felragaszt, fölragas szinonimái

ige
 • fölenyvez, feltapaszt, odaragaszt, ráragaszt, felrak, kasíroz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

júdás

főnév
 • áruló, besúgó, spicli (bizalmas), spion, kém, beépített ember, titkos ügynök, informátor, fül (bizalmas), füles (bizalmas), delátor (idegen), denunciáns (idegen), denunciátor (idegen), feladó, szaglár (régies), rendőrkopó, spigó (szleng), mószer (szleng), kíber (szleng), furulya (szleng), pacsirta (szleng), tégla (szleng), szikofanta (idegen), vamzer (szleng)
 • árulkodó (bizalmas)

ék2

főnév
 • (választékos): dísz, díszítés, ékesség, ékszer, ékítmény, ékmény (régies), díszítmény, cifrázat, cicoma, pipere, pompa, dekoráció
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a felragaszt, fölragas szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

feledhetetlen

melléknév
 • felejthetetlen, emlékezetes, maradandó, kitörölhetetlen, örök, örökkévaló, múlhatatlan, időtálló
 • gyönyörű, élményszerű, csodás, csodálatos, tüneményes, bámulatos

elvileg

határozószó
 • elméletben, elméletileg, teoretikusan, in thesi (idegen)

elsötétül

ige
 • elsötétedik, besötétedik, besötétül, elfeketedik, elborul, beborul, elhomályosul, elködösül

elbizonytalanodik

ige
 • tétovázik, elkételkedik (tájnyelvi), meginog, megtántorodik, haboz, hezitál

felkelő, fölkelő

melléknév, főnév
 • rendbontó, bomlasztó, zavargó, lázadó, rebellis (régies), zendülő, lázító, inszurgens (régies), lazzaroni (idegen)
 • ellenálló, ellenszegülő, kuruc (régies)
 • forradalmár, szabadságharcos

fogtömés

főnév
 • tömés, plomba (szaknyelvi)

nélkülöz

ige
 • híjával van (valaminek), híján van (valaminek), hiányol, szűkölködik (valamiben), kucorog (régies), kuporog (tájnyelvi), meg van szorulva, teng, tengődik, senyved, szükséget lát, hiányt szenved, éhezik, nyomorog, sanyarog, koplal, éhséget szenved, hiányát érzi (valaminek)

datálódik

ige
 • kelteződik, dátumozódik, számítódik, kezdődik
 • származik, ered

csordás

főnév
 • tehénpásztor, marhapásztor, barompásztor, baromőr (régies), csordapásztor (régies), ökörhajcsár, ökörpásztor, tehenészlegény, gulyás

aluszékony

melléknév
 • álomszuszék, hétalvó, mormota Sz: jó alvókája van; ágy terhe; kialudná a krumplit a földből

díszlet

főnév
 • (szaknyelvi): dekoráció, színfal, kulissza, szuffita (idegen)

forradalmi

melléknév
 • revolúciós (idegen), fellázadó, rebellis (régies)
 • gyökeres, mélyreható, alapos, határozott, radikális
 • erőszakos, kíméletlen, szélsőséges, felforgató, anarchikus, zavargó
 • heves, nyugtalan

gócpont

főnév
 • központ, centrum, empórium (idegen), góc
 • csomópont, útkeresztezés

intéző I.

melléknév
 • végző, mozgató, eljáró, vezető, irányító

házbeli

melléknév, főnév
 • szomszéd
 • otthoni, ott lakó

félredob

ige
 • félrevág, félrecsap, félretesz, félrelök, félrelódít, félrehajít, eldob, elvet, kiselejtez, kiszuperál (bizalmas), kimustrál, megszabadul, sarokba lök, sutba dob

feudum

főnév
 • hűbérbirtok, birtok, gazdaság

hátha

határozószó
 • talán, esetleg, meglehet

feltehető, föltehető

melléknév
 • feltételezhető, vélhető, elképzelhető, sejthető, gyanítható, előrelátható, megjósolható, prezumptív (választékos), várható, valószínű, lehetséges, hihető

emleget

ige
 • szóba hoz, felhoz, előhoz, előhozakodik (valamivel)

fizimiska

főnév
 • arc, orca, ábrázat, pofi (bizalmas), külső, megjelenés, küllem, külalak, forma, arckifejezés
 • külsőségek

házaló

főnév
 • árus, ügynök, vándorárus, mozgóárus, vándorkereskedő, nepper (bizalmas), handlé (régies), zsibárus, ócskás (régies), ószeres, kolportőr (régies), bális (régies), bugyros (régies), pedlár (régies), hanglér (tájnyelvi), babéros (tájnyelvi)