protektor szinonimái

főnév
 • védnök, pártfogó, jóakaró, jótevő, támogató, mecénás, patrónus

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szembeszökő

melléknév
 • feltűnő, szembetűnő, szembeötlő, nyilvánvaló, ordító, eklatáns, különös, rendkívüli, kirívó, manifeszt (idegen)

undorító

melléknév
 • utálatos, visszataszító, gusztustalan, irtózatos, irtóztató, iszonyatos, iszonytató, csömörletes (régies), undok, émelyítő, ocsmány, gyűlöletes, köpedelem, förtelmes, fertelmes, elrémítő, ronda, randa, csúnya, rusnya, moslék, undi (bizalmas)
 • dögletes, tetves, puruttya (tájnyelvi), mocskos, szennyes, piszkos, bűzös, büdös
 • kellemetlen, közönséges Sz: olyan szép, mint a segg szüretkor (durva)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a protektor szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pliszé

főnév
 • berakás, hajtás, redőzés
 • ránc, redő

öregít

ige
 • vénít, korosít

osztag

főnév
 • kommandó, különítmény, alakulat, szakasz, raj, őrs, csoport, osztály (régies), brigád, csapat, trupp (régies), banda, részleg, egység

nekiveselkedik

ige
 • hozzáfog, hozzákezd, nekilát, hozzálát, nekikezd, elkezd, nekigyürkőzik, munkához lát, rászánja magát

pöcköl

ige
 • peckel, pöccent, percent, pörcint
 • lök, billent
 • fricskáz, fricskál

rendkívüli

melléknév
 • szokatlan, kivételes, rendhagyó, extra, extrém, fantasztikus, hallatlan, szenzációs (bizalmas), különleges, különös, páratlan, elsőrangú, egyedülálló, csodás, eget verő, kimagasló, kiemelkedő, párját ritkító, oltári (szleng), excepcionális (idegen), extraordinárius (idegen), roppantott (tájnyelvi)
 • váratlan, nem várt

mennyiség

főnév
 • állomány, készlet, összeg, summa (bizalmas), kvantitás (idegen), volumen, kvantum (idegen), adag, dózis
 • mérték, méret, kiterjedés, darabszám, tömeg

méh2

főnév
 • anyaméh, uterus (idegen)

konklúzió

főnév
 • zárótétel
 • végkövetkeztetés
 • következmény, fejlemény, kihatás, utózönge, kimenetel, okozat, konzekvencia, rezultátum (régies), fácit (régies)
 • döntés, elhatározás

mindenünnen

határozószó
 • mindenhonnan, mindenfelől

reváns

főnév
 • megtorlás, bosszú, bosszúállás, elégtétel
 • visszavágó, visszavágás

semmiházi II.

főnév
 • senkiházi, jöttment, sehonnai, naplopó, mihaszna, semmirekellő, léhűtő, ingyenélő, széltoló (bizalmas)
 • csirkefogó, bitang

felküzd, fölküzd

ige
 • felküzdi magát, felverekszi magát, felvergődik, feljut, felkerül

tekintély

főnév
 • tisztelet, köztisztelet, respektus (idegen), respekt (bizalmas), becsülés, megbecsülés, megbecsültség, közmegbecsülés, nimbusz, presztízs, elismerés, elismertség, hír, hírnév, renomé (bizalmas), reputáció (idegen)
 • szaktekintély, auktoritás
 • (tréfás): pocak, poci (bizalmas), haskó (bizalmas), hasi (bizalmas)

szerkezet

főnév
 • konstrukció, mechanizmus, mechanika, automatika
 • gépezet, apparátus, szerkentyű (bizalmas), készülék, berendezés, alkotmány
 • ácsolat, építmény
 • állvány, szerelvény (régies)
 • kompozíció, felépítés, összetétel, struktúra
 • szószerkezet, szintagma

provizórius, provizó

melléknév
 • ideiglenes, átmeneti

piszok

főnév
 • kosz, maszat, folt, retek, szenny, mocsok, szutyok, por, sár, korom, malacság, tisztátalanság, szemét, ganat (régies), paszat (tájnyelvi)
 • ürülék, széklet, rondaság, csúnyaság, szar (durva), ganéj, trágya
 • (jelzőként): piszokfészek, tróger (durva), tetűláda (szleng), gané (szleng), genny (szleng)

rátarti

melléknév
 • öntelt, önhitt, magahitt (régies), elbizakodott, beképzelt, felfuvalkodott, hetyke, begyes (tájnyelvi), büszke, fölényes, peckes, kevély, dölyfös, gőgös, pökhendi, fennhéjázó, önérzetes, magabízó (választékos), rátartós (régies), kivagyi (tájnyelvi), gangos (tájnyelvi), kackiás (tájnyelvi), nyakavági (tájnyelvi), tollaskalapos (tájnyelvi)

szenilis

melléknév
 • elaggott, agg, gügye, agyalágyult, tasziló (szleng)
 • feledékeny, szórakozott

rábizonyít

ige
 • bebizonyít, beigazol, rárak (régies), rásüt

összead

ige
 • összeszámol, hozzászámít, hozzáad, összegez, összesít, summáz
 • egyesít
 • összeesket, megesket, esket, házasít
 • összedob, összegyűjt, kontribuál (régies)

rejteget

ige
 • dugdos, rejt, dugdal (régies), zsugorgat, bújtat, duggat (tájnyelvi), regget (tájnyelvi)
 • eltitkol, takargat, palástol, kendőz, álcáz, leplez, fedez
 • elhallgat(bizalmas)

szerénység

főnév
 • egyszerűség, modestia (idegen), mértékletesség, tartózkodás, szemérmesség, illendőség