hasonlat szinonimái

főnév
 • példázat, parabola (szaknyelvi)
 • (régies): hasonlóság

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

dugó

főnév
 • dugasz, stopli (bizalmas), tömítés, parafa dugó, szádló (régies)
 • stekker (bizalmas), villás csatlakozó, dugós csatlakozó, dugaszoló, banándugó
 • (közlekedési): torlódás, akadály, zavar
 • (bizalmas): gól
 • (bizalmas): elégtelen, egyes

népnevelő

főnév
 • (régies): néptanító (régies)
 • iskolamester (régies), rektor (régies)
 • (tréfás): gumibot, gumlájderbot (szleng), hátdörgős (szleng), Kádár-kolbász (szleng), sűrített marxizmus (szleng), tomfa (szleng), ütleg
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hasonlat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

haladó

melléknév
 • felvilágosult, progresszív (idegen), élenjáró, korszerű, modern, mai, előremutató, reformpárti
 • jövő-menő, járkáló, előremozgó

futónövény

főnév
 • kúszónövény, folyondár, indás növény

forrás

főnév
 • buzogás, pezsgés, habzás, bugyborékolás
 • eredet, ősforrás (választékos), származás, keletkezés, forrásvidék, lelőhely, vízfő (régies), forradék (régies), buzgás (szaknyelvi), bugyorgó (tájnyelvi)
 • góc, ok
 • kútfő, kútforrás (régies), tudósító, hírforrás
 • forrásmű, forrásmunka
 • alap, anyagi eszközök

felhőkarcoló

főnév
 • toronyház
 • (tájnyelvi): nagyra nőtt, égbe nyúló

hanyadik, hányadik

névmás
 • mennyiedik?, melyik?
 • milyen sokadik?

hívószám

főnév
 • telefonszám, szám, kapcsolási szám

postakocsi

főnév
 • postajárat, gyorsposta, mozgóposta
 • delizsánsz (régies), gyorskocsi

erdőség

főnév
 • erdő, rengeteg, vadon, őserdő, szálerdő

emeletes

melléknév
 • többszintes
 • (szleng): bődületes, oltári (szleng)

búcsúzik

ige
 • elköszön (valakitől), búcsút mond, búcsúzkodik, búcsút vesz, istenhozzádot mond (valakinek), elválik (valakitől)
 • megválik (valamitől)

eszmény

főnév
 • eszménykép, ideál, mintakép, példakép, bálvány, idol (szaknyelvi), példa, modell

horgász

főnév
 • pecás (bizalmas)
 • halász

indulatszó

főnév
 • fölkiáltószó (régies), interjekció (szaknyelvi)

klaviatúra

főnév
 • billentyűzet, billentyűsor, tasztatúra (idegen)

képtelen II.

határozószó
 • bődületes, iszonyú, fantasztikus, óriási

használ

ige
 • felhasznál, igénybe vesz, forgat, alkalmaz, fordít (valamire)
 • hasznosít, hasznára fordít, hasznát veszi (valaminek), hasznot húz (valamiből), kiaknáz
 • alkalmaz, él (valamivel)
 • (valakinek): hasznára van, hasznára válik, hat, javára van, javára válik, javára szolgál, egészségére szolgál, segít, üdvös, jót tesz
 • foganatja van, célra vezet
 • (tájnyelvi): fogyaszt, felhasznál
 • eszik

hajótörés

főnév
 • hajókatasztrófa, hajókár, hajószerencsétlenség
 • sikertelenség, bukás

hetyke

melléknév
 • kihívó, fölényes, büszke, kevély, rátarti, elbizakodott, öntelt, fennhéjázó, gőgös, dölyfös, fityóros (tájnyelvi)
 • pimasz, neveletlen, tiszteletlen, nyegle, illetlen, szemérmetlen, impertinens (régies), feleselő
 • legényes, kackiás, karakán, snájdig (régies), délceg, peckes, nyalka, huszáros, betyáros (régies), gangos (tájnyelvi), badár (tájnyelvi), dúcos (tájnyelvi), kivágós (tájnyelvi) Sz: félretette csákóját

keleti

melléknév
 • napkeleti, orientális (idegen)

havas II.

főnév
 • hegy, hegylánc
 • orom

fütyöl, fütyül

ige
 • fütyörészik, füttyent, futyul (tréfás), fütyít (tájnyelvi), fütykál (tájnyelvi), fütyörékel (tájnyelvi)
 • sípol Sz: fütyül, mint a rigó
 • énekel, dalol, hangicsál (régies), csiripel, csicsereg
 • (szél): sivít, süvít, zúg, süvölt
 • (valakire, valamire): lesajnál, lenéz, lekicsinyel, keresztülnéz (valakin), ignorál (idegen), negligál (idegen) Sz: levegőnek tekint, semmibe vesz, kutyába sem vesz (valakit), ügyet sem vet (valamire), fittyet hány, elengedi a füle mellett, a füle botját se mozgatja rá; rá se ránt; rá se hederít; le se szarja; rá se bagózik; rá se köp(valakire)

hír

főnév
 • értesülés, információ, újság, hallomás, tudomás, híresztelés
 • szóbeszéd, fáma, mendemonda, temonda (régies), pletyka, pletyi (bizalmas), pletyus (bizalmas), drót (szleng), füles (szleng)
 • koholmány, álhír, kacsa (bizalmas), rémhír
 • értesítés, üzenet, felvilágosítás, tájékoztatás, tudósítás, közlemény, közlés, kommüniké (szaknyelvi), bejelentés, jelentés, jeladás, beszámoló, riport, krónika, referátum (szaknyelvi), ismertetés
 • hírnév, nevezetesség, tekintély, köztisztelet, elismertség, megbecsültség, közbecsülés, hódolat, dicsőség, presztízs, respektus (idegen), renomé (bizalmas), reputáció (idegen), nimbusz, ázsió (idegen)

képernyő

főnév
 • monitor