fractocumulus jelentése

kiejtése: fraktokumulusz
 • meteorológia foszlányfelhő
 • tudományos latin, ‘ua.’: fractus ‘megtört’ ← frangere, fractum ‘tör’ | lásd még: kumulusz

További hasznos idegen szavak

makroszkopikus

 • tudomány szabad szemmel is látható méretű
 • angol macroscopic ‘ua.’, lásd még: makroszkópia
A fractocumulus és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

slachta

 • történelem a lengyel nemesség
 • lengyel szlachta ‘ua.’

kókler

 • vásári szemfényvesztő
 • ámító, szélhámos
 • német nyelvjárás kokler, kauklernémet Gaukler ‘ua.’ ← ófelnémet goukal ‘varázslás, bolondozás’

stangli

 • rúd alakú kis péksütemény, aprósütemény
 • bajor-osztrák kicsinyítő képzős stangl ‘ua.’ ← német Stange ‘rúd’

mágnes

 • kémia vasat s néhány más fémet magához vonzó anyag
 • fizika ilyen anyagból készített természetes eszköz, vagy lágyvasból készült elektromos mágnesező eszköz
 • tudományos latin magnes, magnetis ‘ua.’ ← (lapis) Magnes ‘mágnes(kő)’ ← görög Magnétisz (lithosz) ‘magnésziai (kő), mágnes(kő)’ ← Magnész, Magnetosz, thesszáliai város (a mágneskő ókori lelőhelye)

galaktózis

 • orvosi tejképződés
 • tudományos latin galactosis ‘ua.’: görög gala, galaktosz ‘tej’ | -ózis (folyamatra utaló toldalék)

moderál

 • enyhít, mérsékel
 • irányít, szabályoz
 • latin moderari, moderatus ‘fékez, szabályoz’ ← modus ‘mérték, határ, mód’

biofizikus

móc

 • néprajz erdélyi román népcsoport
 • román moţ ‘hajtincs, üstök’ (a ~ férfiak jellegzetes hajviseletéről)

meridionális

 • tudomány déli
 • csillagászat a délkörhöz tartozó, vele egyirányú, észak-déli irányú
 • meteorológia az egyenlítőre merőleges irányú (légáramlás)
 • angol, német meridional ‘ua.’, lásd még: meridián

pluton

 • geológia a Föld nagy mélységeiben található magmás kőzet
 • Plutónnak, az alvilág görög istenségének nevéből

imparitás

 • egyenlőtlenség
 • latin imparitas ‘ua.’ ← impar, tkp. in-par ‘páratlan, egyenlőtlen’: in- ‘nem’ | par ‘pár’

doxale

kiejtése: dokszále
 • építészet szentélyrekesztő fal késő középkori templomban
 • építészet énekes karzat a liturgikus dicsőítő énekek éneklésére
 • építészet orgonakarzat újkori templom nyugati bejárata fölött
 • latin, ‘ua.’, tkp. ‘a dicsőítő énekkel kapcsolatos’ ← görög doxa ‘vélemény, tan, dicséret’ ← dokeó ‘vminek látszik, vél’
 • lásd még: dogma

ballizmus

 • orvosi vitustánc, a végtagok heves rángásában megnyilvánuló idegbetegség
 • tudományos latin ballismus ‘ua.’: görög balló ‘dobál’ | lásd még: -izmus
 • lásd még: balliszta