nekiveselkedik szinonimái

ige
 • hozzáfog, hozzákezd, nekilát, hozzálát, nekikezd, elkezd, nekigyürkőzik, munkához lát, rászánja magát

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

sárga

melléknév, főnév
 • sárgás, aranyszínű, arany, aranysárga, napsárga, napszínű, szalmaszínű, mézszínű, kénszín (régies), kénsárga, sári (tájnyelvi), sáfránysárga, repcesárga
 • vörösessárga, okkersárga, okker
 • sötétsárga, mustár, mustársárga, mustárszínű
 • világossárga, halványsárga, pasztellsárga, citromsárga
 • (haj) szalmasárga, kanárisárga, szőke, hirtelenszőke
 • sápadt, viaszsárga, vértelen
 • (ló) fakó
 • (szleng): kínai, japán, ferde szemű (szleng), vágott szemű (szleng)

szegecs

főnév
 • nitt (szaknyelvi), stift (idegen), pecek, facsap, faék
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nekiveselkedik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

műfaj

főnév
 • genre (idegen), zsáner (régies)
 • irály (régies)

megsokall

ige
 • megelégel, megigenell (tájnyelvi), torkig van (valamivel), elege lesz

meglesz

ige
 • létrejön, keletkezik, előáll, elkészül, végbemegy, megvalósul, teljesedik (régies), kilesz (tájnyelvi)
 • megszületik
 • előkerül, megvan, megkerül, rendelkezésre áll
 • elér, felér, megüt (mértéket), megfelel

madártan

főnév
 • ornitológia (szaknyelvi)

napirend

főnév
 • program, ügyrend, munkarend, tárgysorozat, műsor (bizalmas), előterjesztés, agenda (régies)
 • időbeosztás

odanéz

ige
 • ránéz, odafigyel, odahederít, odapillant, rátekint
 • (tájnyelvi): elmegy, ellátogat

lak

főnév
 • lakóhely, lakóház, szállás, hajlék, rezidencia (idegen), villa
 • bungaló, faház, nyári lak
 • pavilon (idegen), kioszk (idegen), bódé

kultúrház

főnév
 • kultúrotthon, művelődési ház, művelődési otthon, művelődési központ, művház (bizalmas)

interpretál

ige
 • előad, ábrázol, bemutat, demonstrál, szemléltet
 • értelmez, magyaráz, kommentál, tolmácsol, elemez, megvilágít

lefagy

ige
 • megdermed, meggémberedik, elfagy
 • (szaknyelvi): leáll, leblokkol, (számítóép) megáll

oltalom

főnév
 • védelem, menedék, pártfogás, oltalmazás, védelmezés, segedelem (régies), istápolás, mentsvár, pajzs, védőszárny, égisz (választékos), támasz, támogatás, patronátus (régies)
 • hajlék, fedél, tető, menedékhely, menedék, palládium (régies)

összehasonlít

ige
 • összemér, egybevet, összevet, viszonyít, kollacionál (régies), komparál (idegen), összenéz, párhuzamba állít, párhuzamot von, hasonlít, hozzámér, egyeztet, azonosít, összeegyeztet, szembeállít, összeolvas, ellenőriz

éjszaka II.

határozószó
 • éjjel, éjnek idején, éjnek évadján (régies), éjszakának idején, éjen (tájnyelvi), éjes-éjjel (tájnyelvi), éj évadján (tájnyelvi), éjjel évadán (tájnyelvi)

sáv

főnév
 • csík, vonal, stráf (bizalmas), szalag, pászta (tájnyelvi), pászma
 • zóna, övezet, szakasz, vidék, terület, térség
 • hullámsáv, frekvenciasáv

protestáns

főnév, melléknév
 • református, evangélikus, unitárius, keresztyén

némajáték

főnév
 • pantomim

murci

főnév
 • must, újbor, burci (tájnyelvi), burcsák (tájnyelvi), murcsák (tájnyelvi), majomtej (szleng)

nyitás

főnév
 • kitárás, kitátás
 • nyílás, feslés

precedens

főnév
 • előzmény, hasonló eset, minta, példa

nevetgél

ige
 • kacarászik, heherészik, kuncog, vihog, vihorászik, viháncol, pukkadozik, gurguláz, röhécsel, röhigcsél (tájnyelvi)

megtámaszt

ige
 • támasztékkal ellát, alátámaszt, nekitámaszt, meggyámolít (tájnyelvi), dermeszel (tájnyelvi)

nyurga

melléknév
 • magas, hosszú, hórihorgas, sudár (választékos), colos (bizalmas), coli (bizalmas), nyakigláb, vékony, nyúlánk, karcsú, égimeszelő, hirtelen nőtt (tréfás), langaléta, ösztövér, kalajdász (tájnyelvi), nyirge-nyurga (tájnyelvi), hószmány (tájnyelvi)

proletariátus

főnév
 • munkásosztály