kiazma jelentése

 • genetika két homológ kromoszómának kereszt alakú kapcsolódási pontja
 • tudományos latin chiasma ‘ua.’ ← görög khiaszma ‘kereszteződés’ ← khiadzó ‘keresztez’, tkp. ‘a görög khi (X) betű alakjában rendez el’

További hasznos idegen szavak

effektus

 • hatás, siker
 • eredmény, okozat, foganat
 • színház technikai eszközökkel kiváltott hatáselem
 • német Effekt ‘ua.’ ← latin effectus ‘kivitel, siker’, lásd még: efficiens
 • lásd még: affekció
A kiazma és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

ászana

 • a testtartások kánoni rendszere a buddhista ikonográfiában (mint lótuszülés és hasonlók)
 • a testtartások egyike a jógagyakorlatokban
 • szanszkrit, ‘ülés, póz’

kolumbárium

 • építészet hamvvedrek számára való fülkesorokkal ellátott építmény temetőben, hamvasztóban
 • latin columbarium ‘ua.’, tkp. ‘galambdúc’ ← columba ‘galamb’

installál

 • + hivatalos beiktat (hivatalba, méltóságba)
 • műszaki felszerel, beépít (technikai berendezést)
 • számítástechnika telepít, üzembe helyez (programot)
 • középkori latin installare ‘stallumba helyez’: in- ‘bele’ | lásd még: stallum

lanterna vagy lantorna

 • építészet kupola tetőnyílása fölött álló hengeres, körablakos tornyocska, amely fényt vet a belső térbe
 • + eredetileg lámpás vázát burkoló, utóbb ablaküveget helyettesítő hártya, hólyag
 • latin lanterna ‘lámpa, fáklya’ ← görög lamptér ‘ua.’ ← lampó ‘fénylik, világít’

orientális

 • keleti, távol-keleti, ázsiai
 • késő latin orientalis ‘keleti’ ← oriens, orientis ‘felkelő (nap), napkelte, kelet’ ← oriri ‘feljön, keletkezik’
 • lásd még: origó

bentális

 • biológia a vízfenéken élő
 • tudományos latin benthalis ‘ua.’, lásd még: bentosz

slussz

2
 • derékbőség
 • a karaj és comb közötti sertéshús
 • ausztriai német Schluss ‘ua.’, lásd még: slussz1

gelée royale

kiejtése: zselé roajál
 • orvosi méhpempő
 • francia, ‘ua.’, tkp. ‘királyi kocsonya’: gelée ‘fagy, kocsonya’ ← geler ‘megfagyaszt, kocsonyásít’ ← késő latin gelare ‘megfagy’ ← gelu ‘fagy, hideg’ | royal ‘királyi’ ← roilatin rex, regis ‘király’

kvazár

 • csillagászat csillagszerű kozmikus képződmény, amely rádióhullámon sugároz
 • angol quasar ‘ua.’ ← quas(i stell)ar (radio source) ‘csillagszerű rádióforrás’, lásd még: kvázisztelláris

polimetallikus

 • geológia többféle (főleg színes-) fém érceit kitermelésre érdemes tömegben tartalmazó (kőzetréteg)
 • lásd még: poli-, metallikus

dalmát

 • néprajz az Adria-parti Dalmácia lakója
 • történelem ennek a vidéknek már kihalt, ókori illír eredetű és újlatin nyelvet beszélt népe
 • melléknév ezzel a vidékkel kapcsolatos
 • latin Dalmata ‘ua.’ ← illír (pl. albán dalme ‘juh, birka’)

langue

kiejtése: lang
 • nyelvtan a strukturalista nyelvészetben a közösség által elfogadott nyelvi rendszer mint virtuális nyelv, szembeállítva az egyéni nyelvhasználatban megvalósuló valóságos nyelvvel (lásd még: parole)
 • francia, ‘nyelv’ ← latin lingua ‘ua.’
 • lásd még: lingvista