előre I. szinonimái

határozószó
 • előrefelé, tovább, egyenesen, toronyiránt, az élre, elfele (tájnyelvi), eléfelé (tájnyelvi), előnek (tájnyelvi)
 • eleve, jókor, korán, idejekorán, előbb, korábban, már, idejében, előlegben, előzőleg, hirtelen, korábbra, előlegesen, először, kezdetben, a priori (idegen)

előre II. szinonimái

módosítószó
 • indulás!, rajta!, hajrá!, gyerünk!

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gyötrődik

ige
 • kínlódik, vergődik, emésztődik, eszi magát, emészti magát, marcangolja magát, tépelődik, rágódik, őrlődik, epekedik, évődik (tájnyelvi), ölődik, szenved, kínokat áll ki, aggódik, vesztegeti a lelkét, sínylődik

üzlet

főnév
 • üzlethelyiség, kereskedés, árusítóhely, bolt, áruda (régies), bazár, magazin (régies), butik
 • adásvétel, ügylet, vásár, vétel, negócium (régies), business (idegen), seft (bizalmas), műszorgalom (régies), buli (bizalmas), tranzakció
 • (szleng): haszon, nyereség, profit
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a előre szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elkerülhetetlen

melléknév
 • elháríthatatlan, kivédhetetlen, törvényszerű, óhatatlan, kétségtelen, obligát (választékos), végzetes, sorsszerű, fatális, szükséges, szükségszerű, elmaradhatatlan, nélkülözhetetlen, elengedhetetlen, mellőzhetetlen, előírt, megszabott, kötelező

dokk

főnév
 • hajómedence, hajójavító, kikötőmedence
 • kikötő, moló

derékhad

főnév
 • fősereg, főhad, főerő

cifra II.

főnév
 • (régies): dísz, díszítés, sallang, cifrázat, cikornya, cicoma
 • (tájnyelvi): hasmenés, hasmars (bizalmas), szapora (tájnyelvi), fosás (durva)
 • (birtokszóként): neheze, dandárja
 • (régies): nulla, zéró, zérus

elnök

főnév
 • elölülő (régies), vezető, főnök, vezér (bizalmas), fejes (szleng), góré (szleng), prezidens (régies), séf (szleng)
 • államelnök, államfő

ér1

ige
 • érint, megérint, talál, eltalál, súrol
 • érkezik, elérkezik
 • elér, utolér
 • rajtakap, rajtacsíp
 • történik, megesik
 • hozzányúl, megérint
 • (időt): megér, megél

meghódít

ige
 • elfoglal, bevesz, birtokba vesz, megszerez, lerohan, leigáz, megszáll, gyarmatosít, megdönt
 • legyűr, lever, megver, felmorzsol (választékos), porrá zúz, szolgaságba dönt (választékos), rabigába dönt (választékos), leküzd
 • felülkerekedik, diadalmaskodik, legyőz, győzedelmeskedik, diadalt ül (választékos), úrrá lesz, véghezvisz (választékos), győzelmet arat (választékos)
 • megigéz, lenyűgöz, lebilincsel, elbűvöl, elbájol, elvarázsol, elkápráztat, elragad, megbabonáz, megejt, rabul ejt (választékos), elnyer (választékos), behálóz, foglyul ejt (választékos), megfőz (bizalmas), befűz (szleng)

beszúr

ige
 • beledöf, bedöf, belebök, beledug, beletűz, belenyom
 • beilleszt, betold, beékel, közbevet, közbeiktat, beiktat, interpolál (szaknyelvi)

bennfentes

melléknév
 • bejáratos, járatos, otthonos, beavatott, bizalmas, meghitt, intim, benyalatos (tájnyelvi), benyalós (tájnyelvi), szakmabeli, brancsbeli (bizalmas) Sz: ismeri a dörgést; tudja a dörgést; ismeri a széljárást(idegen)

bizalmatlanság

főnév
 • tartózkodás, óvatosság, fenntartás, aggály, gyanakvás, gyanakodás, kétely, kétkedés, hitetlenség, hitetlenkedés, szkepticizmus (idegen), pesszimizmus, skrupulus, diffidencia (régies), tamáskodás

erőteljes

melléknév
 • életerős, erős, izmos, fejlett, edzett, erődús (régies), robusztus, erőtől duzzadó, markos (tájnyelvi), kisportolt, szívós(bizalmas)
 • energikus, dinamikus, lendületes, tetterős, tevékeny, aktív, agilis, serény, eleven, élénk, markáns, határozott, hathatós, nagyfokú, nyomatékos

fejedelem

főnév
 • uralkodó, herceg, princeps (idegen), princ (régies)
 • goszpodár, zsupán, vajda, knyáz, maharadzsa, emír, kán
 • nemzetségfő, törzsfő, vezér

hajlít

ige
 • görbít, horgaszt, kajlaszt (tájnyelvi)
 • (régies): ragoz, deklinál (szaknyelvi), konjugál (szaknyelvi)

fotó

főnév
 • fénykép, kép, felvétel, fotográfia (régies), portré
 • (tájnyelvi): petróleum

előrejön

ige
 • előjön, előlép, előbújik

eljár

ige
 • ellátogat, felkeres, frekventál (választékos)
 • (ügyben): intézkedik, képvisel, cselekszik, utánajár (valaminek), intéz
 • eltáncol, elrop
 • (idő): elmúlik, eltelik, elszalad, elfolyik, halad, lejár

elvirágzik

ige
 • elvirul (választékos), elvirít, elhervad, meghervad, elnyílik, elfonnyad, kitátosodik (tájnyelvi)

folyó II.

melléknév
 • folyékony, híg, folyós, olvadt
 • mostani, jelenlegi, aktuális

elsétál

ige
 • eltávozik, elballag, elgyalogol, elcammog (bizalmas), eloldalog, eleblábal (tájnyelvi), elbandzsalog (tájnyelvi), előgyeleg (tájnyelvi), elbotolózik (tájnyelvi), elmegy

dörmög

ige
 • brummog, dirmeg-dörmög, morog, óg-móg, mormog, mammog (tájnyelvi), motyog Sz: olvassa a medvezsoltárt
 • dohog, zsémbel, zsörtölődik, zúgolódik, pusmog, lamentál (bizalmas), dünnyög, dunnyog (tájnyelvi), ümmget, hümmög, puffog (tájnyelvi), dörmöl (tájnyelvi), mörmög (tájnyelvi), dudrál (tájnyelvi), böstörög (tájnyelvi), dödög (tájnyelvi)

emlékünnep

főnév
 • emléknap, jubileum, megemlékezés

forral

ige
 • forrásba hoz, főz
 • ingerel, hevít, gerjeszt
 • tervel, kimódol, kifőz, kiagyal, főz (valamit)