repülőposta szinonimái

főnév
 • légiposta, air mail (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

átló

főnév
 • átmérő, átszegő, átfogó, diagonális, általmenő (régies)

begöngyöl

ige
 • belegöngyöl, bebugyolál, beburkol, betakar, bepólyál, bepólyáz, becsavar, becsomagol, beteker, körülcsavar, körülteker, bebagyulál (tájnyelvi), bebónyál (tájnyelvi), bebongyol (tájnyelvi), bepongyolál (tájnyelvi), befonolít (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a repülőposta szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rangfokozat

főnév
 • rang, rendfokozat, fokozat, sarzsi (bizalmas)

partvidék

főnév
 • tengerpart, partvonal, tengermellék, partmellék (régies), strand

pályázik

ige
 • nevez, jelentkezik, indul, részt vesz, versenyez
 • törekszik, tör, vágyik, aspirál, folyamodik, igényt tart, számít (valamire)
 • (régies): utazik, megy
 • (bizalmas): utazik (valakire) (szleng), pikkel (bizalmas), kipécéz (bizalmas)

okol

ige
 • hibáztat, szemére hány, elítél, kritizál, vádol, fedd, megró, vet (valakire) (régies)

relatív

melléknév
 • viszonylagos, viszonyított, függő, feltételes, aránylagos, vonatkozó
 • bizonytalan, ingadozó, megbízhatatlan

segédeszköz

főnév
 • segítség, segédszer (régies), mankó
 • puska (bizalmas), ágyú (bizalmas)

műfordítás

főnév
 • fordítás, művészi fordítás, irodalmi fordítás, transzláció (szaknyelvi), tradukció (szaknyelvi)
 • tolmácsolás

mostani

melléknév
 • jelenlegi, aktuális, pillanatnyi, mai, jelen (választékos), effektív, folyó, folyamatban levő, kurrens (idegen)
 • friss, legutóbbi, legújabb
 • korszerű, modern
 • érvényes, hatályos

kreativitás

főnév
 • teremtőképesség, alkotóképesség

nedvesség

főnév
 • nyirkosság, nedv, nedvtartalom, párásság, enyvesség (tájnyelvi), vizesség, lacsak (tájnyelvi), lust (tájnyelvi)
 • csapadék
 • verejték

siet

ige
 • igyekszik, iparkodik, törtet, tüsténkedik, csipkedi magát (bizalmas)
 • (pejoratív): kapkod, elhamarkodik
 • szalad, rohan, fut, száguld, kilép, repül, szedi a lábát, lohol, nyargal, trappol (bizalmas), teker (szleng), tűz (szleng), tép (szleng), húz (szleng), söpör (szleng), pucol (szleng), sprintel (szleng), spurizik (szleng), iszkol, kotrecel (tájnyelvi) Sz: szikrázik a patkó; alig látni a lábát; mintha levelet vinne

szakkönyv

főnév
 • kézikönyv, szakkiadvány

fogász

főnév
 • fogorvos, fogszakorvos, dentista (régies)
 • fogtechnikus

többlet

főnév
 • felesleg, plusz (bizalmas)
 • ráadás, extra(bizalmas)

tabló

főnév
 • összeállítás, csoportkép
 • (régies): élőkép

restaurál

ige
 • kijavít, helyreállít, helyrehoz, megújít, újjáépít, felújít, tataroz, rendbe hoz, renovál, modernizál
 • visszaállít, visszahoz, rekonstruál

rakodik

ige
 • (kocsit): rak, megrak, telerak, felpakol, pakol (bizalmas)
 • rakosgat, rámol, pakolászik (bizalmas)

rövidtávfutás

főnév
 • vágta, sprint (idegen)

szultán

főnév
 • padisah, császár, uralkodó, török cár (régies)

ridegség

főnév
 • szívtelenség, szigorúság, könyörtelenség, részvétlenség, érzéketlenség, merevség, hidegség

pecsétnyomó

főnév
 • bélyegző
 • pecsétgyűrű

sanyarú

melléknév
 • keserves, szomorú, nyomorúságos, gyötrelmes, nehéz, kegyetlen
 • szűkös, szegényes, ínséges

szürcsöl

ige
 • iszik, lefetyel, kortyol, hörpöl, szörpöl (régies)