méh1 szinonimái

főnév
 • méhecske, méhe (régies), méhike (választékos)

méh2 szinonimái

főnév
 • anyaméh, uterus (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elementáris

melléknév
 • elemi erejű, átütő erejű, viharos, megfékezhetetlen, elsöprő erejű, megsemmisítő, robbanásszerű

robbanómotor

főnév
 • belső égésű motor, expanziós motor
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a méh szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megrág

ige
 • összerág, megrágcsál, megropogtat, megharapdál, beleharapdál, rágódik, rágicsál
 • megízlel, megkóstol (bort)
 • kirág, szétrág, kimar, összeharapdál
 • (bizalmas): megfontol, átgondol, mérlegel, latolgat, morfondírozik

luxus

főnév
 • fényűzés, pompa, pompáskodás (régies), pompázás (régies), dísz, bőség, gazdagság, jómód, jólét, fénykórság (régies), luxuria (idegen)

levélboríték

főnév
 • boríték, kuverta (tájnyelvi), kóvert (tájnyelvi), koperta (régies)

kulturált

melléknév
 • civilizált, művelt, kifinomodott, kifinomult, pallérozott, csiszolt, finom, iskolázott, tanult, képzett

megtérít

ige
 • visszafizet, megfizet, megad, viszonoz, kipótol, kiegyenlít
 • leró, fedez, visel
 • kárpótol, jóvátesz, helyrehoz, rekompenzál (idegen), kompenzál, kártalanít, kárpótlást nyújt
 • visszatérít, áttérít
 • (tájnyelvi): megfordít, visszafordít

monopolista

főnév, melléknév
 • nagytőkés, egyedárus (régies)

zsoké

főnév
 • versenylovas, lovar (régies)

kivénhedt

melléknév
 • kiöregedett
 • régimódi, kiérdemesült

kispohár

főnév
 • pohárka, stampedli (bizalmas)

háztűznéző

főnév
 • leánynéző, leánykérés, házlátás (tájnyelvi), háztűzlátás (tájnyelvi)

konstatál

ige
 • megállapít, kijelent, felismer, észlel, érzékel, észrevesz, tapasztal, appercipiál (idegen)

mulatt

főnév
 • félvér, keverék

névjegyzék

főnév
 • névsor, lista, index, névlajstrom, címjegyzék, katalógus, regiszter, nómenklatúra (szaknyelvi), onomasztikon (régies)

csipog

ige
 • csicsereg, csivitel, csiripel, csivog (tájnyelvi), csiákol (tájnyelvi), csicseg (tájnyelvi), pityeg (tájnyelvi)
 • fecseg, csacsog, cseveg, cseverészik, pityeg (tájnyelvi), locsog

puffanás

főnév
 • dobbanás, zuhanás, durranás, püffenés, huppanás, esés, becsapódás, robbanás, lövés, dobogás

összeszerez

ige
 • megszerez, összegyűjt, összeszed, összehord
 • (tájnyelvi): összeházasít, összeboronál

mélabú

főnév
 • mélaság, borongás, ború, felhő, borulat (régies), melankólia, búskomorság, szomorúság, bánat, bú, búbánat, lehangoltság, csüggedés, csüggedtség, depresszió

megoltalmaz

ige
 • megóv, megkímél, megment, megvéd, védelmez, támaszt nyújt, megvédelmez, lándzsát tör (valaki mellett)

mikroszkóp

főnév
 • górcső (régies)

összefoglaló II.

főnév
 • összefoglalás, kivonat, áttekintés, szinopszis (idegen), rezümé (választékos)
 • kompendium (idegen)

menet

főnév
 • menetelés, gyaloglás, díszmenet, gyalogmenet, mars
 • fölvonulás, körmenet
 • karaván
 • játszma, játék, forduló, asszó (szaknyelvi), csörte
 • mérkőzés, összecsapás
 • haladás, gyaloglás, menés, elmozdulás, helyváltoztatás, mozgás
 • csavarmenet
 • járat
 • forduló

magvas

melléknév
 • magos, magtermő
 • tömör, velős, tartalmas, lényegre törő, szentenciózus (idegen), fajsúlyos

mirelit

melléknév
 • mélyhűtött, mélyhűtésű, fagyasztott, gyorsfagyasztott, konyhakész

összeráncol

ige
 • ráncokba szed, behúz, ráncokba von, összekorcol (tájnyelvi), redőkbe von, redőz, pliszíroz (szaknyelvi)
 • gyűr
 • (szemöldököt): összevon, összehúz