statiszta szinonimái

főnév
 • segédszínész, mellékszereplő, figuráns (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

jurátus

főnév
 • joggyakornok, ügyvédbojtár

csúf

melléknév
 • csúnya, rút, ronda, rusnya, pocsék, ocsmány
 • torz, eltorzult, idomtalan, formátlan, deformis (idegen, régies)
 • démoni, pokoli, sátáni, ördögi, irtózatos, iszonyatos, groteszk, poronda (tájnyelvi), puruttya (tájnyelvi), csivasz (régies), pranda (tájnyelvi), remonda (tájnyelvi), sandra (tájnyelvi)
 • undorító, kellemetlen, visszatetsző, visszataszító, utálatos, ízléstelen, undok
 • illetlen, erkölcstelen, szemérmetlen, trágár
 • (csúful): szégyenletesen, csúfosan, gyalázatosan
 • felháborítóan
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a statiszta szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sérült

melléknév
 • sebesült, sebes, lesérült (szaknyelvi), bibis (bizalmas), bintus (tájnyelvi)
 • fogyatékos, mozgássérült, rokkant, invalidus (régies), hibás (tájnyelvi)
 • rongált, hibás, hiányos
 • törött

rakodik

ige
 • (kocsit): rak, megrak, telerak, felpakol, pakol (bizalmas)
 • rakosgat, rámol, pakolászik (bizalmas)

pulyka

főnév
 • tengeritik (régies)
 • (szleng): nő, lány

parázslik

ige
 • izzik, ég, hevül, parazsal (tájnyelvi), zsarátnokol (tájnyelvi)
 • pislákol, pislog, hamvadozik (tájnyelvi)

soros

melléknév
 • következő, soron következő, soron lévő
 • (szaknyelvi): főáramkörű, lépcsős (régies), kaszkád (régies)

szelídít

ige
 • édesget, idomít, kezesít (tájnyelvi), juházít (tájnyelvi)
 • engesztel (régies)
 • mérsékel, enyhít
 • békít

olimpia

főnév
 • ötkarikás játékok, olimpiász (régies)

ocsú

főnév
 • gabonahulladék, gabonarostaalj (szaknyelvi), alj (tájnyelvi), búzaalj (tájnyelvi), búzamásodja (tájnyelvi), búzaszemétje (tájnyelvi), polyva (tájnyelvi), hulladék (régies), aljadék (régies), törek

lezüllik

ige
 • elzüllik, lesüllyed, lecsúszik, lealacsonyodik, lealjasodik Sz: elmerül a fertőben

óvónő

főnév
 • óvónéni (bizalmas), kisdedósné (tájnyelvi), óvodai pedagógus

szemüveges

melléknév
 • pápaszemes, ókulárés, négyszemű (tréfás), kukkeros (szleng), kobra (szleng), kobrás (szleng), celofánszemű (szleng)

szökdécsel

ige
 • szökdel, szökdös (tájnyelvi), ugrándozik, ugrál, ugrabugrál, fickándozik

gyáros

főnév
 • gyártulajdonos, üzemtulajdonos, nagyiparos, gyárnok (régies), producens (idegen)

vadorzó

főnév
 • orvvadász, orvlövész, lesipuskás, rapsic (bizalmas)

titulus

főnév
 • cím, címzés, rang, fokozat, méltóság, megnevezés, megszólítás
 • jogcím, jogalap, ürügy, indok

stimmel

ige
 • egyezik, egybevág (valamivel), összhangban van, passzol (bizalmas), klappol (bizalmas), összeillik, harmonizál, megfelel
 • rendben van, úgy van, helyes
 • (szaknyelvi): (hangszert) hangol

seprőcirok

főnév
 • szerecsenköles

számtani

melléknév
 • aritmetikai (választékos), számítási, számolási

tevőleges

melléknév
 • cselekvő, tevékeny, ténykedő, dolgos, munkás (tájnyelvi), dolgozó, munkálkodó, serény, buzgó, agilis, aktív

sűrűsödik

ige
 • tömörül, gyülekezik, sokasodik
 • szaporodik, gyakorodik

rátámad

ige
 • ráront, rárohan, rátör, rázúdul, ráveti magát, nekiront, nekitámad, nekiesik, nekiáll, rajtaüt, belegyalogol (szleng)
 • ráförmed, ráripakodik, rárivall, ráreccsent (bizalmas), ledorongol (bizalmas), letaglóz, lehord (bizalmas), nekiugrik, a torkának ugrik, brüszkíroz (idegen), ráröffen (tájnyelvi), rádördül
 • megszid, összeszid, leszid

százados2

főnév
 • kapitány, centurio (idegen)
 • (szleng): kilós

tisztító

főnév
 • vegytisztító, ruhatisztító, mosoda, mosóüzem, patyolat, puceráj (régies)
 • (régies): hashajtó, hajtószer, purgáló, purgatívum (szaknyelvi), purgó (régies, bizalmas), laxans (szaknyelvi), laxativum (szaknyelvi), hastisztító (régies), szalajtó (régies), fostató (tájnyelvi, régies)