rábizonyít szinonimái

ige
 • bebizonyít, beigazol, rárak (régies), rásüt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ürge

főnév
 • (szleng): ember, férfi, alak, pasas (bizalmas), hapsi (szleng), krapek (szleng), mókus (szleng), pacák (szleng), muki (szleng), fazon (bizalmas), tag (bizalmas)

flaszter

főnév
 • (bizalmas): útburkolat, járda, utcakövezet, kövezet, burkolat, aszfalt, makadám (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rábizonyít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

porta

főnév
 • telek, lakótelek, háztelek, udvar, major (régies), háztáj
 • portásfülke, kapusfülke
 • (tájnyelvi): kapu, kapubejáró
 • (régies): török kormány
 • (régies): palota

összeesküvés

főnév
 • konspiráció (szaknyelvi), puccs, államcsíny, palotaforradalom, pártütés, komplott (régies), konjuráció (idegen), liga, junta (idegen), zendülés, ármány (választékos), fondorlat, intrika, cselszövés

önérzet

főnév
 • önbecsülés, öntudat, önértékelés, méltóságérzet, méltóság, méltóságtudat, büszkeség
 • kivagyiság (tájnyelvi), rátartiság, gőg

nevetgél

ige
 • kacarászik, heherészik, kuncog, vihog, vihorászik, viháncol, pukkadozik, gurguláz, röhécsel, röhigcsél (tájnyelvi)

protektor

főnév
 • védnök, pártfogó, jóakaró, jótevő, támogató, mecénás, patrónus

rettentő

melléknév
 • rettenetes, borzalmas, borzasztó
 • iszonyú, szörnyű, irtózatos, förtelmes, mérhetetlen, hatalmas, roppant, óriási, horribilis
 • irtó, hallatlan

méter

főnév
 • folyóméter, űrméter
 • méterrúd
 • métermázsa

menetdíj

főnév
 • viteldíj, fuvardíj, taksa (régies)

korom

főnév
 • mocsok, szennykéreg (régies), cirom (régies)

moll

melléknév
 • mineur (szaknyelvi), minore (szaknyelvi)
 • lágy, finom

rohamkocsi

főnév
 • rohammentő
 • URH-s kocsi, URH (bizalmas)

sínylődik

ige
 • sanyarog, sínylik (tájnyelvi), tengődik, nyomorog, kínlódik, gyötrődik, sorvad, sindevészik (tájnyelvi), élődik (tájnyelvi)
 • betegeskedik, gyengélkedik, kornyadozik, senyved, szenved

félrelép

ige
 • botlik, rosszul lép, mellélép, csetlik-botlik
 • (bizalmas): megcsal, hűtlenkedik, ballépést követ el, hibázik, megtéved, felszarvaz, félrenéz, félredug (durva), félrekefél (szleng), feketézik (tájnyelvi), kalandozik

tennivaló

főnév
 • munka, feladat, dolog, ügy, teendő, kötelesség, megbízás, megbízatás, meló (bizalmas), robot (bizalmas), foglalkozás (tájnyelvi)

szigor

főnév
 • szigorúság, keménység, vaskéz, rigiditás (idegen)

rabság

főnév
 • fogság, börtön, őrizet, raboskodás, börtönbüntetés, rablánc, szabadságvesztés, elzárás, fogvatartás
 • elnyomás, leigázottság, sanyargatás, szolgaság, iga, szolgasors, járom, béklyó (választékos), rabiga (választékos)

póni

főnév
 • törpeló, póniló

reklamál

ige
 • tiltakozik, panaszkodik, panaszt tesz, panaszol, lamentál (bizalmas)
 • visszakövetel
 • sürget, szorgalmaz, siettet, megsürget
 • hiányol, kifogásol

szervezett

melléknév
 • átgondolt, rendezett, megrendezett, organizált (idegen), tervszerű, kitervelt

rajtaütés

főnév
 • támadás, razzia, megrohanás, lerohanás, roham, ostrom, ostromlás, megrohamozás, meglepés (régies), offenzíva

összepiszkít

ige
 • bepiszkít, összepiszkol, bepiszkol, összeken, beszennyez, összemaszatol (bizalmas), összekoszol, bemocskol, összemocskol, összemázol, összesároz, összerondít (tájnyelvi)

rénszarvas

főnév
 • iramszarvas (régies), tarándszarvas (régies), rén

szétver

ige
 • összezúz, szétzúz, széjjelzúz, összetör, széttör, tönkretesz, elpusztít
 • szétüt
 • széjjelver, szétkerget, széjjelkerget, szétzavar, széjjelzavar, szétugraszt, széjjelugraszt, szétszór, széjjelszór, tönkrever, lever, megsemmisít