felosztás, fölosztás szinonimái

főnév
 • feldarabolás, felbontás, szétszedés, szétosztás, felparcellázás, elkülönítés, szétválasztás, partíció (idegen), disztribúció (idegen), departíció (idegen), allokáció (idegen)
 • tagolás, osztályozás, rendszerezés, kategorizálás, részletezés, klasszifikáció (idegen), taglat (régies), analízis (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hangadó I.

melléknév
 • irányadó, mértékadó, vezető, befolyásos, mérvadó

elsüllyeszt

ige
 • meglékel, megfúr, elmerít, alámerít, bemárt, lebuktat, alábuktat, lenyom
 • eltüntet, megsemmisít, elnyel, elsikkaszt, eltemet
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a felosztás, fölosztás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

felcsillan, fölcsill

ige
 • feltűnik, felvillan, megcsillan, felfénylik, felragyog

elvan

ige
 • megvan, elél, megél, elteng, békén van (régies)
 • megfér, összefér

elsiet

ige
 • tovasiet, elfut, elinal, elkotródik, elbokázik (tájnyelvi), ellóstat (tájnyelvi), elszapornicáz (tájnyelvi), elseder (tájnyelvi), meglép (bizalmas), eltép (szleng), elsöpör (szleng), elpucol (szleng), letélakol (szleng), eltűz (szleng) Sz: elhúzza a csíkot; menti az irháját
 • (valamit): elhamarkodik, elront, elkapkod, elhirtelenkedik, összecsap, összeüt, összevág, elhandrál (tájnyelvi), elhodredáz (tájnyelvi) Sz: meg se fogta, már nyúzza; még nyulat sem lőtt, s már eszi; füstre harangoz(valamin)

elárverez

ige
 • dobra üt, dobra ver, elkótyavetyél, elkótyál (régies), ellicitál (tájnyelvi), elmuntál (tájnyelvi), elárverez (tájnyelvi)

felirat, fölirat

főnév
 • felírás, írás, szöveg
 • képaláírás, képszöveg
 • kiírás, cédula, címke, árujegy
 • fölterjesztés, kérvény

foghíjas

melléknév
 • fogatlan
 • hiányos, hézagos

nejlon

főnév
 • műszál
 • (jelzőként): műszálas, műanyag

dákó

főnév
 • lökőrúd
 • (szleng): hímvessző, tag, szerszám (szleng), farok (bizalmas), fütykös (bizalmas), hancúrléc (tréfás), kuki (bizalmas), bot (szleng)
 • (régies): handzsár (régies), szekerce

csónakázik

ige
 • evez, hajózik, gondolázik, ladikázik (tájnyelvi), ladikol (tájnyelvi), kajakozik, kenuzik
 • vízitúrázik

alsóruha

főnév
 • alsóruházat, alsónemű, fehérnemű, alsó (bizalmas), alsótextil (bizalmas)
 • alsószoknya, fersing (tájnyelvi)

dinoszaurusz

főnév
 • óriásgyík, sárkánygyík (szaknyelvi), őshüllő

forgácsol

ige
 • esztergál
 • aprít, hasít, szilánkol, sziláncsol (tájnyelvi)

gigászi

melléknév
 • óriási, hatalmas, nagy

inspiráció

főnév
 • sugallat, ihlet, késztetés, ösztönzés, ráhatás, ötlet, szuggesztió (választékos), impulzus (szaknyelvi)
 • (szaknyelvi): belélegzés, beszívás, inhalálás (szaknyelvi)

hazahív

ige
 • hazakéret, hazaszólít, hazarendel, hazaparancsol, visszarendel

felőrlődik, fölőrlőd

ige
 • felmorzsolódik, tönkremegy, belepusztul, rámegy, agyonfárasztja magát

felár

főnév
 • ázsió, felpénz (régies), túlfizetés

festészet

főnév
 • festés, festőművészet (választékos), piktúra (régies)

határállomás

főnév
 • határátkelő, átkelő, határváros, határátlépő hely

felszínes

melléknév
 • felületes, elnagyolt, hanyag, gondatlan, figyelmetlen, slendrián (bizalmas)
 • üres, komolytalan, léha, könnyelmű
 • látszólagos, színlelt, föleges (régies)

embrió

főnév
 • magzat, ébrény (régies)

firkálmány

főnév
 • firka, firkálás, macskakaparás, ákombákom, irkafirka
 • iromány, fércmű, fércmunka

havas II.

főnév
 • hegy, hegylánc
 • orom