hazautazik szinonimái

ige
 • hazamegy, hazajut, hazakerül

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hittérítő

főnév
 • misszionárius (idegen), hitterjesztő, hitkövet (régies), térítő, hitszónok, prédikátor, igehirdető, hithirdető

behajt1

ige
 • beterel, bekerget, behajszol, becsap (tájnyelvi), beűz (tájnyelvi)
 • befordít, beirányít
 • megfizettet, beszed, bevasal, inkasszál (szaknyelvi), kasszíroz (idegen), megvesz (valakin) (tájnyelvi)
 • bekanyarodik, befordul, betér, bemegy, bevág
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hazautazik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hangzó I.

melléknév
 • zengő, dallamos, harsány, rezonáló (szaknyelvi), hangot adó, visszhangzó, zengzetes

gátlásos

melléknév
 • tartózkodó, félszeg, feszélyezett, aggályos, gátolt, frusztrált (választékos)
 • hűvös

furcsa

melléknév
 • különös, különleges, szokatlan, sajátságos, meglepő, meghökkentő, valószínűtlen, fura, furi (bizalmas), faramuci (bizalmas), bizarr, groteszk, csodás (tájnyelvi), ciha, kacifántos
 • rendhagyó, szabályellenes, visszás, fonák, paradox (idegen)
 • muris (bizalmas), mulatságos, tréfás, vicces, bolondos, bohókás, hóbortos, különc, különcködő, originális, extra (szleng)

felragaszt, fölragas

ige
 • fölenyvez, feltapaszt, odaragaszt, ráragaszt, felrak, kasíroz

határozat

főnév
 • döntés, utasítás, rendelkezés, végzet (régies), rendelet, szabály, törvény, ítélet, végzés, rezolúció (régies), verdikt (régies), dekrétum, deliberátum (idegen), decízió (idegen), határozmány (régies)

hozam

főnév
 • nyereség, kereset, haszon, profit, bevétel, jövedelem
 • terméshozam, terméseredmény, hozadék

protokoll

főnév
 • etikett (régies), illem, illendőség
 • (régies): jegyzőkönyv

esendő

melléknév
 • gyarló, gyenge, bizonytalan, habozó

erdő

főnév
 • erdőség, vadon, rengeteg, szálerdő, liget, fiatalos (tájnyelvi), csere (régies), pagony (régies), bozót, berek, dzsungel, őserdő, esőerdő

bűvészmutatvány

főnév
 • bűvészkedés, zsonglőrködés, szemfényvesztés, trükk
 • ügyeskedés, mesterkedés

fafejű

melléknév
 • értetlen, ostoba, buta, oktalan, tökéletlen, nehézfejű, nehéz felfogású, tompa agyú, hülye, tökfejű, hájfejű, vízagyú (szleng), hígagyú (durva)
 • konok, makacs, dacos, csökönyös, nyakas, vaskalapos, merev, begyepesedett

hús

főnév
 • pecsenye
 • (szleng): nő

irtás

főnév
 • kivágás, kipusztítás, kártevés, gyomlálás, vágás, gyilkolás, üldözés
 • fakitermelés
 • nyílás, nyiladék (régies), tarvágás (szaknyelvi), tisztás, átvágás, irtvány (szaknyelvi), irtásföld, bevágás, csutkos (tájnyelvi)

konstatál

ige
 • megállapít, kijelent, felismer, észlel, érzékel, észrevesz, tapasztal, appercipiál (idegen)

készpénz

főnév
 • pénz, mobil tőke, mozgótőke, aktíva (idegen), guba, dohány, kápé (bizalmas), pénzmag, zsozsó (szleng), lé (szleng), lóvé (szleng), mani (szleng), báresz (szleng), steksz (szleng)

házicipő

főnév
 • mamusz, papucs, tutyi (tájnyelvi), botoska (régies), csoszogó (tájnyelvi)

hangadó II.

főnév
 • vezér, fővezér, főkolompos (pejoratív), előcsahos (tréfás), korifeus (régies), bandavezér

hiu

főnév
 • (tájnyelvi): padlás, szénapadlás
 • (tájnyelvi): füstfogó (tűzhelyé)

kereskedik

ige
 • ad-vesz, üzletel, árul, árusít, áruskodik (tájnyelvi), kalmárkodik, kufárkodik (régies), kupeckedik, bellérkedik, seftel (pejoratív), üzérkedik, csereberél, cserél, tőzsérkedik, negociál (régies)
 • (régies): keres, kutat, keresgél

helyszűke

főnév
 • helyhiány, térhiány

géplakatos

főnév
 • lakatos, gépszerelő, szerelő, mechanikus (régies)

hólyagos

melléknév
 • felhólyagzott, duzzadt, hupolykás (tájnyelvi)

keserves I.

melléknév
 • elszomorító, szomorú, szontyolító (tréfás), bánatos, bús, búsító, szívre ható, leverő, sanyarú, sanyargós (tájnyelvi), bajos, keservetes (tájnyelvi), mélabús, komor, fájdalmas, siralmas, nyomorúságos, szánalmas, gyászos, jajos (régies)
 • fáradságos, kínkeserves, nehéz, verejtékes, izzadságos, fárasztó, küzdelmes, kemény, kimerítő, vesződséges, kegyetlen, zord