falangista jelentése

 • melléknév politika a Franco-féle spanyol fasizmussal kapcsolatos
 • főnév politika a spanyol fasizmus híve
 • spanyol Falange kiejtése: falanhhe a volt spanyol fasiszta párt neve, lásd még: falanx

További hasznos idegen szavak

szlem

 • játék 12 vagy 13 nyert ütésből álló játszma bridzsben
 • sport győzelemsorozat az adott év minden nagy nemzetközi versenyén (főleg teniszben)
 • angol slam ‘ua.’, tkp. ‘a becsapott ajtó dördülése’ ← skandináv (pl. norvég slemme ‘becsap, bevág’)

periklász

 • ásványtan oktaéderben kristályosodó magnéziumoxid, színtelen, jól hasadó üvegfényű ásvány
 • angol periclase ‘ua.’: görög peri- ‘körül, jól’ | klaszisz ‘hasadás’ ← klaó ‘tör, hasít’
A falangista és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

incisum

kiejtése: incízum
 • közbeszúrás, közbevetés
 • latin, ‘ua.’, tkp. ‘belevágás’, lásd még: incízió

krizolit

 • ásványtan aranyos-zöldes színű, átlátszó kristályokból álló féldrágakő
 • német Chrysolith ‘ua.’: görög khrüszosz ‘arany’ | lithosz ‘kő’

diafilm

 • fényképezés diapozítív képekből való filmszalag, állóképenként vetített mesefilm, ismeretterjesztő film
 • lásd még: dia(pozitív)

lamento

 • zene panaszdal, különösen elhagyott szerelmes nő panaszos áriája vagy ariosója a korai barokk operákban
 • olasz, ‘ua.’ ← latin lamentum ‘ua.’, lásd még: lamentál

regletta

 • nyomdászat térközölő, űrtöltő ólomdarabka
 • francia kicsinyítő képzős réglette ‘ua.’ ← régle ‘vonalzó’, tkp. ‘szabály’ ← latin regula, lásd ott

flaszter

 • kő vagy aszfalt útburkolat
 • német Pflaster ‘ua.’ ← középkori latin (em)plastrum ‘sebtapasz, gipszborítás’, lásd még: flastrom

relaxáns

 • orvosi testi, idegi feszültséget oldó gyógyszer
 • tudományos latin relaxans ‘ua.’, lásd még: relaxál

konformista

 • melléknév az uralkodó felfogáshoz elvtelenül igazodó
 • főnév ilymódon viselkedő személy
 • vallás az anglikán egyház híve Angliában
 • angol conformist ‘ua.’, lásd még: konformis

polinukleotid

 • biológia a húsznál több nukleotidrészből felépülő polimer vegyületek gyűjtőneve
 • lásd még: poli-, nukleotid

eruptív

 • geológia vulkáni eredetű (kőzet)
 • lélektan lobbanékony, heves vérű, indulati kitörésekre hajlamos
 • német eruptivfrancia éruptif ‘ua.’, lásd még: erupció

poéta

 • irodalom költő, dalnok
 • latin poeta ‘költő’ ← görög poiétész ‘alkotó, szerző, költő’ ← poieó ‘alkot, készít, teremt’