas): zaklat, nyaggat, nyúz, rángat, ugráltat

összetoboroz

ige
 • összeverbuvál, összegyűjt, egybegyűjt, összeterel, egybehív, összehív, összecsődít, egybecsődít, összeszed, összeharangoz, összetrombitál, összedobol, összekolompol, összekürtöl, gyülekeztet

részeges

melléknév
 • iszákos, alkoholista, piás (szleng), boriszák (tájnyelvi), boroshordó, zákányos (tájnyelvi), korhely, borissza, italos, nagyivó, kocsmatöltelék, kocsmás (tájnyelvi), iszós (tájnyelvi), kortyondi (tájnyelvi)

szimatol

ige
 • szaglál, szaglász, bűzöl (tájnyelvi), csapáz (szaknyelvi)
 • sejt, sejdít, gyanít, orront (régies), megérez
 • figyel, vizsgálódik, fürkészik, vizslat, kémlelődik, kémkedik, nyomoz, szaglász, spionkodik, keres, kutat, puhatolódzik, tudakozódik