öntelt szinonimái

melléknév
 • beképzelt, elbizakodott, önelégült, dölyfös, gőgös, prepotens (idegen), hiú, kevély, nagyképű, fennhéjázó, arrogáns, hetyke, pretenciózus (idegen), kivagyi, magahitt (régies), magaveti (tájnyelvi), rátarti, önhitt, fontoskodó, nyegle, felfuvalkodott, pöffeszkedő, fölényes, pökhendi, büszke, nagy mellénye van, felvágós (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

zöldül

ige
 • kihajt, zöldell, virul, rügyezik, leveledzik, sarjad, zsendül
 • (hús): romlik, büdösödik

bepiszkol

ige
 • bepiszkít, beszennyez, összekoszol, bekoszol, összeken, bemocskol, besároz, összemaszatol, foltot ejt (valamin)
 • megrágalmaz, gyaláz, sárba tipor, hírbe hoz, rossz hírét költi, becsületébe gázol, megszentségtelenít, profanál, profanizál (választékos)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a öntelt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ómen

főnév
 • (választékos): előjel, intő jel, balsejtelem, figyelmeztetés, jelzés

műfordítás

főnév
 • fordítás, művészi fordítás, irodalmi fordítás, transzláció (szaknyelvi), tradukció (szaknyelvi)
 • tolmácsolás

mormol

ige
 • (tenger): morajlik, zúg, hullámzik, háborog
 • (patak): csobog, csörgedez, cseveg (választékos), csacsog
 • (ember): dünnyög, berbitél (tájnyelvi), mörmöl (tájnyelvi)
 • darál, ismételget

megritkul

ige
 • meggyérül
 • elkopik (haj), kihullik

óvás

főnév
 • intés, figyelmeztetés, intelem
 • védés, védelem, oltalom
 • ellenvetés, ellenvélemény, panasz, tiltakozás, exceptíva (idegen), remonstráció (idegen)(szaknyelvi)

parasztgazdaság

főnév
 • parasztbirtok, farm

makrokozmosz

főnév
 • (szaknyelvi): világegyetem, univerzum, kozmosz, világmindenség, mindenség

löncs

főnév
 • ebéd, délebéd (régies), diner (régies), délétel (régies), déllakás (régies), asztalvetés (tájnyelvi)

keménykezű

melléknév
 • erőskezű, határozott, erélyes, szigorú

medika, medikus

főnév
 • orvostanhallgató

pasztőröz

ige
 • pasztörizál (idegen), csírátlanít

potom

melléknév
 • kis összegű, olcsó, potya, bagó (bizalmas), csekély, jelentéktelen
 • (régies): hiábavaló, haszontalan, semmirekellő

eltalál

ige
 • beletalál, telibe talál, eltrafál (bizalmas), beletrafál (bizalmas), eltrefel (tájnyelvi)
 • kitalál, rájön, ráhibáz, ráérez, rátapint, előtalál (tájnyelvi)

szellemileg

határozószó
 • intellektuálisan (idegen), értelmileg

sáfrány

főnév
 • fűszersáfrány, krókusz (szaknyelvi)

öntudatos

melléknév
 • önérzetes, büszke, magabiztos, magabíró (régies)
 • gondolkodó, öntudatra ébredt, tudatos

olimpia

főnév
 • ötkarikás játékok, olimpiász (régies)

öttusa

főnév
 • pentatlon (idegen)

rózsafüzér

főnév
 • olvasó, szentolvasó, rozárium (régies), imádkozó (tájnyelvi)
 • (szleng): bilincs

őszes

melléknév
 • deres, szürke, szürkés, őszülő

nagyböjt

főnév
 • böjt, böjtölés, böjtidő, önmegtartóztatás, koplalás

panaszos I.

melléknév
 • szomorú, kesergő, bánatos, elégikus, síri (választékos), gyászos, elcsukló (választékos), siránkozó (pejoratív), nyafogó
 • sértett, megbántott, elégedetlen

rum

főnév
 • cukorszesz (régies)