tanácstalan szinonimái

melléknév
 • tehetetlen, határozatlan, tétovázó, tétova, habozó, zavart, zavarodott, döntésképtelen

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elsinkófál

ige
 • ellop, elcsen, elemel, elsikkaszt, elcsíp, magához vesz, elvisz, eldug, zsebre tesz, zsebre dug (bizalmas), megdézsmál, elcsór (szleng), elmismásol (bizalmas), elcsakliz (bizalmas), megcsap (szleng), rajzol (szleng), elidegenít (szaknyelvi), eltulajdonít, zabrál (szleng), megfúj (szleng), zsebel (szleng)
 • (régies): elherdál, elpazarol, elpocsékol
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tanácstalan szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szövegez

ige
 • fogalmaz, formuláz (választékos), szavakba önt, formába önt
 • szerkeszt

szakkönyv

főnév
 • kézikönyv, szakkiadvány

sugalmaz

ige
 • sugall, súg, sejtet, célozgat, utal
 • inspirál, szuggerál, ihlet, ösztönöz
 • rávezet, duruzsol, rábeszél, rábír, késztet, befolyásol, tanácsol, megszab, diktál

rivaldafény

főnév
 • nyilvánosság, közérdeklődés, közfigyelem

tájékoztatás

főnév
 • útbaigazítás, útmutatás, felvilágosítás, információ, tanácsadás, tájékoztató, beszámoló, közlemény
 • értesítés, közlés, tudatás, bejelentés, ismertetés

térítés

főnév
 • ellenszolgáltatás, ellenérték, fizetés, ár, díj
 • hittérítés, misszió

potom

melléknév
 • kis összegű, olcsó, potya, bagó (bizalmas), csekély, jelentéktelen
 • (régies): hiábavaló, haszontalan, semmirekellő

plébános

főnév
 • lelkész, pap, tisztelendő, nagypap (tájnyelvi), öregpap (tájnyelvi), lelkipásztor

méltóságos

melléknév
 • (választékos): méltóságteljes, méltó, dicső, fejedelmi, fenséges, fennkölt, magasztos, ünnepélyes, tekintélyes, bámulatos, nagyszerű, nemes
 • (régies): nagyméltóságú, kegyelmes, nagyságos

pusztaság

főnév
 • rónaság, puszta, füves vidék, mező, mezőség
 • kopárság, kietlenség
 • ugar, parlag

tetőcserép

főnév
 • cserép, cserépzsindely (tájnyelvi)

trónörökös

főnév
 • királyi herceg, koronaherceg, koronaörökös, királyfi, várományos
 • cárevics
 • (bizalmas): fiúgyermek, fiú utód, elsőszülött

hurcol

ige
 • szállít, cipel, trógerol (szleng), vonszol, hordoz, hurcolász, hordogat (régies), visz, hurimál (tájnyelvi)
 • deportál, száműz

vegyi

melléknév
 • kémiai, vegytani, vegyészeti
 • mesterséges, szintetikus

táncos I.

melléknév
 • élénk, eleven, fürge
 • ágaskodó, ficánkolós

szökdécsel

ige
 • szökdel, szökdös (tájnyelvi), ugrándozik, ugrál, ugrabugrál, fickándozik

tekintélyes

melléknév
 • tiszteletre méltó, köztiszteletben álló, megbecsült, elismert, ismert, jeles, nagyhírű, illusztris, híres, érdemes, rangos, jelentős, kiváló, közismert, befolyásos
 • számottevő, tetemes, nagyarányú, nagy, hatalmas, impozáns, nagyszerű, bámulatos, jelentékeny, fontos, nyomós, alapvető, figyelemre méltó
 • súlyos, termetes, terjedelmes, jókora

védnökség

főnév
 • oltalom, pártfogás, patronálás
 • védelem, támogatás, patronátus (régies), protektorátus (szaknyelvi)

tárgyas

melléknév
 • határozott, tranzitív (szaknyelvi)(szaknyelvi)

számjegy

főnév
 • szám, numerus (régies)

tengelykapcsoló

főnév
 • kuplung, kapcsolószerkezet, csatolószerkezet

végtelen II.

határozószó
 • végtelenül, mérhetetlenül, túlságosan, roppantul