asservanda jelentése

kiejtése: asszervanda
 • hivatalos félreteendők, megőrzendők (ti. ügyiratok)
 • latin többes szám semlegesnemű, ‘ua.’ ← asservare ‘megőriz’: ad- ‘hozzá, meg-’ | servare ‘őriz’

További hasznos idegen szavak

pontificale

kiejtése: pontifikále
 • vallás katolikus főpapi szertartáskönyv
 • latin (scriptum) pontificale ‘főpapi (irat, könyv)’, lásd még: pontifikális

executio

A asservanda és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

szociolektus

 • nyelvtan rétegnyelv, valamely nyelvnek egy adott társadalmi réteg által beszélt változata a modern nyelvtudományban
 • angol sociolect ‘ua.’, lásd még: szocio-, lektus

exarchátus

 • történelem a bizánci birodalom itáliai vagy afrikai tartománya
 • vallás görögkeleti egyházmegye
 • latin exarchatus ‘ua.’ ← görög exarkhé ‘külső tartomány’: ex- ‘kívül’ | arkhé ‘uralom, tartomány’
 • lásd még: anarchia, monarchia, tetrarcha

nominalizmus

 • filozófia (a skolasztikus filozófiában) az a felfogás, hogy az általános fogalmak puszta nevek, a valóságban csak egyedi dolgok léteznek egyedi tulajdonságaikkal (ellentéte a realizmus)
 • tudományos latin nominalismus ‘ua.’, lásd még: nominális

prefáció

 • előszó, bevezetés
 • vallás a misének a kánon előtt mondott vagy énekelt része
 • latin praefatio ‘bevezetés’: prae- ‘előtt’ | fari, fatus ‘beszél’
 • lásd még: fáma

phratria

proteinúria

 • orvosi fehérjevizelés
 • tudományos latin proteinuria ‘ua.’: lásd még: protein | görög uron ‘vizelet’

singspiel

kiejtése: zingspíl
 • zene daljáték, prózai betétekkel tarkított korai német opera
 • német, ‘ua.’: singen ‘énekel’ | Spiel ‘(szín)játék’

elliptocitózis

 • orvosi rendellenes, elliptoid alakú vörösvérsejtek képződésével járó, öröklött vérszegénység
 • tudományos latin elliptocytosis ‘ua.’: lásd még: elliptocita | -ózis (kóros folyamatra utaló toldalék)

antimagnetikus

 • fizika a mágneses hatásnak ellenálló
 • fizika mágneseződés ellen védő
 • lásd még: anti-, magnetikus

marsruta

 • katonai menetparancs
 • katonai katonai menet megszabott útvonala, útiterve
 • német Marschroute ‘ua.’: lásd még: mars | francia route ‘út(vonal)’ ← latin (via) rupta ‘tört (út)’ ← rompere, ruptum ‘tör’
 • lásd még: rutin

blikk

 • pillantás, szempillantás: első blikkre, azonnal, rögtön, tüstént
 • német Blick ‘ pillantás’

szinoikia

 • biológia élőlények olyan együttélése, amelyből sem előnyük, sem hátrányuk nem származik
 • tudományos latin synoecia ‘ua.’ ← görög szünoikeia ‘együttlakás’: görög szün- ‘össze, együtt’ | oikeó ‘lakik’ ← oikosz ‘ház’

okcipitális

 • anatómia nyakszirti, tarkó-
 • tudományos latin occipitalis, tkp. ob-cipitalis ‘ua.’ ← occiput, occipitis, lásd még: occiput

pinocita

 • biológia oldott anyagot felvevő sejt
 • tudományos latin pinocyta ‘ua.’: görög peina ‘éhség, mohóság’ | kütosz ‘üreg, cella, sejt’