számos szinonimái

számnév
 • sok, nagyszámú, nem egy, fölös (régies), számtalan, megszámlálhatatlan, töméntelen, tömérdek, hemzsegő, sokféle, több, sereg, rengeteg, megannyi

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

akaratosság

főnév
 • makacsság, csökönyösség, konokság, önfejűség, dac, makranc (régies)

kivisz

ige
 • kihord, kicipel, kihurcol, kivonszol, kivezet
 • kiszállít, kicsempész, exportál
 • (könyvet): kikölcsönöz, kölcsönvesz, kivesz
 • (foltot): eltávolít, eltüntet, kitisztít, kimos, kivesz
 • véghezvisz, megvalósít, valóra vált, teljesít, kivitelez, végrehajt, elér, kiharcol, kieszközöl
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a számos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sugalmaz

ige
 • sugall, súg, sejtet, célozgat, utal
 • inspirál, szuggerál, ihlet, ösztönöz
 • rávezet, duruzsol, rábeszél, rábír, késztet, befolyásol, tanácsol, megszab, diktál

repülőposta

főnév
 • légiposta, air mail (idegen)

recehártya

főnév
 • ideghártya, retina (szaknyelvi), látóhártya

piciny

melléknév, főnév
 • pici, pincurka, parányi, picinkó, apró, csöppnyi, miniatűr, pöttöm, icipici, incifinci, aprócska

szakadozott

melléknév
 • rongyos, cafatos (tájnyelvi), elnyűtt, lyukas, feslett, toprongyos, topis (szleng), foszlányokban lógó, foszladozó, foszláncos (tájnyelvi), ütött-kopott, tépett, viselt, elmállott, rojtos, kafac (tájnyelvi), lafanc (tájnyelvi)
 • szaggatott, akadozó

szétzavar

ige
 • széjjelzavar, szétkerget, széjjelkerget, szétugraszt, széjjelugraszt

öntelt

melléknév
 • beképzelt, elbizakodott, önelégült, dölyfös, gőgös, prepotens (idegen), hiú, kevély, nagyképű, fennhéjázó, arrogáns, hetyke, pretenciózus (idegen), kivagyi, magahitt (régies), magaveti (tájnyelvi), rátarti, önhitt, fontoskodó, nyegle, felfuvalkodott, pöffeszkedő, fölényes, pökhendi, büszke, nagy mellénye van, felvágós (bizalmas)

ószeres

főnév
 • ócskás (régies), zsibárus, házaló, handlé (régies), rongyszedő (régies)

manióka

főnév
 • tápióka, kasszáve

összekuporgat

ige
 • összegyűjt, összespórol (bizalmas), megspórol (bizalmas), megtakarít, félretesz, összekotor (bizalmas), összerak, összerakosgat

szitál

ige
 • rostál
 • (eső): szemerkél, csepereg, hulldogál, permetez, szemereg (tájnyelvi), ködölődik (tájnyelvi), lanyhál (tájnyelvi)

tanácstalan

melléknév
 • tehetetlen, határozatlan, tétovázó, tétova, habozó, zavart, zavarodott, döntésképtelen

hajlíthatatlan

melléknév
 • merev, kemény, szilárd, rugalmatlan, inflexibilis
 • határozott, acélos, rendíthetetlen, megingathatatlan, tántoríthatatlan, hajthatatlan, kérlelhetetlen, kőszívű, könyörtelen, rideg, zord, önfejű, makacs, konok, nyakas, csökönyös, keményfejű, engedetlen, megátalkodott

védőügyvéd

főnév
 • prókátor (régies), szószóló, védő

traktoros

melléknév, főnév
 • traktorvezető, traktorista

száműz

ige
 • számkivet, törvényen kívül helyez, kitilt, elűz, kitelepít, expatriál (régies), hontalanít, deportál, internál, kiűz, eltávolít, kiutasít, kitoloncol(idegen)
 • kizár, kitilt, elkerget, kipenderít, kitaszít, kivet, kiközösít
 • (hibát): kiküszöböl

statiszta

főnév
 • segédszínész, mellékszereplő, figuráns (régies)

szentkép

főnév
 • ikon

törekvés

főnév
 • akarat, akarás, szándék, igyekezet, ambíció, iparkodás, becsvágy, aspiráció, aspirálás, intenció (idegen), erőfeszítés, hajtóerő, fáradozás
 • mozgalom, irányzat
 • tendencia, trend
 • célkitűzés

szecska1

főnév
 • vagdalék, diribdarab, hulladék
 • metélék (régies)

rezervátum

főnév
 • természetvédelmi terület, rezerváció, vadrezervátum, vadaskert

szérű, szérűskert

főnév
 • csűröskert, rakodó (tájnyelvi)

tőzsdézik

ige
 • börzézik, játszik