szembogár szinonimái

főnév
 • pupilla, szemfény (tájnyelvi), szembábu (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lombosodik

ige
 • levelesedik, kihajt, zöldell, sarjasodik, ágat hajt, burjánzik, burjad (tájnyelvi)

lép2

főnév
 • madárlép, lépvessző
 • kelepce, csapda
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szembogár szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szalma

főnév
 • gabonaszár
 • alom, törek
 • pozdorja (régies), ehetoll (tájnyelvi), zsúp (tájnyelvi)
 • (bizalmas): szalmaözvegy
 • facér, társtalan

roppant

melléknév
 • óriási, gigantikus, gigászi, emberfölötti, kolosszális (bizalmas), irdatlan, irgatlan (tájnyelvi), rémtelen (tájnyelvi), irtózatos, irtóztató, tömérdek, szörnyű, mérhetetlen, enormis (idegen), határtalan, hatalmas, rettentő, szédületes, eget verő, felmérhetetlen
 • töméntelen, rengeteg, megszámlálhatatlan
 • (hsz-szerűen): módfelett, rendkívül, nagyon

réteges

melléknév
 • rétegzett, táblás (szaknyelvi), leveles, lemezes (szaknyelvi), lamellás (szaknyelvi), rétes (tájnyelvi)

pórnép

főnév
 • (régies): parasztság

szédít

ige
 • bódít, kábít
 • hiteget, ámít, telebeszéli a fejét, ujja köré csavar, csábít, megtéveszt, félrevezet, ugrat (bizalmas), lépre csal, fírol (szleng), fűz (szleng), etet (szleng), megdumál (szleng)

szop

ige
 • szív, szívogat, szürcsöl

összeráncol

ige
 • ráncokba szed, behúz, ráncokba von, összekorcol (tájnyelvi), redőkbe von, redőz, pliszíroz (szaknyelvi)
 • gyűr
 • (szemöldököt): összevon, összehúz

öröm

főnév
 • vidámság, jókedv, élvezet, kéj, gyönyör, boldogság, gyönyörűség, kedv, tetszés, kielégülés, elégtétel, eksztázis, ujjongás, örömrivalgás, ováció, eufória, derültség
 • örvendezés, vigasság, vígság, vigalom, örömmámor, mulatság

megbénul

ige
 • megszélhűdik, elhal, megmerevedik
 • megdermed, leblokkol (bizalmas)
 • megakad, megáll

pápaszem

főnév
 • szemüveg, okuláré (tréfás), ókula (tréfás), szem (tréfás), üvegszem (tréfás), monokli, lornyon (régies), cvikker, kukucsüveg (tájnyelvi), kukker (szleng)

szponzorál

ige
 • támogat, segít, pártol, pártfogol, patronál, felkarol, pénzel, finanszíroz, szubvencionál (szaknyelvi), menedzsel, dotál
 • reklámoz

távol I.

határozószó
 • messze, messzire, túl, fennecske (tájnyelvi)
 • távolra, messzire

hanyadik, hányadik

névmás
 • mennyiedik?, melyik?
 • milyen sokadik?

vérvizsgálat

főnév
 • vérpróba, hematoszkópia (idegen)

tüszköl

ige
 • tüsszög, tüsszent, prüszköl, prüsszög, hapcizik, tüszkölődik (tájnyelvi), trüszköl (tájnyelvi)
 • (régies): kapálózik, kapálódzik, tiltakozik, panaszkodik, bosszankodik, neheztel, mérgelődik

személyi I.

melléknév
 • egyéni, individuális, személyes, perszonális (idegen), magán

szakorvos

főnév
 • specialista

színárnyalat

főnév
 • tónus, színezet

túlvilág

főnév
 • másvilág, örökkévalóság, örök vadászmezők (tréfás)

szennyfolt

főnév
 • pecsét, folt, piszokfolt, makula (idegen), pacni (bizalmas)
 • szégyenfolt
 • szégyen, gyalázat

rőt

melléknév
 • barnásvörös, vörhenyes, rozsdavörös, vörösbarna, vörösesbarna, bronzszínű, vereses (tájnyelvi)
 • vörös

szívóka

főnév
 • szipóka (szaknyelvi), szopóka
 • szívószál, szalmaszál

tüntetés

főnév
 • tiltakozás, demonstráció, megmozdulás, manifesztáció (idegen)