sugalmaz szinonimái

ige
 • sugall, súg, sejtet, célozgat, utal
 • inspirál, szuggerál, ihlet, ösztönöz
 • rávezet, duruzsol, rábeszél, rábír, késztet, befolyásol, tanácsol, megszab, diktál

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elfajzik

ige
 • elüt, elhasonul, elhajlik
 • (tájnyelvi): (deszka) elvetemedik (tájnyelvi)
 • (régies): elfajul, elkorcsosul, elcsenevészedik, elhitványul, elsatnyul, elhasonlik (régies)

rádióközvetítés

főnév
 • rádióadás, közvetítés, adás, rádióriport, riport, műsor
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a sugalmaz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

silabizál

ige
 • betűzget, betűz, böngész, kiolvas, olvas
 • kiderít, kivesz

rangfokozat

főnév
 • rang, rendfokozat, fokozat, sarzsi (bizalmas)

püföl

ige
 • ver, üt, náspángol, puhít (tájnyelvi), páhol, öklöz, elagyabugyál, eldönget, tönkrever, csap, odavág, ütlegel, elfenekel, eltángál, megkalapál (bizalmas), kiporol (bizalmas), ruház (bizalmas), tángál (tájnyelvi), lazsnakol (tájnyelvi)

párol

ige
 • dinsztel (bizalmas), puhít, főz, gőzöl, párgol (tájnyelvi), senyveszt (tájnyelvi)
 • abál, abárol (tájnyelvi), köveszt (tájnyelvi)
 • lepárol, desztillál

sötét I.

melléknév
 • homályos, borult, borongós, árnyas, fénytelen, megvilágítatlan, besötétített, naptalan (választékos), borús, felhős, ködös, szürke
 • fekete, barna, sötét színű
 • küzdelmes, nyomorúságos
 • kilátástalan, reménytelen
 • gyászos, nyomasztó, aggasztó, komor, baljós, baljóslatú, súlyos
 • lehangolt, borúlátó, pesszimista
 • aljas, ördögi, démoni, alvilági, sátáni, elvetemült, bűnös, becstelen, gaz (választékos), galád, gonosz, mocskos, piszkos (pejoratív)
 • buta, ostoba, értetlen, tudatlan
 • korlátolt, szemellenzős, nehéz felfogású

szembeötlő

melléknév
 • feltűnő, kiugró, szembeszökő, szembetűnő, pregnáns (idegen), blikkfangos (bizalmas), kiáltó, sikító

ómen

főnév
 • (választékos): előjel, intő jel, balsejtelem, figyelmeztetés, jelzés

odakerül

ige
 • odaérkezik, odajut, odavetődik, odaszármazik (tájnyelvi)(valahonnan)

literátor

főnév
 • író, irodalmár, tollforgató

öltöny

főnév
 • férfiruha
 • férfiöltöny
 • ruha, felruha (régies), köntös, felöltő, ancúg (bizalmas), ruházat, viselet, öltözet, öltözék, salni (szleng), kultúröltözet (szleng)

szennyesláda

főnév
 • szennyestartó, szennyeskosár

szövegez

ige
 • fogalmaz, formuláz (választékos), szavakba önt, formába önt
 • szerkeszt

gyerekjáték

főnév
 • semmiség, könnyű dolog, potomság, potyaság (bizalmas), tánciskola (szleng)

vakablak

főnév
 • álablak (régies), blindfeld (tájnyelvi)

told-fold, toldoz-fo

ige
 • toldoz, javítgat, alakítgat, igazítgat

suhan

ige
 • iramlik, surran, oson, száguld, szalad, rohan, sajdul (tájnyelvi)
 • csusszan, sikamlik (tájnyelvi), csuszamlik, siklik, surrog, suttyan (tájnyelvi)

sérült

melléknév
 • sebesült, sebes, lesérült (szaknyelvi), bibis (bizalmas), bintus (tájnyelvi)
 • fogyatékos, mozgássérült, rokkant, invalidus (régies), hibás (tájnyelvi)
 • rongált, hibás, hiányos
 • törött

szárad

ige
 • aszik, aszalódik, szikkad
 • hervad, fonnyad, töpped, sorvad, senyved, zsugorodik
 • sárgul

tiszavirág-életű

melléknév
 • múló, tűnő, mulandó, átmeneti, tünékeny, röpke, futó, efemer (idegen), kérészéletű

szabadságharc

főnév
 • felkelés, forradalom, szabadságküzdelem (választékos), függetlenségi harc

reális

melléknév
 • valóságos, valódi, valószerű, valós, tényleges, létező, kézzelfogható, életszerű, életszagú (bizalmas)
 • dologi, anyagi, földi
 • ésszerű, józan
 • megvalósítható, teljesíthető, realisztikus (idegen), keresztülvihető, kivihető, megalapozott, használható, gyakorlatias
 • realista

szegődik

ige
 • csatlakozik, pártol, bekapcsolódik, követ, nyomon követ, társul, kullancskodik, ráakaszkodik
 • szerződik, munkába áll, leköti magát, felcsap, alkudik (régies)

tocsog

ige
 • cuppog, captat, copákol (tájnyelvi), pocsog (tájnyelvi)