összead szinonimái

ige
 • összeszámol, hozzászámít, hozzáad, összegez, összesít, summáz
 • egyesít
 • összeesket, megesket, esket, házasít
 • összedob, összegyűjt, kontribuál (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bársonyos

melléknév
 • puha, bársonypuha, finom, sima, bolyhos, selymes, simogató, harmatos, üde
 • (hang): meleg, kellemes, megnyugtató, lágy, gyöngéd
 • (szín, fény): elmosódó, tompa
 • (vörösbor): testes, fanyar

viszonyul

ige
 • hozzááll, hozzáállást tanúsít
 • viszonylik, aránylik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a összead szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ostyatartó

főnév
 • cibórium (idegen), tabernákulum (idegen)

nagynéni

főnév
 • néni (bizalmas), tanti (bizalmas), ángy (tájnyelvi), tante (régies), nénje (tájnyelvi), éde (tájnyelvi), édesnéne (tájnyelvi)

munkaképtelen

melléknév
 • keresőképtelen, szolgálatképtelen (szaknyelvi), dologképtelen (tájnyelvi), dologtehetetlen (tájnyelvi), hasznavehetetlen, beteg, tehetetlen, rokkant, fogyatékos, nyomorék, béna, gyenge

megtámaszt

ige
 • támasztékkal ellát, alátámaszt, nekitámaszt, meggyámolít (tájnyelvi), dermeszel (tájnyelvi)

öntözőkanna

főnév
 • locsolókanna, locsoló

pasztőrözött

melléknév
 • pasztörizált, csírátlanított, csíramentes

másfél

számnév
 • egy és fél, kettedfél (régies)

magzat

főnév
 • embrió, fétus (szaknyelvi)
 • (választékos): gyerek, utód, ivadék, leszármazott, csemete, sarj, sarjadék, fiacska (régies)

kerengő

főnév
 • kreuzgang (idegen)
 • folyosó, körfolyosó, keresztfolyosó

megcsinál

ige
 • elkészít, megalkot, létrehoz, megvalósít, kreál, tökél (régies)
 • megjavít, megreparál (régies), helyrehoz, rendbe hoz
 • tataroz, renovál
 • elvégez, kivitelez, megold, megtesz, elkövet, végrehajt, keresztülvisz, befejez, megcselekszik, realizál, eljár, foganatosít

pénzmágnás

főnév
 • iparmágnás, mágnás, iparbáró, bankvezér (régies)

propagandahadjárat

főnév
 • korteshadjárat, korteskedés, reklámhadjárat, reklámkampány

elvetemült

melléknév
 • elvetemedett, gyalázatos, aljas, alávaló, bitang, Istentől elrugaszkodott, istentelen, elfajzott, immorális, romlott, rosszindulatú, gaz, gonosz, rosszlelkű, sötét (alak), köpedelmes, nemtelen (régies), becstelen, jellemtelen, galád

szénfejtés

főnév
 • szénkitermelés, szénbányászat

sebesült

melléknév
 • megsebzett, sebes, sérült, vérző, fájó, felsértett, felhorzsolt, szárnyaszegett (madár)

összecsap

ige
 • (tenyeret): tapsol, csattogtat, összever
 • összeszed, összerak
 • összevág, elhamarkodik, elhirtelenkedik, összeüt, elnagyol, hevenyész, összefércel, elnagyjáz (tájnyelvi), halámol (tájnyelvi), senderít (tájnyelvi), összetákol, rögtönöz, elkapkod, összegór (tájnyelvi), összehány, összerúg, elsiet, rittyent (tájnyelvi)
 • egymásnak ront, összeugrik, összemegy, megütközik, megküzd
 • (régies): szövetkezik, összeáll

orrvérzésig

ragos főnév
 • szakadatlan, kimerülésig, éjszakába nyúlóan

papagáj

főnév
 • kajdács (régies), lóri (bizalmas)

sakkozik

ige
 • sakkjátszmát folytat
 • (bizalmas): taktikázik, manőverezik, játszik (pejoratív)
 • (szleng): felmos, fókázik (szleng)

összepiszkít

ige
 • bepiszkít, összepiszkol, bepiszkol, összeken, beszennyez, összemaszatol (bizalmas), összekoszol, bemocskol, összemocskol, összemázol, összesároz, összerondít (tájnyelvi)

naszád

főnév
 • hadihajó, gyorshajó (régies), korvett (idegen)

párkány

főnév
 • szegély, padka, perem, szél, keríték (régies), pártázat (régies), övezet (régies)

sáv

főnév
 • csík, vonal, stráf (bizalmas), szalag, pászta (tájnyelvi), pászma
 • zóna, övezet, szakasz, vidék, terület, térség
 • hullámsáv, frekvenciasáv