felirat, fölirat szinonimái

főnév
 • felírás, írás, szöveg
 • képaláírás, képszöveg
 • kiírás, cédula, címke, árujegy
 • fölterjesztés, kérvény

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fickó

főnév
 • kölyök, legény, siheder, suhanc, ifjonc, fiatalember, srác, suttyó (tájnyelvi), surbankó (tájnyelvi), bikfic (tájnyelvi)
 • fráter, alak, pacák, pasas (bizalmas), pasi (bizalmas), pali (bizalmas), hapsi (bizalmas), szivar (szleng), szerzet, figura

felvonulás, fölvonul

főnév
 • kivonulás, tömegfelvonulás, seregszemle, diadalmenet, demonstráció, processzió (régies), menet, körmenet, lusztráció (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a felirat, fölirat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fejedelmi

melléknév
 • uralkodói, hercegi, kegyúri, vezéri, fővezéri, nagyúri, szuverén, monarchikus
 • fenséges, felséges, pompás, fényűző, nagyszerű, kiváló, előkelő, pazar, értékes, busás

elszór

ige
 • elhullat, széjjelszór, szétszór
 • elhány, eldobál, széthány, szétgór (tájnyelvi), elveszít, elhagy
 • elherdál, elpazarol, elpocsékol, elfecsérel, elprédál, eltékozol, elveszteget
 • (gabonát): elvet
 • elhint, széthint

előre II.

módosítószó
 • indulás!, rajta!, hajrá!, gyerünk!

egyszólamú

melléknév
 • homofon (szaknyelvi), monofonikus (szaknyelvi), unisono (szaknyelvi)

felépül, fölépül

ige
 • megépül, elkészül
 • megvalósul, létrejön
 • meggyógyul, felgyógyul, kigyógyul, lábra áll, talpra áll, erőre kap, kilábal, javul, helyrejön, rendbe jön, visszanyeri erejét, visszanyeri egészségét, kiépül (régies), feliperedik (tájnyelvi), kievelődik (tájnyelvi), kipendül (tájnyelvi), kivásik (tájnyelvi), feltámbálódik (tájnyelvi), feltengül (régies)

filmgyártás

főnév
 • filmezés, filmipar, filmművészet, kinematográfia (régies), mozgófényképezés

nagyüzemi

melléknév
 • nagyipari, gyáripari, gyári, ipari, nagybani

csökevényes

melléknév
 • visszamaradt, visszafejlődött, fejletlen, elsatnyult, csenevész, csökött (tájnyelvi), tökéletlen, kezdetleges, csünt (tájnyelvi), csuta (tájnyelvi)

csillagfürt

főnév
 • farkasbab, fügebab, gerezdesviola, kávéborsó, kisasszony tenyere, magyarkávé, spanyol viola

állag

főnév
 • konzisztencia (szaknyelvi)
 • (szaknyelvi): szubsztancia (szaknyelvi)
 • állomány (szaknyelvi)

deputáció

főnév
 • küldöttség, követség, küldetés, delegáció

foglalat

főnév
 • keret, ráma, tok, szegély, tartó, hüvely
 • aljzat (szaknyelvi)
 • összesség, summa (bizalmas), summázat, összefoglalás, kivonat, lényeg, sűrítmény, vázlat, szinopszis (szaknyelvi), magva, esszencia (idegen), kvintesszenciája, veleje

gazda

főnév
 • úr, irányító, főnök, fejes (bizalmas), góré (szleng), principális (régies), padrone (idegen), elöljáró
 • tulajdonos, tulaj (bizalmas)
 • igazgató, diri (bizalmas), ügyvezető, ügyintéző, vagyonkezelő, felelős
 • munkaadó, munkáltató, mester
 • földműves, paraszt, parasztember, parasztgazda, kisbirtokos, majoros (régies), mezőgazdász, mezőgazda (választékos), gazdaember, gazdálkodó
 • gazdatiszt, gazdász (választékos), intéző, sáfár (régies)
 • házigazda, háziúr, családfő, családatya, apa, férj, apjuk (régies)

ím

módosítószó
 • lám, nos

hasznosít

ige
 • felhasznál, gyümölcsöztet, értékesít (választékos), kamatoztat, kihasznál, kiaknáz, hasznát látja (valaminek), hasznát veszi (valaminek), hasznára fordít, fruktifikál (régies), tőkét kovácsol (valamiből)

feljebbvaló, följebb

főnév
 • felettes, elöljáró, főnök, séf (szleng), góré (szleng), vezető, hivatalfő (régies), parancsnok, principális (régies)

fedeztet

ige
 • pároztat, hágat, megtermékenyít
 • fizettet, biztosíttat (költségeket)

felvonó

főnév
 • lift
 • páternoszter, folytonjáró
 • csörlő, villa, elevátor (idegen)

harántsüllyedés

főnév
 • bokasüllyedés, lúdtalp (bizalmas), rucatalp (tájnyelvi)

felosztás, fölosztás

főnév
 • feldarabolás, felbontás, szétszedés, szétosztás, felparcellázás, elkülönítés, szétválasztás, partíció (idegen), disztribúció (idegen), departíció (idegen), allokáció (idegen)
 • tagolás, osztályozás, rendszerezés, kategorizálás, részletezés, klasszifikáció (idegen), taglat (régies), analízis (régies)

elúszik

ige
 • elvész, odalesz, elfogy, elfolyik, ugrik (szleng)

férjezett

melléknév
 • férjes, családos (tájnyelvi)

hasonlat

főnév
 • példázat, parabola (szaknyelvi)
 • (régies): hasonlóság