tőzsdézik szinonimái

ige
 • börzézik, játszik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kiválogat

ige
 • kiszed, kiemel, különválaszt, osztályoz, szortíroz (bizalmas), szelektál, fajtáz (régies), minősít, rangsorol
 • megtisztít, megrostál, kiselejtez, kimustrál, kiszuperál (bizalmas)

rámered

ige
 • rábámul, rámereszti szemét, ránéz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tőzsdézik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tocsog

ige
 • cuppog, captat, copákol (tájnyelvi), pocsog (tájnyelvi)

szürcsöl

ige
 • iszik, lefetyel, kortyol, hörpöl, szörpöl (régies)

szortíroz

ige
 • szétválogat, válogat, kiválogat, eloszt, osztályoz, rendszerez, csoportosít, kategorizál, rendez, fajtáz (régies), szelektál

számérték

főnév
 • nagyság, összeg
 • adat, számadat

tömérdek, temérdek II.

melléknév
 • (tájnyelvi): nagy, roppant, jókora, kolosszális (bizalmas), vaskos, tömzsi

utóhang

főnév
 • utószó, zárószó, záróbeszéd, berekesztés, peroráció (szaknyelvi), epilógus
 • fogadtatás

rum

főnév
 • cukorszesz (régies)

rokonszenvez

ige
 • szimpatizál, szimpátiát érez (valaki iránt), kedvel, szível, vonzódik (valakihez), hajlik (valakihez), rokonszenvet érez (valaki iránt), rokonszenvet táplál (valaki iránt), előszeretettel van (valaki iránt), előszeretettel viseltetik (valaki iránt), előszeretetet érez (valaki iránt)

névsor

főnév
 • névjegyzék, lista, névlajstrom, lajstrom, katalógus, regiszter, nómenklatúra (idegen), jelenléti ív

seper, söpör

ige
 • sepreget, söpröget, takarít, tisztít, tisztogat, hárít (tájnyelvi), hárogat (tájnyelvi)
 • (szleng): száguld, rohan, szalad, fut, iszkol, szedi a lábát, spurizik (szleng), repeszt (szleng), tép (szleng), húz (szleng) Sz: megy, mint a meszes (szleng)
 • sodor
 • (földet): súrol

ünneprontó

melléknév
 • örömrontó, mulatságrontó, játékrontó

végtelen II.

határozószó
 • végtelenül, mérhetetlenül, túlságosan, roppantul

kancsal

melléknév
 • bandzsa, bandzsi, kancsi (bizalmas), kácsor (tájnyelvi), csambilla (tájnyelvi), csámburdi (tájnyelvi), sanda (régies), sandal (régies) Sz: a káposztáskertbe néz; epreskertbe néz; kiskertbe néz; tizenkettőre néz; úgy néz, mint a liba az eperfára; úgy néz, mint Pilátus macskája; egyik szeme csára, másik szeme hajszra

tragika

főnév
 • drámai hősnő, hősszínésznő (választékos)

tisztító

főnév
 • vegytisztító, ruhatisztító, mosoda, mosóüzem, patyolat, puceráj (régies)
 • (régies): hashajtó, hajtószer, purgáló, purgatívum (szaknyelvi), purgó (régies, bizalmas), laxans (szaknyelvi), laxativum (szaknyelvi), hastisztító (régies), szalajtó (régies), fostató (tájnyelvi, régies)

úgynevezett

melléknév
 • állítólagos, ál

zsold

főnév
 • illetmény, járandóság, fizetség, hópénz (régies), lénung (régies), lózung (régies)
 • fizetés, bér, díjazás

tudósítás

főnév
 • értesítés, tudatás, informálás, üzenés, közlés, elbeszélés, elmondás, elmesélés
 • beszámoló, jelentés, híradás, hír, riport, riportázs, közlemény

takaródzik, takarózi

ige
 • burkolózik, burkolódzik
 • mentegetőzik, mentegetődzik, védekezik, magyarázkodik

úri

melléknév
 • urasági, nemesi
 • úrias, uras, előkelő, arisztokratikus, elegáns, exkluzív, gáláns, választékos, finom, nobilis (idegen)