rezervátum szinonimái

főnév
 • természetvédelmi terület, rezerváció, vadrezervátum, vadaskert

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

egyenlőség

főnév
 • egyformaság, azonosság, megegyezőség, egyenértékűség, egybevágóság, paritás (szaknyelvi), ekvivalencia (szaknyelvi)
 • egyenlet
 • egyenrangúság, egyenjogúság, emancipáció (idegen)

kanyarulat

főnév
 • kanyar, kanyarodás, kandarulat (tájnyelvi), görbület, hajlat, ív
 • tekerület, tekervény, fordulat
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rezervátum szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

reális

melléknév
 • valóságos, valódi, valószerű, valós, tényleges, létező, kézzelfogható, életszerű, életszagú (bizalmas)
 • dologi, anyagi, földi
 • ésszerű, józan
 • megvalósítható, teljesíthető, realisztikus (idegen), keresztülvihető, kivihető, megalapozott, használható, gyakorlatias
 • realista

pecsétnyomó

főnév
 • bélyegző
 • pecsétgyűrű

párakötés

főnév
 • dunsztkötés (bizalmas), dunszt (bizalmas)

olvasókönyv

főnév
 • ábécéskönyv
 • szöveggyűjtemény

rengeteg2

főnév
 • vadon, vadrengeteg, erdőség, őserdő, erdő, barlangerdő (tájnyelvi)

serény

melléknév
 • gyors, ügyes, fürge, friss, fürcse (tájnyelvi), sebes, eleven, mozgékony, borbás (tájnyelvi)
 • szorgalmas, szorgos, buzgó, fáradhatatlan, energikus, tevékeny, dolgos, aktív, agilis, tűzrőlpattant, lankadatlan, kitartó, lendületes, életerős, tetterős, igyekvő, iparkodó

nagyböjt

főnév
 • böjt, böjtölés, böjtidő, önmegtartóztatás, koplalás

munkaerő

főnév
 • munkavállaló, munkás, dolgozó, alkalmazott
 • munkabírás, energia

kupac

főnév
 • csomó, rakás, halom, földhányás, boglya, bucka, halmaz, dombocska, földtúrás, kazal, gugorcs (tájnyelvi)

nemes I.

melléknév
 • kiváló, finom, értékes, jeles, nobilis (idegen), nemes lelkű, nagylelkű, derék, egyenes, erényes
 • emelkedett, lovagias, gavalléros, fennkölt, kimagasló, méltóságos, elegáns
 • előkelő, kutyabőrös (régies), úri, patríciusi (régies), kékvérű, elit, arisztokratikus(régies)
 • kitenyésztett, nemesített

skalp

főnév
 • (szleng): trófea

számjegy

főnév
 • szám, numerus (régies)

folyik

ige
 • szivárog, kiszivárog, folydogál, csörgedez, csobog, gurog (tájnyelvi), löcsög (tájnyelvi), csorog, csurog, csöpög, csepeg, ömlik, patakzik, áramlik, hömpölyög, özönlik, zúdul, kiömlik
 • cseppfolyóssá válik, olvad, olvadoz, felolvad, megolvad, fölenged
 • folyamatban van, halad, tart, megy, történik, műsoron van (bizalmas), pereg, zajlik, folytatódik, előremegy
 • (valakibe): jut, bekerül
 • (valamiből): származik, ered, jön, következik

törek

főnév
 • ocsú, pelyva, polyva (tájnyelvi), pozdorja (régies), aprólék (tájnyelvi)

található

melléknév
 • lelhető, leledző, levő

rézvirág

főnév
 • cinnia, legényrózsa (tájnyelvi), legényvirág (tájnyelvi)

rátámad

ige
 • ráront, rárohan, rátör, rázúdul, ráveti magát, nekiront, nekitámad, nekiesik, nekiáll, rajtaüt, belegyalogol (szleng)
 • ráförmed, ráripakodik, rárivall, ráreccsent (bizalmas), ledorongol (bizalmas), letaglóz, lehord (bizalmas), nekiugrik, a torkának ugrik, brüszkíroz (idegen), ráröffen (tájnyelvi), rádördül
 • megszid, összeszid, leszid

sámfa

főnév
 • kaptafa, kapta (régies)
 • ráma

szűrő

főnév
 • szita, rosta
 • filter
 • derítő
 • ellenőrzés, vizsgálat, teszt, vizsga

rokon II.

melléknév
 • hasonló, hasonlatos, párhuzamos, egyrendű (régies), egyező, analóg (idegen), hasonnemű (választékos)

pép

főnév
 • habarcs (régies), massza, paszta, sűrítmény
 • pempő, kása, kulimász, püré

séf

főnév
 • (szleng): főnök, vezető, elöljáró, fölöttes, tulaj (szleng), góré (szleng), diri (szleng), fejes (szleng)
 • főszakács, konyhafőnök

takaródzik, takarózi

ige
 • burkolózik, burkolódzik
 • mentegetőzik, mentegetődzik, védekezik, magyarázkodik