szentkép szinonimái

főnév
 • ikon

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

dekrétum

főnév
 • kormányrendelet, határozat, rendelet, végzés, rendelés (tájnyelvi), dekréta (tájnyelvi), parancsolat (régies)
 • (régies): okirat, oklevél, kinevezés

ventilátor

főnév
 • szellőztető, szellőztető berendezés, szellőztető készülék, légszivattyú, légfúvó, légfúvó gép, légkavaró
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szentkép szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szárad

ige
 • aszik, aszalódik, szikkad
 • hervad, fonnyad, töpped, sorvad, senyved, zsugorodik
 • sárgul

rövidtávfutás

főnév
 • vágta, sprint (idegen)

ritkás

melléknév
 • ritka, gyér, szórványos, hézagos, elszórt, vigályos (tájnyelvi)

pregnáns

melléknév
 • súlyos, nyomós, erős
 • sokatmondó, beszédes, jelentős, jelentőségteljes, ékesszóló
 • határozott, szabatos, jellegzetes, markáns, szembeötlő
 • találó, frappáns, jellemző, szemléletes, sajátságos, sajátszerű, megkülönböztető
 • tömör, velős, magvas, találó, summás

szélvihar

főnév
 • vihar, fúvalmány (régies), fúvallós (régies)
 • szélvész, orkán, fergeteg
 • hurrikán, tornádó

szöszmötöl

ige
 • piszmog, pepecsel, babrál, tesz-vesz, tötyörészik, totojázik, möszötöl (tájnyelvi), szöszmörög (tájnyelvi), gatyázik (szleng), vakarózik, tetvészkedik (durva)

öttusa

főnév
 • pentatlon (idegen)

összefüggéstelen

melléknév
 • zavaros, zagyva, értelmetlen, kusza, kuszált, csapongó, széteső, inkonzisztens (idegen), inkoherens (szaknyelvi), logikátlan, obskúrus, szaggatott, érthetetlen

megelevenedik

ige
 • magához tér
 • felocsúdik, föleszmél, felelevenedik, életre kel

parkíroz

ige
 • (régies): parkosít, kertesít
 • parkol, áll, állomásozik, vesztegel, várakozik

szűr2

főnév
 • ujjas (tájnyelvi), guba, suba, subica (régies), ködmön, dolmány, kankó (tájnyelvi)

tekintélyes

melléknév
 • tiszteletre méltó, köztiszteletben álló, megbecsült, elismert, ismert, jeles, nagyhírű, illusztris, híres, érdemes, rangos, jelentős, kiváló, közismert, befolyásos
 • számottevő, tetemes, nagyarányú, nagy, hatalmas, impozáns, nagyszerű, bámulatos, jelentékeny, fontos, nyomós, alapvető, figyelemre méltó
 • súlyos, termetes, terjedelmes, jókora

háryjánoskodik

ige
 • henceg, dicsekszik, handabandázik
 • füllent, nagyít, felnagyít, lódít, hantázik (szleng)

vezérőrnagy

főnév
 • generálmajor (régies)

újjáalakít

ige
 • átalakít, átformál, újjávarázsol, megtataroz, renovál, restaurál
 • megváltoztat, átszervez, újjászervez, megreformál
 • modernizál

szenveleg

ige
 • affektál (idegen), kényeskedik, finnyáskodik, nyavalyog, negélyez (régies), érzeleg, ömleng (pejoratív)

számtani

melléknév
 • aritmetikai (választékos), számítási, számolási

szívós

melléknév
 • edzett, acélos, erős, erőteljes, mokány, keménykötésű, keményfájú (tájnyelvi), ellenálló, teherbíró
 • rágós, inas, szíjas
 • kitartó, kemény, állhatatos, lankadatlan, fáradhatatlan, rendíthetetlen, megingathatatlan, tántoríthatatlan, makacs

tüsző

főnév
 • erszény
 • bőrtarisznya

szerzemény

főnév
 • préda, zsákmány, akvizíció (régies), keresmény (régies), szajré (szleng), szerelék (régies)
 • mű, darab, kompozíció, opus (választékos)
 • zenemű, zenedarab
 • költemény

sámfa

főnév
 • kaptafa, kapta (régies)
 • ráma

szórakozott

melléknév
 • figyelmetlen, szétszórt, konfúzus (régies), feledékeny, vigyázatlan, szenilis Sz: kóvályog az esze; se lát, se hall

úgynevezett

melléknév
 • állítólagos, ál