elszór szinonimái

ige
 • elhullat, széjjelszór, szétszór
 • elhány, eldobál, széthány, szétgór (tájnyelvi), elveszít, elhagy
 • elherdál, elpazarol, elpocsékol, elfecsérel, elprédál, eltékozol, elveszteget
 • (gabonát): elvet
 • elhint, széthint

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megcsókol

ige
 • csókot ad, csókot nyom (valamire), lesmárol (szleng), apol (régies), megapol (tájnyelvi)
 • megpuszil, puszit ad

rosszízű

melléknév
 • kellemetlen, bántó, sértő
 • ízetlen
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elszór szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

eloldoz

ige
 • elold, kioldoz, elköt, kibont, szétnyit, szétkapcsol, kikapcsol, felbont, elenged, elereszt, szabadjára enged, megszabadít

dűlőút

főnév
 • szekérút, földút, gyepút, marhahajtó út (tájnyelvi), kabalaút (tájnyelvi), lénia (régies)

dokkmunkás

főnév
 • rakodómunkás, kikötőmunkás, dokker (idegen)

csámpás

melléknév
 • gacsos, kajcsos (tájnyelvi), görbe lábú, x-lábú, lőcslábú, lőcsös (tájnyelvi), ó-lábú, görbe, karikalábú, gacsiba (tájnyelvi), juhtérdű (tájnyelvi), csimpi-limpi (tájnyelvi), cibekelő (régies)
 • (tájnyelvi): esetlen, félszeg, ügyetlen, szerencsétlen, boldogtalan, balfék, balfácán
 • vézna, gyenge, nyápic, nyüzüge

elpucol

ige
 • elinal, elfut, elrohan, elszáguld, elmenekül, odébbáll, kereket old, elszökik, meglép, meglóg (bizalmas), elszelel, lelécel (szleng), olajra lép (szleng), felszívódik (szleng), elillan, megpattan (szleng), elhúz (szleng), eltakarodik
 • (valamit): elkölt, elherdál, elpocsékol

és

kötőszó
 • meg, s, egyúttal, továbbá, aztán, azonkívül, valamint
 • pedig, mégpedig, de, azonban, ellenben
 • bár, ámbár, ámbátor, noha, holott, jóllehet
 • hát, tehát, ennélfogva

megnő

ige
 • megnövekedik, megnövekszik, megnyúlik, felnyurgul (tájnyelvi), megnagyobbodik, kifejlődik, felnő, fölnevelkedik, felcseperedik (tájnyelvi), megembereskedik (tájnyelvi) Sz: nem lehet már az ágy alá dugni; kinőtt az Isten markából
 • megnagyobbodik, megszaporodik, meggyarapodik, felhalmozódik, kiterjed
 • elharapódzik, felgyorsul, felfokozódik
 • (tájnyelvi): megterem, kinő, kisarjad

birkózó I.

melléknév
 • viaskodó, küzdő, dulakodó, tusázó (régies)

betelepít

ige
 • beköltöztet
 • benépesít
 • beültet, beplántál, meghonosít (valahol valamit)

bonyolult

melléknév
 • bonyodalmas, szövevényes, komplikált, bonyolódott, összebonyolódott, összebonyolított, tekervényes, körülményes, kusza, nyakatekert, zavaros, összetett, komplex (idegen), sokrétű, szerteágazó, áttekinthetetlen, körmönfont, cikornyás, sallangos, konfúzus (régies), ágas-bogas, faramuci (bizalmas), kelepcés (régies), hurkos (régies), szubtilis (idegen)

étvágytalanság

főnév
 • ételundor, anorexia (szaknyelvi)

felez

ige
 • kettéoszt, kettévág, félbevág, kettészel
 • megoszt, risztel (bizalmas), mutyizik (tájnyelvi)
 • felére csökkent

hangfelvétel

főnév
 • hanglemez, lemez, magnókazetta, kazetta, CD, fonogram
 • hanghordozó
 • hangrögzítés

függés

főnév
 • lógás, csüngés, fityegés
 • függőség, kiszolgáltatottság, alárendeltség, alattvalóság (régies), alávetettség, dependencia (idegen), függelem (szaknyelvi)

eltakarodik

ige
 • elmegy, elkotródik, eloldalog, elsomfordál, elsompolyog, elkullog, elinal, eliszkol, elszelel, elfut, elhúzza a csíkot (szleng), elpucol (szleng), elpusztul (valahonnan), eltűnik, elviszi az irháját, elhordja az irháját, eleblábol (tájnyelvi), eltisztul, elpiszkódik (tájnyelvi), elkufercol (tájnyelvi), elsipircel (tájnyelvi)

elmúlik

ige
 • megszűnik, véget ér
 • eltelik, elrepül, elszalad, elszáll, betelik, lepereg, tovaszáll (választékos), elsuhan
 • (baj, csapás): eltávozik

érdekcsoport

főnév
 • érdekszövetség, érdekközösség, klikk, brancs (bizalmas), lobby

fráter

főnév
 • ember, férfi, pasas (bizalmas), fickó, alak, krapek, pali (bizalmas), muksó (bizalmas), mókus (bizalmas), ürge (bizalmas)
 • tökfej, semmirekellő, csirkefogó, tökfilkó
 • szerzetes, testvér, barát

elvan

ige
 • megvan, elél, megél, elteng, békén van (régies)
 • megfér, összefér

égöv

főnév
 • éghajlati öv, égalj (régies), öv, éghajlat, övezet, földöv (régies), klíma, régió, zóna

erőltetett

melléknév
 • megerőltető, hajszolt, megfeszített, feszített
 • erőszakolt, kényszeredett, csinált
 • mesterkélt, természetellenes, hajánál fogva előráncigált, légből kapott, mondvacsinált

futónövény

főnév
 • kúszónövény, folyondár, indás növény