irtás szinonimái

főnév
 • kivágás, kipusztítás, kártevés, gyomlálás, vágás, gyilkolás, üldözés
 • fakitermelés
 • nyílás, nyiladék (régies), tarvágás (szaknyelvi), tisztás, átvágás, irtvány (szaknyelvi), irtásföld, bevágás, csutkos (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lelécel

ige
 • (szleng): eltávozik, elfut, eltűnik, elmenekül, elszökik, odébbáll, elillan, kereket old, elszelel, olajra lép (szleng), elpárolog (bizalmas), lelép (bizalmas), megpattan (szleng), lekopik (szleng), dobbant (szleng), ellóg (szleng), elspurizik (szleng), elhúzza a csíkot (szleng), télakol (szleng)

csordultig

határozószó
 • színültig, színig, telítve, tele, fölig, telis-tele, telesde-tele (tájnyelvi), csordultó-csurranásig (tájnyelvi), csurig (tájnyelvi), csurommal (tájnyelvi), csurtig (tájnyelvi), pirjáig (tájnyelvi), színyártig (régies), tetézve (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a irtás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ijedezik

ige
 • riadozik, retteg, borzadozik, fél

hatékony

melléknév
 • hatásos, hathatós, eredményes, hasznos, célravezető, efficiens (szaknyelvi), gyümölcsöző

hangzó I.

melléknév
 • zengő, dallamos, harsány, rezonáló (szaknyelvi), hangot adó, visszhangzó, zengzetes

gócpont

főnév
 • központ, centrum, empórium (idegen), góc
 • csomópont, útkeresztezés

inspekció

főnév
 • ügyelet, ügyeleti szolgálat (szaknyelvi)
 • szemle, vizsgálat, felügyelet, őrizet, megfigyelés (szaknyelvi)

kalitka

főnév
 • ketrec, rekesz, kalit (régies), kalicka (tájnyelvi), kalinka (tájnyelvi)
 • fülke, bódé
 • (szleng): cella, zárka, börtön, fogda

semmirekellő I.

melléknév
 • semmirevaló, haszontalan, ördögadta, hitvány, utolsó, alávaló, lusta, henye, lingár (régies) Sz: a föld sír alatta; ha garas van a szájában, sem ér egy pénzt; hiába eszi a császár kenyerét; istennek nem gyertyája, ördögnek nem piszkafája; kótyomfitty ember; kutyatej a homokon; libapásztor sem lesz belőle; mihaszna ember

fergeteg, förgeteg

főnév
 • zivatar, forgószél, szélvész, szélvihar, vihar, orkán, tornádó, hurrikán, zegernye (tájnyelvi)

feltét, föltét

főnév
 • auflág (idegen), rávaló (tájnyelvi)

döglik

ige
 • pusztul, hull, elhullik, gebed (tájnyelvi), döglészik (tájnyelvi), döglödözik (tájnyelvi)
 • (durva): lustálkodik, henyél, tétlenkedik, hever, lajhárkodik Sz: kerüli a munkát; fázik a munkától; lopja a napot
 • (valakiért): bolondul, rajong, bele van őrülve, bele van gárgyulva (bizalmas), bele van pistulva, megveszik (valakiért), oda-vissza van (valakitől) (szleng), berosál (szleng)

fogó I.

melléknév
 • szorító, markoló, kapaszkodó

karabély

főnév
 • puska, stucni (régies), stuc (régies), kurtály (régies), karabin (régies)
 • (szleng): dragunov, kispuska, dióverő (szleng)

ketyeg

ige
 • tiktakol, pötyög, ketyetel (tájnyelvi), klattyog (tájnyelvi), pityeg (tájnyelvi), kotyog (tájnyelvi), perceg

lehull

ige
 • leesik, aláhull (választékos), porba hull (választékos), lezuhan, lepottyan, leomlik
 • lepattog, lepereg, lepotyog, leporlik, lemállik, leválik, lecsordul (tájnyelvi), ledől (tájnyelvi)
 • lefut (csillag), lehanyatlik

korlátozás

főnév
 • akadályozás, fékezés, gátolás
 • mérsékelés, csökkentés, megszorítás, szabályozás, megnyirbálás, limit (idegen), restrikció (szaknyelvi), redukció

iskolaév

főnév
 • tanév, oktatási év

igazság

főnév
 • igaz, való, bizonyosság, valóság, tény, tényállás, ténylegesség, hitelesség, realitás, őszinteség, veritas (idegen)
 • igazságszolgáltatás, bíróság

jogos

melléknév
 • megillető, kijáró, törvényes, legitim, jogszerű, szabályszerű, igazságos, méltányos
 • megalapozott, megindokolt, megokolt, helyénvaló, bizonyítható, motivált
 • szabályos, érvényes, helyes, megengedett, legális

konklúzió

főnév
 • zárótétel
 • végkövetkeztetés
 • következmény, fejlemény, kihatás, utózönge, kimenetel, okozat, konzekvencia, rezultátum (régies), fácit (régies)
 • döntés, elhatározás

izgalom

főnév
 • izgatottság, idegesség, nyugtalanság, zaklatottság, idegfeszültség, felindulás, excitáció (idegen)
 • izgulás (bizalmas), lámpaláz, szurkolás, szorongás, drukk (bizalmas), várakozás
 • gerjedelem, vágy

házasít

ige
 • megházasít, összead, esket
 • nősít
 • kiházasít, férjhez ad

juhtúró

főnév
 • gomolya, liptói, brindza (tájnyelvi)

korcs

melléknév, főnév
 • keverék, öszvér
 • keresztezett, hibrid
 • elfajzott, elkorcsosult, elsatnyult, csenevész, degenerált (szaknyelvi)
 • (régies): fattyú, zabigyerek