kiazma jelentése

 • genetika két homológ kromoszómának kereszt alakú kapcsolódási pontja
 • tudományos latin chiasma ‘ua.’ ← görög khiaszma ‘kereszteződés’ ← khiadzó ‘keresztez’, tkp. ‘a görög khi (X) betű alakjában rendez el’

További hasznos idegen szavak

A kiazma és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

audiofon

 • műszaki nagyothallóknak való hangerősítő készülék
 • lásd még: audio- | görög phóné ‘hang’

diallelé

 • logika körben forgó, hibás okoskodás, kiúttalan gondolatmenet
 • német Diallelé ‘ua.’ ← görög dia allélón ‘keresztül-kasul, összevissza’: dia- ‘át’ | allélusz ‘egymást’

konfraternitás

 • vallás egyházi egyesület, testvériség
 • vallás a szerzetesrendekhez hasonló, de szabályzat nélkül működő katolikus vallásos társulás
 • + szerzetesrend
 • történelem kölcsönös örökbefogadás a középkori Magyarországon
 • latin confraternitas ‘ua.’: con- ‘együtt’ | fraternitas ‘testvériség’ ← fraternus ‘testvéri’ ← frater ‘testvér, fivér’

szebacinsav

 • kémia tíz szénatomos, nyílt szénláncú, telített kettős karbonsav, zsírok száraz lepárlásakor keletkezik
 • angol sebacine ‘ua.’: sebaceous ‘zsíros, faggyúszerű’ ← latin sebum ‘faggyú’ | -in (vegyületre utaló toldalék)

avizál

 • értesít, tudósít, figyelmeztet
 • tájékoztat, jelzést ad
 • kereskedelem ügyfelet értesít
 • német avisierenfrancia aviser ‘tudat’, lásd még: avis

metropolita

 • vallás keleti keresztény egyház vezető főpapja, érsek
 • vallás néhány katolikus érsek hagyományos címe
 • középkori latin metropolita ‘ua.’ ← görög métropolitész ‘az anyavároshoz, nagyvároshoz tartozó személy’, lásd még: metropolis

heliogravúra

 • nyomdászat fotomechanikus mélynyomó eljárás kézi festékezéssel és nyomással
 • nyomdászat ilyen eljárással nyert nyomat
 • francia hélogravure ‘ua.’: lásd még: helio-, gravure

katedrális

 • székesegyház, püspöki templom, főtemplom
 • latin (ecclesia) cathedralis ‘a püspöki székhez tartozó (templom)’ ← cathedra ‘(püspöki) szék’, lásd még: katedra

csacsenol

 • szleng hízeleg, hajbókol, nyalizik
 • cigány csacserel ‘bizonyít, igazol’

almázia

nefritisz

 • orvosi vesegyulladás
 • tudományos latin nephritis ‘ua.’: görög nephrosz ‘vese’ | -itisz (gyulladásra utaló toldalék)

exitus

 • orvosi halál (beállta)
 • tudományos latin exitus (letalis) ‘(halálos) kimenetel’ ← exire, exitum ‘kimegy’: ex- ‘ki, el’ | ire ‘megy’

ad rectificandum

kiejtése: ad rektifikandum
 • hivatalos helyesbítés céljából (visszaküldve, ügyirat jelzete)
 • latin, ‘ua.’: ad ‘hozzá’ | rectificare ‘helyesbít, kiigazít’: rectus ‘egyenes, helyes’ ← regere, rectum ‘irányít’ | facere ‘tesz vmivé’

szupernutríció

 • orvosi túltáplálkozás, túltápláltság
 • tudományos latin supernutritio ‘ua.’: lásd még: szuper- | nutritio ‘táplálás’ ← nutrire, nutritum ‘táplál’