házicipő szinonimái

főnév
 • mamusz, papucs, tutyi (tájnyelvi), botoska (régies), csoszogó (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kirukkol

ige
 • előhozakodik, előáll (valamivel), előlép (valamivel)
 • (katonaság): kivonul, kisereglik, kirajzik

bevétel

főnév
 • hozam, jövedelem, kereset, haszon, forgalom, kassza, nyereség, profit, javadalmazás, bér, fizetés, fizetség, keresmény (régies), income (idegen)(idegen)
 • megszállás, okkupáció (régies), meghódítás, leigázás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a házicipő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hányad

főnév
 • rész, osztályrész, köteles rész (szaknyelvi), adag, darab, törtrész, töredék
 • dézsma, járandóság, kontingens, részesedés
 • arány, részarány, számarány, kvóta (szaknyelvi), ráta (idegen)
 • mérték, mennyiség, hányados, viszonyszám

gazdag I.

melléknév
 • pénzes, tehetős, jómódú, módos, nagypénzű, vagyonos, vastag (szleng), opulens (régies), hatszélgatyás (tájnyelvi), jóbolhás (tájnyelvi) Sz: a bőre alatt is pénz van (bizalmas); felveti a pénz (bizalmas); van mire támaszkodni a síkon; tele van dohánnyal (szleng); tejben-vajban fürdik; van mit aprítania a tejbe; mindenkit zsebre vág; annyi a pénze, mint a pelyva; annyi a pénze, hogy a tyúk eszi az apraját; több a bankó nála, mint a rongy; jól van eleresztve; tele van lével(szleng)
 • bőséges, bő, dús, sűrű, busás, tetemes, jókora, tartalmas, kiadós
 • ragyogó, fényűző, pompás, pazar, luxuriózus (idegen)

furmányos I.

melléknév
 • furfangos, ármányos, csalafinta, hétpróbás, ravasz

félredob

ige
 • félrevág, félrecsap, félretesz, félrelök, félrelódít, félrehajít, eldob, elvet, kiselejtez, kiszuperál (bizalmas), kimustrál, megszabadul, sarokba lök, sutba dob

határvillongás

főnév
 • határincidens, határversengés (régies)

hozzáférhetetlen

melléknév
 • megközelíthetetlen, elérhetetlen, magának való
 • zárolt, titkos
 • megvesztegethetetlen, becsületes, tisztességes

prózai

melléknév
 • kötetlen (stílus), folyóbeszédbeli
 • száraz, hétköznapi, köznapi, mindennapi, profán, kicsinyes, fantázia nélküli, fantáziátlan, jellegtelen, földhözragadt, lapos, szürke, banális, közönséges, rideg, unalmas, sivár

esket

ige
 • összead, összeházasít
 • fölesket, megesket, esküdtet

eredmény

főnév
 • következmény, fejlemény, foganat, rezultátum (régies), konzekvencia (szaknyelvi), effektus, folyomány, szülemény, kimenetel, hatás, látszat, kihatás, okozat, utóhatás, végeredmény, végkifejlés, végkifejlet, láttat (tájnyelvi)
 • siker, pozitívum, gyümölcs, vívmány

cafrang

főnév
 • cifraság, sallang, cikornya, rojt, bojt, dísz, díszítés, cicoma, bakalló (régies), boncs (régies), boncsok (régies), fityelék (régies)
 • (tájnyelvi): könnyű nőcske (pejoratív), prostituált, ribanc (durva), utcalány, kurva (durva), ringyó (durva), szajha, rima (tájnyelvi), riherongy (tájnyelvi), cemende (tájnyelvi), cafka, cafat

fagylaltozik

ige
 • fagyizik (bizalmas), jégkrémezik

huta

főnév
 • kemence, olvasztókemence, kohó, vasolvasztó, vaskohó, üveghuta

iskolaév

főnév
 • tanév, oktatási év

kontroll

főnév
 • ellenőrzés, felülvizsgálat, kontrolléria (régies)

kétbalkezes

melléknév
 • ügyetlen, balkezes, balog (régies), paccer (szleng), kontár, ügyetlenkedő, lyukaskezű, fuser (szleng), fakezű, béna, suta, teszetosza (bizalmas), mamlasz, fajankó, peches, szerencsétlen, pancser (szleng)

háziúr

főnév
 • házigazda, háztulajdonos, lakástulajdonos, főbérlő, bérbeadó (szaknyelvi), házibácsi (bizalmas)

hanglejtés

főnév
 • intonáció (szaknyelvi), beszéddallam
 • hanghordozás, beszédmodor (régies)

hivatali

melléknév
 • hatósági, hivatalos, szolgálati, ügykezelési (választékos), adminisztrációs, munkaköri, officiális (idegen), funkcionális, bürokratikus

keresztcsont

főnév
 • kereszttájék, sacrum (idegen)

hempereg

ige
 • hempergőzik, hentereg, hancúrozik, hengergőzik, hengeredik (régies), hemperődik (tájnyelvi), hömpölög (tájnyelvi), hencsereg (tájnyelvi), hengereg (tájnyelvi), gömbörög (tájnyelvi), hánykolódik
 • lustálkodik, fetreng, heverészik, henyél
 • (bizalmas): szeretkezik, szerelmeskedik, bujálkodik, cicázik

gereblyéz

ige
 • gereblyél, gereblél (tájnyelvi)
 • (szleng): fésül

homokos1

melléknév
 • fövenyes, csorvás (régies)

kész

melléknév
 • elkészült, előkészített, rendezett, használható
 • felkészült, képesített, kitanult
 • kialakult, befejezett, kiforrott
 • valóságos, teljes, tiszta, teli, egész, hiánytalan, tökéletes, perfekt (idegen), kifejlett, kézenfekvő, nyilvánvaló, effektív, kifogástalan, komplett, totális
 • hajlandó, készséges, prompt (idegen), elszánt, eltökélt, hajlamos, előzékeny, szíves, szolgálatkész
 • vége, kaput (idegen), punktum (bizalmas)
 • elromlott, tönkrement, kinyiffant (szleng), totálkáros (szleng), lerobbant (szleng), bedöglött (bizalmas), kampec (szleng), lestrapált (bizalmas)