szecska1 szinonimái

főnév
 • vagdalék, diribdarab, hulladék
 • metélék (régies)

szecska2 szinonimái

főnév
 • (régies): elsőosztályos, elsős

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

atavizmus

főnév
 • visszaütés, visszafajzás, ősreütés

dohog

ige
 • mérgelődik, morgolódik, morog, dörmög, dünnyög, füstölög, dunnyog (tájnyelvi), zsémbel, zsémbelődik, zsémbeskedik, zsörtölődik, zúgolódik, elégedetlenkedik, méltatlankodik, berzenkedik, dödög (tájnyelvi), óg-móg (tájnyelvi), prüsszög, pufog (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szecska szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szabadságharc

főnév
 • felkelés, forradalom, szabadságküzdelem (választékos), függetlenségi harc

ridegség

főnév
 • szívtelenség, szigorúság, könyörtelenség, részvétlenség, érzéketlenség, merevség, hidegség

rendellenes

melléknév
 • beteges, kóros, természetellenes, abnormális, fogyatékos, patologikus, patológiás (szaknyelvi), anomáliás (szaknyelvi), elfajzott, romlott, deformálódott (idegen)
 • szabálytalan, rendetlen, irreguláris (szaknyelvi), szokatlan, torz, furcsa, fura, idegenszerű, szertelen, visszás, extravagáns (idegen), excentrikus
 • törvényellenes, jogtalan

plakett

főnév
 • emlékérem

számos

számnév
 • sok, nagyszámú, nem egy, fölös (régies), számtalan, megszámlálhatatlan, töméntelen, tömérdek, hemzsegő, sokféle, több, sereg, rengeteg, megannyi

szirup

főnév
 • cukoroldat
 • gyümölcsszörp, szörp, szörpöny (régies)
 • kanalas orvosság

őszes

melléknév
 • deres, szürke, szürkés, őszülő

önállótlan

melléknév
 • gyámoltalan, ügyefogyott, határozatlan, tehetetlen Sz: az anyja szoknyáján ül

maszatos

melléknév
 • szurtos, mocskos, koszos, piszkos, sáros, mosdatlan, cirmos (tájnyelvi), murcos (tájnyelvi), szutykos, szennyezett, pecsétes, majszos (tájnyelvi), mázgás (tájnyelvi), bemaszatolt, összekoszolt, összemaszatolt, pöszmötés (régies), lustos (tájnyelvi), szennyes, tisztátalan

ötszáz

számnév
 • félezer

szondáztat

ige
 • ropiztat (szleng), megfújat (szleng)

tárgyas

melléknév
 • határozott, tranzitív (szaknyelvi)(szaknyelvi)

hallgató I.

melléknév
 • néma, fülelő, figyelő, csendes
 • szótlan, hangtalan

velő

főnév
 • csontvelő, agyvelő
 • lényeg, értelem, tartalom, kvintesszencia (választékos), magva (valaminek)

túlbuzgó

melléknév
 • fontoskodó, igyekvő, tolakodó, güzü (szleng), stréber (bizalmas)

szédít

ige
 • bódít, kábít
 • hiteget, ámít, telebeszéli a fejét, ujja köré csavar, csábít, megtéveszt, félrevezet, ugrat (bizalmas), lépre csal, fírol (szleng), fűz (szleng), etet (szleng), megdumál (szleng)

sűrűsödik

ige
 • tömörül, gyülekezik, sokasodik
 • szaporodik, gyakorodik

szerzemény

főnév
 • préda, zsákmány, akvizíció (régies), keresmény (régies), szajré (szleng), szerelék (régies)
 • mű, darab, kompozíció, opus (választékos)
 • zenemű, zenedarab
 • költemény

trauma

főnév
 • (szaknyelvi): sérülés, megrázkódtatás
 • sokk

szemben I.

határozószó
 • szemközt, szemtől szemben, átellenben, kontra (idegen)

rokon II.

melléknév
 • hasonló, hasonlatos, párhuzamos, egyrendű (régies), egyező, analóg (idegen), hasonnemű (választékos)

szikkadt

melléknév
 • száraz, kiszikkadt, kiszáradt
 • (választékos): kiaszott, sovány, szikár, aszott
 • kedélytelen, szellemtelen, unalmas, sótlan

tudósítás

főnév
 • értesítés, tudatás, informálás, üzenés, közlés, elbeszélés, elmondás, elmesélés
 • beszámoló, jelentés, híradás, hír, riport, riportázs, közlemény