piciny szinonimái

melléknév, főnév
 • pici, pincurka, parányi, picinkó, apró, csöppnyi, miniatűr, pöttöm, icipici, incifinci, aprócska

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

alkalmazható

melléknév
 • alkalmas, használható, felhasználható, gyakorolható, átvehető, érvényes, hasznavehető, applikábilis

megsemmisül

ige
 • elpusztul, ledől, leomlik, romba dől
 • meghal, életét veszti, semmivé válik, elenyészik, odavesz, ottmarad
 • kihal
 • elég, elhamvad, tűz martalékává válik
 • elhasználódik, tönkremegy, elromlik, szétfoszlik
 • elillan, tovaszáll
 • elkedvetlenedik, kedvét veszti, összeomlik, csalódik, megtörik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a piciny szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

párol

ige
 • dinsztel (bizalmas), puhít, főz, gőzöl, párgol (tájnyelvi), senyveszt (tájnyelvi)
 • abál, abárol (tájnyelvi), köveszt (tájnyelvi)
 • lepárol, desztillál

okol

ige
 • hibáztat, szemére hány, elítél, kritizál, vádol, fedd, megró, vet (valakire) (régies)

nyoszolya

főnév
 • ágy, pamlag
 • (választékos): dikó (tájnyelvi), fekvőhely, fekhely, heverő, nyughely, hálóhely, pihenőhely

mozdul

ige
 • moccan, rebben, rezzen
 • indul, távozik
 • változik, fejlődik, kibontakozik

pentatlon

főnév
 • (szaknyelvi): öttusa

püspök

főnév
 • főpásztor, egyháznagy (régies), episcopus (szaknyelvi), pátriárka, érsek

megritkul

ige
 • meggyérül
 • elkopik (haj), kihullik

meglehetős

melléknév
 • elfogadható, tűrhető, elviselhető, épkézláb, maradható (tájnyelvi), szenvedő (régies), passzábilis (idegen)
 • megjárja
 • elég, elegendő, elégséges, valami, némi, kielégítő, kellő, megüti a mértéket, jókora

kisemmiz

ige
 • megfoszt, kiforgat, kitúr, kiszorít, elüt (valamitől), kifoszt, megkopaszt, kinulláz (bizalmas), kifírundcvancigol (bizalmas), kitud (tájnyelvi), kiciberéz (tájnyelvi), kifigliz (tájnyelvi), kipergel (tájnyelvi) Sz: cigánysorra vet

megvéd

ige
 • megvédelmez, megoltalmaz, megóv, védelmébe vesz, megőriz, konzervál, megment, lándzsát tör (valaki mellett)
 • (tételt) igazol, bebizonyít, alátámaszt, megindokol

rajkó

főnév
 • cigánygyerek, purdé, cigánypurdé
 • cigányzenész, muzsikus cigány
 • gyerek, gyermek, kölyök, poronty (bizalmas), srác

rivaldafény

főnév
 • nyilvánosság, közérdeklődés, közfigyelem

faszén

főnév
 • faparázs, cérkó (tájnyelvi)

takaródzik, takarózi

ige
 • burkolózik, burkolódzik
 • mentegetőzik, mentegetődzik, védekezik, magyarázkodik

szamovár

főnév
 • teafőző, teakatlan (régies)

pikkely

főnév
 • halpénz (tájnyelvi), halpikkely, lemez

parázslik

ige
 • izzik, ég, hevül, parazsal (tájnyelvi), zsarátnokol (tájnyelvi)
 • pislákol, pislog, hamvadozik (tájnyelvi)

pregnáns

melléknév
 • súlyos, nyomós, erős
 • sokatmondó, beszédes, jelentős, jelentőségteljes, ékesszóló
 • határozott, szabatos, jellegzetes, markáns, szembeötlő
 • találó, frappáns, jellemző, szemléletes, sajátságos, sajátszerű, megkülönböztető
 • tömör, velős, magvas, találó, summás

szaklap

főnév
 • szakfolyóirat, folyóirat

plakett

főnév
 • emlékérem

olvasókönyv

főnév
 • ábécéskönyv
 • szöveggyűjtemény

provokáció

főnév
 • provokálás (idegen), kihívás, párbajra hívás
 • felbujtás, izgatás, lázítás, uszítás
 • beugratás, belekötés

számérték

főnév
 • nagyság, összeg
 • adat, számadat