védőügyvéd szinonimái

főnév
 • prókátor (régies), szószóló, védő

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szétmorzsol

ige
 • összemorzsol, szétzúz, összezúz, porrá zúz, porrá őröl
 • (könnyet): eldörzsöl, szétdörzsöl
 • tönkrever, szétver, széjjelver, megsemmisít, elpusztít, felőröl

egész III.

főnév
 • összesség, teljesség
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a védőügyvéd szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

vakablak

főnév
 • álablak (régies), blindfeld (tájnyelvi)

többlet

főnév
 • felesleg, plusz (bizalmas)
 • ráadás, extra(bizalmas)

tisztátalan

melléknév
 • (választékos): erkölcstelen, feslett, bűnös, romlott, züllött, szemérmetlen, becstelen
 • tisztátlan, szennyes, piszkos, koszos, mocskos, szurtos, szutykos, lucskos, maszatos, mosdatlan

takaródzik, takarózi

ige
 • burkolózik, burkolódzik
 • mentegetőzik, mentegetődzik, védekezik, magyarázkodik

varga

főnév
 • cipész, cipővarga, foltozóvarga, suszter (bizalmas), sarucsináló (választékos), csizmadia (régies), cipős (tájnyelvi), csiszlik (tájnyelvi), csiszlicsuszli (tájnyelvi), csiszlikbaszlik (tájnyelvi), csobotár (tájnyelvi)

viszonzás

főnév
 • visszaadás, visszafizetés, fizetség, hála, köszönet, jutalom, viszontszívesség, viszontszolgálat (választékos)
 • ellenszolgáltatás, kompenzálás, kiegyenlítés, ellensúlyozás, forbátolás (régies)
 • revans (idegen)
 • felelet, válasz

szellemileg

határozószó
 • intellektuálisan (idegen), értelmileg

szapora II.

főnév
 • (tájnyelvi): szaporulat
 • (tájnyelvi): hasmenés

összesöpör

ige
 • felsöpör, kisöpör, kitakarít, felhárint (tájnyelvi)

szerkezet

főnév
 • konstrukció, mechanizmus, mechanika, automatika
 • gépezet, apparátus, szerkentyű (bizalmas), készülék, berendezés, alkotmány
 • ácsolat, építmény
 • állvány, szerelvény (régies)
 • kompozíció, felépítés, összetétel, struktúra
 • szószerkezet, szintagma

vitás

melléknév
 • vitatott, vitatható, kétes, kétséges, kétségbe vonható, megkérdőjelezhető, kritikus, bizonytalan, problémás, peres, polemikus, megoldatlan, eldöntetlen

kioszk

főnév
 • kerti ház, kerti lak
 • bódé, pavilon

végeláthatatlan

melléknév
 • végtelen, hosszú, végeérhetetlen, vég nélküli, véget nem érő, véget érni nem akaró, végeszakadatlan, beláthatatlan, hosszadalmas, parttalan, határtalan
 • folytonos, szüntelen

vadorzó

főnév
 • orvvadász, orvlövész, lesipuskás, rapsic (bizalmas)

vezérőrnagy

főnév
 • generálmajor (régies)

velő

főnév
 • csontvelő, agyvelő
 • lényeg, értelem, tartalom, kvintesszencia (választékos), magva (valaminek)

törek

főnév
 • ocsú, pelyva, polyva (tájnyelvi), pozdorja (régies), aprólék (tájnyelvi)

világoszöld

melléknév
 • halványzöld, pasztellzöld, banánzöld, almazöld, borsózöld, penészzöld