bűvészmutatvány szinonimái

főnév
 • bűvészkedés, zsonglőrködés, szemfényvesztés, trükk
 • ügyeskedés, mesterkedés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bizonyára

határozószó
 • biztosan, bizonyosan, valószínűleg, remélhetőleg, feltehetően, feltehetőleg, feltételezhetően, bizonnyal, minden bizonnyal, emberi számítás szerint, mindenesetre, bízvást, alkalmasint, alighanem, előreláthatólag, kétségkívül, okvetlenül

célzat

főnév
 • szándék, cél
 • (régies): utalás, sejtetés, példálózás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bűvészmutatvány szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

borzeb

főnév
 • tacskó, dakszli

befordul

ige
 • bekanyarodik, behajt, bevág, becsap, bemegy, bejön, belép, betér, betoppan, beállít, beköszön, betámít (tájnyelvi)
 • falnak fordul
 • belefordul, bedől, beledől, beborul, beleborul, beleesik, belepottyan, belehuppan, belezuhan, beleszédül, beletántorodik, bekavarodik (tájnyelvi), beserül (tájnyelvi), betekeredik (tájnyelvi)

bántalmaz

ige
 • bánt, megüt, megver, kezet emel (valakire), sért, gúnyol, heccel, gonoszkodik, komiszkodik

aluszékony

melléknév
 • álomszuszék, hétalvó, mormota Sz: jó alvókája van; ágy terhe; kialudná a krumplit a földből

buktató

főnév
 • akadály, gát, nehézség, probléma
 • (szleng): detektív, nyomozó, szimat (szleng), farkas (szleng)

csille

főnév
 • bányakocsi, gurítókocsi, görgőkocsi, lóré, kutya (tájnyelvi)

konkurencia

főnév
 • verseny, versengés, vetélkedés, rivalizálás
 • vetélytárs, versenytárs

csoportosít

ige
 • elrendez, rendszerez, osztályoz, feloszt, besorol, rangsorol, fajtáz (régies), kategorizál, szétválogat, kartotékol (szaknyelvi), elkülönít, szortíroz (bizalmas), skatulyáz (pejoratív), aggregál (szaknyelvi), gruppíroz (régies)

döglik

ige
 • pusztul, hull, elhullik, gebed (tájnyelvi), döglészik (tájnyelvi), döglödözik (tájnyelvi)
 • (durva): lustálkodik, henyél, tétlenkedik, hever, lajhárkodik Sz: kerüli a munkát; fázik a munkától; lopja a napot
 • (valakiért): bolondul, rajong, bele van őrülve, bele van gárgyulva (bizalmas), bele van pistulva, megveszik (valakiért), oda-vissza van (valakitől) (szleng), berosál (szleng)

faji

melléknév
 • nemi, generikus (idegen)
 • speciális, specifikus
 • törzsi, etnikai

elolvas

ige
 • átolvas, végigolvas, kiolvas
 • (tájnyelvi): elszámol, felszámlál

cafrang

főnév
 • cifraság, sallang, cikornya, rojt, bojt, dísz, díszítés, cicoma, bakalló (régies), boncs (régies), boncsok (régies), fityelék (régies)
 • (tájnyelvi): könnyű nőcske (pejoratív), prostituált, ribanc (durva), utcalány, kurva (durva), ringyó (durva), szajha, rima (tájnyelvi), riherongy (tájnyelvi), cemende (tájnyelvi), cafka, cafat

boronál

ige
 • fogasol, egyenget, elsimít

csatazaj

főnév
 • harci zaj, harci lárma, hadilárma, harczaj (régies)
 • (bizalmas): zenebona, perpatvar, lárma

elleplez

ige
 • eltakar, elpalástol, elkendőz, elrejt, eltitkol, eltussol (bizalmas), elmismásol (bizalmas), elken (bizalmas), elsimít, elsumákol (szleng), álcáz

ciki II.

főnév
 • (bizalmas): baj, gond, nehézség, bökkenő, gubanc (szleng)

bekap

ige
 • befal, fölfal, lenyel, lecsúsztat, megeszik, bekebelez, megkajál (szleng), beharap (tájnyelvi), betermel (szleng), bedob
 • felhajt, legurít (szleng)
 • becsíp, berúg, beiszik (bizalmas), bekávézik (szleng), becsiccsent (bizalmas)
 • (gólt): beszed (bizalmas), beenged, beereszt, belepkéz (szleng)

cseppkő

főnév
 • sztalaktit, sztalagmit, csepegőkő (régies)

elnyel

ige
 • bekap, lenyel
 • (föld, víz): magába zár, eltemet
 • (sötétség): eltakar, beburkol
 • (hangot): elnyom, túlharsog
 • felszív, abszorbeál (szaknyelvi)
 • (vállalkozás pénzt): felemészt