tekintély szinonimái

főnév
 • tisztelet, köztisztelet, respektus (idegen), respekt (bizalmas), becsülés, megbecsülés, megbecsültség, közmegbecsülés, nimbusz, presztízs, elismerés, elismertség, hír, hírnév, renomé (bizalmas), reputáció (idegen)
 • szaktekintély, auktoritás
 • (tréfás): pocak, poci (bizalmas), haskó (bizalmas), hasi (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

suhan

ige
 • iramlik, surran, oson, száguld, szalad, rohan, sajdul (tájnyelvi)
 • csusszan, sikamlik (tájnyelvi), csuszamlik, siklik, surrog, suttyan (tájnyelvi)

kipofoz

ige
 • kikerget, kizavar
 • felképel
 • (vallomást) kikényszerít
 • (bizalmas): kicsinosít, kijavít, helyreállít, helyrepofoz (bizalmas), helyrehoz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tekintély szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tanújel

főnév
 • bizonyíték, bizonyság, nyom, dokumentum, igazolás

szembogár

főnév
 • pupilla, szemfény (tájnyelvi), szembábu (tájnyelvi)

szár

főnév
 • inda, kacs, kocsány, törzs, törzsök (régies), gally, vessző, csuta (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): kukoricaszár
 • (tájnyelvi): lábszár
 • alsókar
 • nadrágszár, harisnyaszár
 • (tájnyelvi): nyél
 • pipaszár, tollszár

sáv

főnév
 • csík, vonal, stráf (bizalmas), szalag, pászta (tájnyelvi), pászma
 • zóna, övezet, szakasz, vidék, terület, térség
 • hullámsáv, frekvenciasáv

tavaszodik

ige
 • nyílik
 • enyhül, melegszik

tornádó

főnév
 • forgószél, szélvihar, szélvész, fergeteg, ciklon, orkán, tátorján (tájnyelvi), viheder (tájnyelvi), vihornya (tájnyelvi)

ráhajol

ige
 • ráhajlik, föléhajol, föléhajlik, fölémagasodik, ráborul

pufog

ige
 • csattog, durrog, huppog, püffög, robban, dörög
 • (szleng): fingik (durva), ereszt (bizalmas), szelel, elszólja magát (tréfás)
 • (tájnyelvi): zsörtölődik, dohog, duzzog, füstölög, dunnyog (tájnyelvi)

mint

kötőszó
 • akárcsak
 • mintsem, semhogy, semmint
 • valamiként

régió

főnév
 • vidék, országrész, tájegység, terület, térség, tájék, provincia, tartomány, övezet, zóna, körzet, kerület, táj
 • szektor (szaknyelvi), szféra (régies)

tönkremenés

főnév
 • tönkrejutás, csőd, bukás, romlás, összeomlás, megsemmisülés, krach (régies)

unos-untalan

határozószó
 • egyre, egyre csak, újra meg újra, örökösen, szüntelen, minduntalan, folyton, folyton-folyvást, szakadatlanul, állandóan, furtonfurt (régies)

indít

ige
 • küld, meneszt, futtat, expediál (szaknyelvi), kilő, katapultál (szaknyelvi), gyüvesztet (lovat) (tájnyelvi)
 • üzembe helyez, begyújt (motort), működésbe hoz, aktivál (idegen)
 • forgalomba állít
 • kezd, kezdeményez, szervez
 • megjelentet, kiad, publikál, útjára bocsát
 • indul
 • ösztönöz, vezet, késztet, rábír, rávesz, buzdít, bátorít, lelkesít, biztat, unszol, űz

világmindenség

főnév
 • világegyetem, mindenség, kozmosz, makrokozmosz (idegen), univerzum, világ

tékozol

ige
 • pazarol, fecsérel, költekezik, költözködik (tájnyelvi), szórja a pénzt, pocsékol, elvesztegeti a pénzét, veszteget, prédál (régies), elherdál, elver, szór, szétszór, díbol (tájnyelvi), dőzsöl (tájnyelvi), koszpitol (tájnyelvi) Sz: nyakára hág a pénznek; nagyúri módon él; nagy lábon él

táncmulatság

főnév
 • bál, táncestély, táncvigalom, tánc, muri (bizalmas), buli (bizalmas), dalidó (régies), döcögtető (tájnyelvi)

textil

főnév
 • textília, textiláru, kelme, szövet, anyag, materia (régies)

vezeklés

főnév
 • bűnhődés, penitencia (idegen)
 • bűnbánat, megbánás, töredelem

tennivaló

főnév
 • munka, feladat, dolog, ügy, teendő, kötelesség, megbízás, megbízatás, meló (bizalmas), robot (bizalmas), foglalkozás (tájnyelvi)

szénfejtés

főnév
 • szénkitermelés, szénbányászat

tivornyázik

ige
 • mulatozik, murizik (bizalmas), kocsmázik, dorbézol, dőzsöl, lumpol, dáridót csap, vigad, kirúg a hámból, kicsapong, éjszakázik, züllik (bizalmas), dombéroz (régies), korhelykedik, éjszaka virrad neki (tájnyelvi), kirúgja a ház oldalát (tájnyelvi), kirúg az istrángból (tájnyelvi), dajdajozik (szleng), elhajol (szleng), hepajozik (szleng)

világ

főnév
 • világmindenség, világegyetem, univerzum, kozmosz, makrokozmosz, éggömb (szaknyelvi), mindenség
 • valóság
 • Föld, földkerekség, glóbusz (régies), természet, környezet, miliő, atmoszféra
 • emberiség
 • nyilvánosság
 • társadalom
 • lelkivilág, mikrokozmosz
 • lét, élet
 • (tájnyelvi): világosság, fény
 • lámpa, lámpi (tájnyelvi), mécses, gyertya