csökevényes szinonimái

melléknév
 • visszamaradt, visszafejlődött, fejletlen, elsatnyult, csenevész, csökött (tájnyelvi), tökéletlen, kezdetleges, csünt (tájnyelvi), csuta (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

diktátor

főnév
 • zsarnok, despota, elnyomó, kényúr (választékos), önkényúr, egyeduralkodó, élet-halál ura, tirannus (régies)
 • kiskirály, autokrata

szembesítés

főnév
 • szembeállítás, konfrontálás (idegen), konfrontáció (idegen)
 • összevetés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a csökevényes szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

cselekedik, cseleksz

ige
 • tesz, csinál, ténykedik, teszeget (régies), teszen (régies), tesz-vesz, működik, dolgozik, munkálkodik, igyekszik, fárad, robotol (bizalmas)
 • eljár (valamiben), véghezvisz, elvégez, kivitelez, művel, végez, elkövet, mível (régies), operál
 • (tájnyelvi): piszkít, csinál, becsinál

birkózó I.

melléknév
 • viaskodó, küzdő, dulakodó, tusázó (régies)

beszüntet

ige
 • megszüntet, abbahagy, befejez, bevégez, leáll (valamivel), véget vet, visszavonul, felfüggeszt, lezár, felszámol, likvidál

azonosul

ige
 • egybeforr, egybeolvad, azonosítja magát
 • átél, beleéli magát

csipog

ige
 • csicsereg, csivitel, csiripel, csivog (tájnyelvi), csiákol (tájnyelvi), csicseg (tájnyelvi), pityeg (tájnyelvi)
 • fecseg, csacsog, cseveg, cseverészik, pityeg (tájnyelvi), locsog

drágáll

ige
 • sokall, borsosoll (tájnyelvi), drágállít (tájnyelvi)

kúrál

ige
 • gyógyít, kezel, gyógykezel, orvosol, ápol

alja II.

melléknév
 • aljas, hitvány, semmirekellő

aközben

határozószó
 • azalatt, addig, azonközben (régies), időközben, ugyanakkor
 • eközben, ezalatt

amerről

határozószó
 • ahonnan, merről (választékos), ahonnét (tájnyelvi)

ecset

főnév
 • pamacs, pemzli (bizalmas), meszelő, borotvaecset, borosta (tájnyelvi), cicka (tájnyelvi), pacsmag (régies), gereben (tájnyelvi)

életfogytiglan

határozószó
 • élethossziglan, élethosszig, halálig

felsőkabát, fölsőkab

főnév
 • mente, felöltő, köpeny, orkán, esőkabát, hacuka (régies), kacagány (régies), guba (régies), überrokk (régies), kuputrák (régies), mándli (tájnyelvi), szuperveszte (régies), csurak (tájnyelvi), csurapé (tájnyelvi), mikádó (szaknyelvi)

erény

főnév
 • erkölcs, rény (régies), erkölcsösség, virtus, érték, érdem, jóság, jámborság, becsületesség, feddhetetlenség, tisztesség, romlatlanság, ártatlanság

csőr

főnév
 • madárorr (régies), csorr (tájnyelvi)
 • (szleng): száj, pofa (durva), etető, lepényleső (tréfás), csipogó, bagóleső (tréfás)
 • (edényé): kiöntő, kifolyó, száj

csatol

ige
 • (valamit valamihez): kapcsol, erősít, fűz, rögzít, illeszt, biggyeszt
 • mellékel, fűz, hozzáfűz, told, hozzátold, hozzáad, hozzátesz, inkludál (szaknyelvi)
 • annektál (szaknyelvi), bekebelez, elfoglal

diploma

főnév
 • oklevél, jeleslevél (régies), képesítőlevél (régies), képesítés, bizonyítvány
 • leirat, rendelet

epebajos

melléknév
 • epés (bizalmas), epebeteg

dákó

főnév
 • lökőrúd
 • (szleng): hímvessző, tag, szerszám (szleng), farok (bizalmas), fütykös (bizalmas), hancúrléc (tréfás), kuki (bizalmas), bot (szleng)
 • (régies): handzsár (régies), szekerce

blöfföl

ige
 • nagyzol, dicsekszik, felvág, henceg, handabandázik
 • megtéveszt

dolmány

főnév
 • kabát, férfikabát, felöltő, zubbony (régies), atilla, dóka (régies), bujka (tájnyelvi), öltönyke (régies)

erdőség

főnév
 • erdő, rengeteg, vadon, őserdő, szálerdő