mindenünnen szinonimái

határozószó
 • mindenhonnan, mindenfelől

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kiadagol

ige
 • kiporcióz, kioszt, szétoszt, feloszt, eloszt, kimér

erkölcsös

melléknév
 • erényes, tisztességes, feddhetetlen, becsületes, jámbor, igaz, makulátlan, morális, etikus
 • szeplőtlen, ártatlan
 • (tájnyelvi): csökönyös (ló), önfejű, makacs, veszekedős (személy)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mindenünnen szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mélyút

főnév
 • vízmosás, szurdok, horhos (tájnyelvi), hegyszoros, horog (tájnyelvi)

megállapodás

főnév
 • egyezség, egyezmény, egyetértés, megegyezés, szerződés, szerződéskötés, konszenzus (szaknyelvi), konvenció (szaknyelvi), paktum (régies), stipuláció (idegen), kiegyezés, alku
 • (tájnyelvi): megállás

marat

ige
 • éget (szaknyelvi), kiold (szaknyelvi), etet, étet (régies), macerál (régies)

lefagy

ige
 • megdermed, meggémberedik, elfagy
 • (szaknyelvi): leáll, leblokkol, (számítóép) megáll

messziről

határozószó
 • távolról, messzinnen (tájnyelvi)

napi

melléknév
 • mai, mostani, jelen
 • aktuális, napirenden lévő, ez idő szerinti, folyamatban levő
 • naponkénti, egynapi, szokásos, mindennapi, rutin, napról napra történő, diurnális (szaknyelvi)

kotyog

ige
 • kotkodácsol, kárál, kartyol (tájnyelvi), karattyol (bizalmas), tikácsol (tájnyelvi)
 • fecseg, locsog, csacsog, cseveg, lefetyel, tereferél, pletykál, dumál (szleng), jár a szája
 • (motor): kopog, zörög
 • bugyog, bugyborékol, lötyög (régies), csobog

konstitúció

főnév
 • felépítés, testalkat
 • alaptermészet, lelkialkat
 • (régies): alkotmány
 • alaptörvény, céhszabályzat

holdvilág

főnév
 • holdfény, holdsugár, visszfény
 • hold
 • (tréfás): kopaszság

következetes

melléknév
 • konzekvens, elvhű, határozott, logikus, kitartó, céltudatos, ésszerű, állhatatos

nekrológ

főnév
 • gyászbeszéd, búcsúztató, búcsú, megemlékezés, emlékbeszéd, gyászjelentés, halotti beszéd

odaken

ige
 • ráken, fölken, odamázol, hozzátöröl
 • (bizalmas): odaüt, ráüt, odasóz (bizalmas)
 • (bizalmas): odavág, nekilök

dezertőr

főnév
 • áruló, szökevény, renegát, dezentor (régies)

régió

főnév
 • vidék, országrész, tájegység, terület, térség, tájék, provincia, tartomány, övezet, zóna, körzet, kerület, táj
 • szektor (szaknyelvi), szféra (régies)

paszuly

főnév
 • bab, fuszuly (tájnyelvi), fuszulyka (tájnyelvi), poszogtató (tájnyelvi), rácborsó (tájnyelvi)

minél

kötőszó
 • mennél, mentül (régies)

mellkép

főnév
 • büszt (idegen)

muzikális

melléknév
 • zenekedvelő, zeneértő
 • jó hallású, jó fülű (bizalmas), vájtfülű (tréfás)

pari

főnév
 • névérték, paritás (szaknyelvi), egyenérték

moll

melléknév
 • mineur (szaknyelvi), minore (szaknyelvi)
 • lágy, finom

megcsinál

ige
 • elkészít, megalkot, létrehoz, megvalósít, kreál, tökél (régies)
 • megjavít, megreparál (régies), helyrehoz, rendbe hoz
 • tataroz, renovál
 • elvégez, kivitelez, megold, megtesz, elkövet, végrehajt, keresztülvisz, befejez, megcselekszik, realizál, eljár, foganatosít

nagybecsű

melléknév
 • értékes
 • becses, nagyra becsült, tisztelt, igen tisztelt, elismert

passzent

melléknév
 • pontos, megfelelő
 • szoros, testhez simuló, feszes, passzentos, passzos (bizalmas)